Výhody polystyrénu v ETICS
Galéria(7)

Výhody polystyrénu v ETICS

Partneri sekcie:

Nezávislá švajčiarska poradenská firma Büro für Umweltchemie (BFU) vyvinula multikriteriálne hodnotenie a porovnanie rôznych izolačných materiálov. Výsledkom je jednoduchý a praktický grafický nástroj, ktorý vizualizuje silné a slabé stránky izolačných materiálov v rôznych aplikáciách.

Výsledky boli publikované v správe Büro für Umweltchemie, ktorá vyšla 8. marca 2018 pod názvom Multikriteriálne porovnanie izolačných materiálov.

Pre aplikáciu ETICS boli okrem EPS porovnávané tepelnoizolačné materiály, ako sú: PUR/PIR, minerálna vlna a drevovlákna. Podľa diagramov dosahuje sivý polystyrén najlepšie výsledky vo všetkých hodnotených kritériách spomedzi všetkých porovnávaných materiálov. Čiastočne sú tieto výsledky ovplyvnené jeho nízkou hmotnosťou na funkčnú jednotku. Sivý EPS s hmotnosťou 2,5 kg/m2 je spomedzi porovnávaných materiálov najľahší. Rovnaké alebo veľmi podobné výsledky dosiahol aj biely EPS (tabuľka).

Silné stránky polystyrénu

Z výsledkov porovnávania vyplynulo, že zo všetkých porovnávaných materiálov dosahujú sivý a biely expandovaný polystyrén najlepšie výsledky vo výrobnej fáze. Takéto výsledky dosahujú aj drevovlákna.

Známe výhody EPS, ktorými sú nízka hmotnosť, nízka citlivosť na vlhkosť a absencia bezpečnostných opatrení počas inštalácie, sa odzrkadlili aj v kritériu vhodnosti aplikácie. V porovnaní materiálov sa tesne za sivým EPS sa umiestnil biely EPS. V hodnotení stratil zopár bodov v dôsledku materiálovej klasifikácie na požiarnu odolnosť „E“.

Ďalšou významnou výhodou EPS je výhodný pomer ceny a výkonu. Spomedzi všetkých materiálov ho možno zaobstarať za najnižšie investičné náklady.

EPS neobsahuje žiadne nebezpečné prísady, a preto tento materiál získal maximálne skóre za nízky potenciál ekotoxikologického rizika.

Po skončení životnosti je EPS možné recyklovať. Ako ukazuje indikátorová energia ušetrená jeho opätovným využitím, miera úspor energie využitím recyklácie EPS je veľmi vysoká.

Ďalšie materiály

Z výsledkov porovnávania silných a slabých stránok izolačných materiálov pri aplikácii v ETICS vyplýva, že tepelná izolácia PUR/PIR má celkovo priemerné skóre. Minerálna vlna nemá v systéme ETICS žiadne zvláštne výhody.

www.epssr.sk

Zásady tvorby pavučinových diagramov

  • Výber kritérií predstavuje celý životný cyklus materiálu vrátane aspektov, ktoré sú dôležité v súlade s bežnými postupmi a normami.
  • Kritériá vychádzajú z objektívnych charakteristík a porovnateľných údajov, na ktorých sa zhodla väčšina odborníkov v oblasti analýzy životného cyklu a environmentálneho výskumu.
  • Každé kritérium je znázornené na vlastnej osi.
  • Najlepšie hodnoty – kladné vlastnosti sú na vonkajšej strane každej osi.