Partner sekcie:
  • Stavmat

Oprava balkóna (Pracovný postup)

Opravy balkónov nie sú jednoduchou záležitosťou. Skúseností s realizáciami opráv pribudlo, ale nie vždy ich vieme správne zúročiť. Oprava nesmie prebiehať živelne, musí jej predchádzať zodpovedné posúdenie a komplexný návrh skúseného odborníka, ktorý bude rešpektovať požiadavky užívateľa a zároveň spĺňať všetky tepelnotechnické požiadavky na konštrukciu.

Krok 4: Prvá vrstva ochrannej malty

Na povrch upravený výplňovou maltou sa nanesie hladkou stranou oceľového hladidla veľmi tenký kontaktný film dvojzložkovej pružnej cementovej malty a do ešte čerstvého filmu sa nanesie prvá ochranná vrstva (hrúbka min. 2 mm).

04 Prvá vrstva ochrannej malty
04 Prvá vrstva ochrannej malty |

Krok 5: Vystuženie ochrannej vrstvy

Do ešte čerstvej prvej vrstvy pružnej cementovej malty sa vloží sklotextilná mriežka odolná proti alkáliám a povrch sa vyhladí hladkou stierkou.

05 Vystuženie ochrannej vrstvy
05 Vystuženie ochrannej vrstvy |

Krok 6: Druhá vrstva ochrannej malty

Po počiatočnom zaschnutí pružnej cementovej malty (min. 4 až 5 h) sa nanesie druhá ochranná vrstva malty. Povrch sa vyhladí.

06 Druhá vrstva ochrannej malty
06 Druhá vrstva ochrannej malty |

Neprehliadnite: Drevená truhlica nielen na balkón

Krok 7: Finálna vrstva

Na zaschnutú druhú vrstvu pružnej cementovej malty sa nanesie štetcom rozpúšťadlová penetrácia pod finálny pružný náter. Po zaschnutí penetrácie (približne 5 až 6 h) sa nanesie štetcom alebo valčekom finálny pružný náter na báze akrylovej živice (min. dva nátery, technologická prestávka medzi nátermi 24 h).

07 Finálna vrstva
07 Finálna vrstva |
Text + foto: spracované z podkladov firmy Mapei
Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2019.