Partneri sekcie:

Izolovanie kúpeľne proti vode

image 77725 25 v1

Izolovanie hydroizolačnými membránami sa v súčasnosti často využíva na utesnenie podkladov v priestoroch, ktoré sú trvalo vystavené účinkom vody.

Podklad musí byť vyrovnaný a očistený. Trhliny vzniknuté sadnutím alebo trhliny spôsobené plastickým či hygrometrickým zmrašťovaním v cementových poteroch sa musia utesniť epoxidovou živicou. Nerovnosti do hrúbky 3 cm (vyhotovenie spádov, výplň otvorov) sa odporúča vyrovnať opravnou maltou, nesúdržné prašné povrchy je nevyhnutné spevniť penetračným náterom.

Pred aplikáciou cementových membrán je nevyhnutné venovať pozornosť kritickým miestam. Ich správne vyhotovenie má rozhodujúci vplyv na zhotovenie funkčného hydroizolačného systému. Kontrolné škáry (vrátane škár vzniknutých medzi vodorovnými a zvislými plochami) a dilatačné škáry treba utesniť tesniacimi páskami, odtokové vpusty zasa špeciálnymi tesniacimi manžetami.

Aplikácia cementovej ­membrány (malty)

Dvojzložková cementová hydroizolačná membrána sa pripraví zmiešaním tekutej zložky (komponent B) so sypkou zložkou (komponent A). Tekutá zložka B sa neleje do čistej nádoby a za stáleho miešania sa do nej pridá sypká zložka A. Zmes sa dôkladne mieša niekoľko minút, až kým nie je homogénna a bez hrudiek. Je potrebné sa uistiť, či na stenách a na dne nádoby nezostal nerozmiešaný prášok. Na prípravu zmesi sa používa nízkootáčkové miešacie zariadenie, aby sa zmes neprevzdušňovala. Zmes sa nesmie miešať ručne a musí sa spracovať do 45 minút od namiešania. Miesta styku steny a podlahy sa pred aplikáciou membrány utesnia pogumovanou páskou. Na strany izolovaných rohov a škár, ktoré treba utesniť, sa nanesie tenká vrstva cementovej membrány v hrúbke minimálne 1 mm. Následne sa do čerstvej vrstvy vloží pogumovaný pás s tkaninou po stranách alebo špeciálne profily (rohy a manžety), ktoré sa zatlačia hladkou stierkou. Je dôležité, aby bola hydroizolačnou maltou pokrytá nielen tkanina na stranách pásky, ale aj gumený pás.

Do dilatačnej škáry sa musí tesniaca páska uložiť v tvare písmena Ω. Na utesnenie rohov sa odporúča použiť rohové profily 90° (vnútorný roh) alebo 270° (vonkajší roh). Spoje medzi páskami sa musia zlepiť lepidlom na báze syntetických živíc. Následne možno na pripravený podklad celoplošne naniesť hydroizolačnú maltu. Najskôr sa hladkou stranou stierky nanesie veľmi tenká (nulová) vrstva. Ihneď nato sa zubovou stierkou nanesie prvá vrstva hydroizolačnej malty v hrúbke minimálne 1 mm. Do ešte čerstvej vrstvy sa zapracuje sklotextilná mriežka odolná proti alkalickým vplyvom. Po vložení sklotextilnej mriežky sa povrch vyhladí hladkou stranou stierky. Po vytvrdnutí prvej vrstvy (približne 1 hodina pri optimálnych poveternostných podmienkach, 5 hodín v chladnejšom prostredí pri teplote +5 °C) sa nanesie druhá vrstva v hrúbke minimálne 1 mm tak, aby sa dôkladne prekryla sklotextilná mriežka. Povrch sa vyhladí hladkou stranou stierky. Konečná hrúbka hydroizolačnej malty má byť minimálne 2 mm. Obkladové prvky možno na zaizolované plochy lepiť pomocou cementových lepidiel triedy C2 pri optimálnej teplote už po 4 hodinách, pri teplote +5 °C po 24 hodinách (od začatia hydroizolačných prác).

01 | Očistenie podkladu
Cementový poter musí byť pred nanesením hydroizolačnej malty vyzretý, pevný a čistý. Prach a iné nesúdržné časti, ktoré by mohli znižovať priľnavosť hydroizolačnej malty, sa odstránia pomocou priemyselného vysávača.

02 | Dvojzložková hydroizolačná membrána
Dvojzložková cementová hydroizolačná membrána sa pripraví zmiešaním tekutej zložky (komponent B) so sypkou zložkou (komponent A).

03 | Zmiešanie zmesi
Tekutá zložka B sa neleje do čistej nádoby a za stáleho miešania sa do nej pridá sypká zložka A. Zložky sa dôkladne premiešajú, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Je potrebné sa uistiť, či na stenách a na dne nádoby nezostal nerozmiešaný prášok.

04 | Utesnenie styku stena – podlaha
Miesta styku steny a podlahy sa utesnia pogumovanou páskou. Na strany izolovaných rohov a škár sa nanesie tenká vrstva cementovej membrány v hrúbke minimálne 1 mm. Do čerstvej vrstvy sa vloží tesniaci pás a zatlačí sa pomocou hladkej stierky. Celý tesniaci pás musí byť prekrytý vrstvou hydroizolačnej malty.

05 | Prvá vrstva hydroizolačnej malty
Na podklad sa hladkou stranou stierky nanesie veľmi tenká (nulová) vrstva hydroizolačnej malty. Ihneď nato sa zubovou stierkou nanesie prvá vrstva hydroizolačnej malty v hrúbke minimálne 1 mm.

06 | Sklotextilná mriežka
Do ešte čerstvej vrstvy sa zapracuje sklotextilná mriežka odolná proti alkalickým vplyvom. Hneď po vložení sklotextilnej mriežky sa povrch vyhladí hladkou stranou stierky.

07 | Vytvrdnutie prvej vrstvy
Prvá vrstva hydroizolačnej stierky vytvrdzuje pri optimálnych poveternostných podmienkach 1 hodinu. Pri chladnejšom počasí pri teplote +5 °C to trvá aj 5 hodín.

08 | Druhá vrstva hydroizolačnej malty
Po vytvrdnutí prvej vrstvy sa nanesie druhá vrstva v hrúbke minimálne 1 mm tak, aby sa dôkladne prekryla sklotextilná mriežka. Povrch sa vyhladí hladkou stranou stierky. Konečná hrúbka hydroizolačnej malty má byť minimálne 2 mm.

09 | Technologická prestávka
Obkladové prvky možno na zaizolované plochy lepiť pomocou cementových lepidiel triedy C2 pri optimálnej teplote už po 4 hodinách, pri teplote +5 °C po 24 hodinách (od začatia hydroizolačných prác).

Info o materiáli:

 • Dvojzložková rýchlotvrdnúca elastická malta na báze cementových spojív, jemného triedeného kameniva, špeciálnych prísad a syntetických polymérov vo vodnej disperzii určená na izolovanie balkónov, terás, plaveckých bazénov, kúpeľní, sprchovacích kútov a pod.

Čo budete potrebovať

 • Tesniaci pogumovaný pás Mapeband,

Obsah balenia:

 • – pogumovaný pás, šírka: 120 mm, kotúč 10 alebo 50 m
 • – rohové profily 90° a 270°
 • – tesniace manžety, rozmery: 120 × 120 mm a 300 × 300 mm, na utesnenie priestupov okolo potrubí
 • – špeciálne profily v tvare T, rozmery: 515 × 515 mm
 • – špeciálny krížový profil, rozmery: 515 × 515 mm, balenie 10 m – 40,38 €, balenie 50 m – 177,60 €
 • Hydroizolačná malta Mapelastic Turbo, spotreba: približne 2,4 kg/m2 (dve vrstvy, prvá vystužená), balenie: súprava 36 kg – zložka A ­(papierové vrece 20 kg) a zložka B (plastový kanister 16 kg), 36 kg    219,89 €
 • Sklotextilná mriežka Mapenet 150, šírka: 1 m, kotúč 50 m    
 • Netkaná makroperforovaná tkanina Mapetex Sel, šírka: 1 m, kotúč 25 m    153 €
 • Lepidlo na spoje tesniacej pásky Adesilex T Super, tuba 90 g, konzerva 1 kg, 90 g    
 • Náradie a pomôcky: zubové oceľové hladidlo, plastová nádoba, nízkootáčkové miešadlo, priemyselný vysávač, ochranné rukavice,

tip: Hydroizolačná ­membrána

Hydroizolačná membrána je určená predovšetkým na vodotesnú ochranu balkónov a terás. Možno ju aplikovať bez ohľadu na ročné obdobie a poveternostné podmienky (aplikácia pri teplote od +5 °C a na vlhkom povrchu).

Pozor! Zapracovanie makroperforovanej tkaniny

Pri požiadavke na dôkladnejšie premostenie trhlín sa odporúča zapracovať do prvej vrstvy hydroizolačnej malty namiesto sklotextilnej mriežky odolnej proti alkalickým vplyvom netkanú makroperforovanú tkaninu. V tomto prípade sa musí prvá vrstva hydroizolačnej malty naniesť v hrúbke minimálne 1 mm. Do ešte čerstvej vrstvy sa vloží netkaná makroperforovaná tkanina a zatlačí sa hladkou stierkou. Je potrebné sa uistiť, že je tkanina v prvej vrstve dôkladne zapracovaná. Po úplnom vytvrdnutí prvej vrstvy sa aplikuje druhá vrstva hydroizolačnej malty tak, aby sa ňou dôkladne prekryla tkanina, a povrch sa vyhladí hladkou stierkou.

TEXT + FOTO: Mapei SK

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.