Vodné dielo Gabčíkovo je fascinujúca stavba. Dnes by ju už asi nepostavili

Divízia 8 spoločnosti Metrostav finalizuje kompletnú obnovu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Radeka Lišku, vedúceho projektu, sme sa spýtali, akým výzvam čelili pracovníci spoločnosti Metrostav na tejto neobyčajnej zákazke.

Aké činnosti aktuálne prebiehajú na plavebných komorách?

Na stavbe aktuálne dokončujeme komplexné skúšky a pripravujeme sa na skúšobnú prevádzku. Súčasne prebieha príprava dokumentov a stanovísk ku kolaudácii.

Aké boli najväčšie výzvy, ktorým ste čelili počas stavebných prác?

Chod prác na Gabčíkove sprevádzali takmer od začiatku komplikácie. Prekážky nám spôsobil skokovitý nárast cien stavebných materiálov aj vojna na Ukrajine. Pre pandémiu a uzavreté hranice sme sa dostali do mesačného časového sklzu.

Čo bolo najväčšou komplikáciou z hľadiska stavebnej technológie?

Pri návrhu pôvodných komôr sa nepočítalo s tým, že v budúcnosti budú musieť prejsť významnou obnovou. S tým súviseli logistické obmedzenia pri sanácii statickej poruchy výtokových kanálov ľavej plavebnej komory. Samotné práce v kanálovom systéme prebiehali v neobyčajne stiesnených podmienkach s trvalou vodnou hladinou a boli pre všetky profesie veľmi náročné.

Koordinácia prác na takej veľkej stavbe dala určite zabrať. Koľko ľudí tu pracovalo naraz?

Pri obnove pravej komory sme v jeden deň narátali takmer 500 ľudí. V tomto smere poskytuje výhodu veľkosť diela, vďaka čomu mohli práce prebiehať súbežne bez toho, aby sa profesie navzájom obmedzovali.

Ktorý moment na stavbe vás potešil najviac?

Radosť mne i celému tímu robila ľavá plavebná komora. Podarilo sa nám zužitkovať skúsenosti, ktoré sme získali na obnove pravej komory. Práce postupovali rýchlo a plynulo na seba nadväzovali. Podarilo sa nám vytvoriť časovú rezervu pre prípad neočakávaných komplikácií. Atmosféra na stavbe je veselšia, ako sa blížime ku koncu.

Čím je táto stavba výnimočná?

Je to fascinujúca stavba. Plavebné komory patria k najunikátnejším na svete, a to pôdorysom i výškovým rozdielom hladín. Lodiam umožňujú prekonať výškový rozdiel 16 až 23,3 m za cca 15 min. Nemyslím si, že by sa ju dnes niekto podujal stavať v takých rozmeroch, už len z hľadiska dostatočných stavebných kapacít.

Zdroj: Metrostav

Ing. Radek Liška, PhD.
Radek Liška vyštudoval odbor Technika a technológia spracovania odpadov na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe. V roku 2012 získal titul doktor filozofie v odbore Technika výrobných procesov. Začínal ako pomocník projektanta, neskôr zbieral skúsenosti ako stavbyvedúci vo firme PSJ. Tam si vyskúšal prácu na väčšom projekte – stavbe administratívnej budovy FILADELFIE. V roku 2013 nastúpil do spoločnosti Metrostav, kde sa po troch rokoch vypracoval na projektového manažéra. Na tejto pozícii pôsobí v Metrostave dodnes. Počas svojej praxe sa plne rekvalifikoval a získal autorizáciu v oblasti pozemných stavieb a TZS v ČKAIT. Od roku 2019 vedie kolegov na projekte modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo.

www.metrostav.cz

Zdroj: PR článok Metrostav a.s.