Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Drenážny betón umožňuje vsakovanie dažďovej vody do terénu

image 99974 25 v6

„Viem, že betón potrebuje vodu na hydratáciu, ale s tým, že by prepúšťal vodu do podložia, som sa ešte nestretol," odpovedal návštevník parku na otázku, či si všimol, že chodníky tvorí špeciálny betón s medzerami.

Firma ZAPA beton dodala do mestského parku Gaštanica v Bratislave drenážny betón ZAPA DROP, vďaka ktorému nie je nutné odvádzať dažďovú vodu do kanalizácie. Zadržiavanie zrážok v urbanizovanom prostredí je súčasťou pilotného projektu, v ktorom sa Bratislava pripravuje na zmenu klímy. Vďaka tomu, bolo z veľkej časti možné financovať projekt z nórskych fondov.

Vodopriepustnosť drenážneho betónu ZAPA DROP dosahuje hodnoty až 95 %. Na povrchu chodníkov sa preto netvoria kaluže ani pri intenzívnom daždi a povrch nie je nutné spádovať.

Štruktúru drenážneho betónu v parku tvorí drvené kamenivo frakcie 4/8 mm spájané cementom. Ostré tvary zŕn zvyšujú protišmykovosť povrchu chodníka. Na želanie je možné dodať aj ťažené kamenivo s oblými tvarmi zŕn, ktoré je v záhradách pri chôdzi naboso príjemnejšie.

Mrazuvzdornosť betónu zabezpečuje otvorená medzerovitá štruktúra, v ktorej sa ľad rozpína bez toho, aby poškodil betón.

Pri realizácii bolo veľkou výhodou, že sa nemuseli prácne rezať žiadne dlaždice a betón stačilo zrovnať latou.

Park ponúka návštevníkom príjemné posedenie na lavičkách medzi urastenými gaštanmi. Pre deti je tu detské ihrisko s preliezačkami a hojdačkami, pre mladých fitnes prvky na cvičenie.

Park s rozlohou 5 000 m2 nájdete v miestnej časti Koliba na ulici Jeséniova v Bratislave.

Viac informácií o drenážnom betóne ZAPA DROP nájdete na www.zapa.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti ZAPA beton a.s.