Partner sekcie:
  • Stavmat
  • STAT-KON

Novodobé Božie muky z čierneho samozhutniteľného betónu

image 100697 25 v1

Božie muky, drobná sakrálna stavba v tvare stĺpa, dávajú miestu charakter a pozývajú na návštevu, motivujú zastaviť sa. Nešetrným sceľovaním družstevných pozemkov a proticirkevným postojom komunistického režimu boli mnohé tieto pamiatky zničené. Vážme si, že sa stavajú nové Božie muky, napríklad aj neďaleko Havlíčkovho Brodu. Pri slávnostnom otvorení požehnal túto stavbu opát želivského kláštora Jáchym Jaroslav Šimek.

Realizácia

Čierny samozhutniteľný betón vyrobila firma ZAPA beton. Pri výrobe sa použilo 7 % minerálnych pigmentov čiernej farby. Aby bol odtlačok šablón s písmenami v betóne presný, vybrala sa receptúra s veľmi vysokou tekutosťou a triedou konzistencie SF3. Hodnota sadania rozliatím dosahovala 780 mm.

Pri ukladaní čerstvého betónu bolo nutné vyhnúť sa pádu betónu z výšky do debnenia a triešteniu o armatúru. Tým by sa do betónu dostalo veľké množstvo vzduchu, ktoré by spôsobilo vznik nadmerného množstva pórov na jeho povrchu. Hadica sa teda vsunula až na dno debnenia a jej ústie bolo pri betonáži neustále ponorené pod hladinou betónu. Hadica sa pri tom nesmela dotknúť debnenia. Pre hustotu výstuže bolo nutné použiť hadicu s malým priemerom a jemnejšiu frakciu kameniva v betóne.

Veľmi hladký povrch vznikol vďaka kombinácii samozhutniteľného betónu a špeciálneho debnenia s fóliou na vnútornej strane. V takom prípade nebolo nutné použiť oddebňovací olej. Výsledný povrch betónu bol taký hladký, že si ho bežný návštevník pomýlil s mramorom.

www.zapa.sk

Text a foto: Ing. Radek Stavarčík, ZAPA beton

Komentáre