ASB Články na tému

drenážny betón

Drenážny (vodopriepustný) betón je vhodný na zhotovovanie chodníkov, cyklistických chodníkov, prístupových, údržbových, odstavných a parkovacích plôch s nízkym dopravným zaťažením (automobily s hmotnosťou do 7,5 t). Nie je vhodný na zhotovovanie poľných a lesných ciest a ani cestných komunikácií z dôvodu možného znečistenia/straty drenážnej funkcie a dopravného zaťaženia.

Bratislava, rovnako ako iné mestá trpí v lete prehrievaním. S cieľom zmierniť účinky dlhodobého tepla a zaistiť obyvateľom príjemnejší život, sa realizoval v mestskej časti Nové Mesto výnimočný projekt – Športový park Jama.

V rámci inovácií a vývoja nových produktov sa v Technicko-kompetenčnom centre v CRH (Slovensko) a.s. zamerali aj na drenážny betón. Drenážny (vodopriepustný) betón je vhodný pre zhotovenie chodníkov, cyklistických chodníkov, prístupových, údržbových, odstavných a parkovacích plôch s nízkym dopravným zaťažením automobilmi do 3,5 t.