image 100648 25 v1
Galéria(3)

Na hydroizolácii základov sa šetriť neoplatí!

Partneri sekcie:

Stavitelia rodinných domov na izoláciu základov často vyberajú nevhodné materiály s nedostatočnými parametrami. Mnohé sa dajú dokonca ľahko roztrhať v ruke. To im následne spôsobuje veľké škody na majetku.

AdobeStock 84935858
AdobeStock 87717605
v ruke roztrhana izolacia transparent

Nespoľahlivé asfaltované pásy

– Sú z klasického oxidovaného asfaltu, praskajú a lámu sa pri ukladaní.
– Majú slabé výstužné vložky, trhajú sa.
– Sú príliš tenké a obsahujú málo asfaltu, často dokonca prepúšťajú vlhkosť.

Spoľahlivé asfaltované pásy ICOPAL

– Sú z modifikovaného asfaltu, majú výbornú tvarovateľnosť, nelámu sa, nepraskajú.
– Majú pevné a pružné výstužné vložky a vysokú odolnosť proti pretrhnutiu.
– Majú špeciálne povrchové úpravy, ktoré sú odolné proti mechanickému poškodeniu.

Aký materiál si vybrať?

Odporúčame používať asfaltové pásy z asfaltu modifikovaného SBS kaučukom, lebo ich kvalita je oproti oxidovaným pásom neporovnateľne vyššia a ich životnosť niekoľkonásobne dlhšia.
Na stavby pôsobia tri kategórie hydrofyzikálneho namáhania:
– zemná vlhkosť,
– gravitačná (stekajúca) voda,
– tlaková voda.

Proti zemnej vlhkosti stačí aplikovať jednu vrstvu hydroizolácie. Proti tlakovej a stekajúcej vode sú nutné minimálne dve vrstvy.

Z ponuky ICOPAL máte na výber cenovo dostupné štandardné riešenie hydroizolácie, ale odporúčame vám využiť kvalitnejšie prémiové riešenie s vyššou bezpečnosťou.

Bezpečná izolácia proti radónu

Radón je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu obsiahnutý v zemskej kôre, ktorý vzniká pri rozpade rádioaktívneho uránu. Z podložia sa cez rôzne netesnosti dostáva priamo do stavieb.
Ak sa koncentruje v obytných miestnostiach, negatívne pôsobí na zdravie človeka a zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc.

Riešenia protiradónovej izolácie

Hydroizolácie ICOPAL pre spodné stavby zabezpečujú potrebnú ochranu proti radónu. Celoplošne sa natavujú k podkladu, čím sa vylučuje existencia vzduchovej medzery medzi izoláciou a stavebnou konštrukciou, ktorou by sa mohol radón šíriť. Radónovú mapu nájdete aj na www.zaklady.icopal.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Icopal