Modernizácia Vodného diela Gabčíkovo: práce sa chýlia ku koncu

Divízia 8 spoločnosti Metrostav, a. s., v spolupráci s Vodohospodárskou výstavbou, š.p., aj napriek niekoľkým prekážkam, úspešne napreduje s prácami na modernizácii ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo.

Chod prác na modernizácii plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo sprevádzajú takmer od začiatku komplikácie. Či už ide o prekážky spôsobené pandémiou, skokovitý nárast cien stavebných materiálov, či problémy vyplývajúce z vojny na Ukrajine, spoločnosť Metrostav a. s., generálny dodávateľ stavby, sa s rôznorodými prekážkami snaží úspešne vyrovnať.

Radek Liška, projektový manažér Metrostavu, predpokladá na základe aktuálneho tempa prác, že zatopenie a funkčné skúšky ľavej plavebnej komory by sa mohli uskutočniť podľa plánu na prelome novembra a decembra. Odovzdanie hotového diela je naplánované na január 2023.

Rozvody hydraulického systému sú pripravené.
Rozvody hydraulického systému sú pripravené. | Zdroj: Metrostav

Dolné zhlavie

Pracovníci divízie 8 úspešne dokončili montáž obidvoch krídel dolných vrát. Pred betonážou bolo nevyhnutné dolné vráta zatvoriť, aby sa skontrolovalo osadenie armatúr muriva a ich nastavenie. Podľa Radka Lišku skúška prebehla výborne a odchýlky boli v tolerancii. Práce budú pokračovať betonážou osadených armatúr muriva, ako sú spodné a horné podporné a tesniace prahy a bočné tesniace prahy. Zároveň s betonážou sa bude osadzovať tesnenie vrát.

Pracovníci Metrostavu pokročili tiež s montážou hydraulických systémov. Hydraulické valce sú už spustené v šachte a pripravujú sa na osadenie do saní a na následné zasunutie čapov do páky vrát. V ďalšom kroku sa potrubné rozvody hydraulického systému prepoja s valcami.

Horné zhlavie

Aj na hornom zhlaví sa práce posúvajú vpred a postupne sa dokončujú jednotlivé časti. Záskoková klapka, vrátane osadených valcov je kompletne zvarená, natretá a pripravená na skúšky. Skôr ako sa pracovníci Metrostavu pustia do skúšok, bude potrebné dokončenie spodného tesniaceho prahu a nastavenie tesnenia.

Očakávame, že do konca septembra klapku zatopíme a skontrolujeme jej tesnenie,“ vysvetľuje Radek Liška. „Až potom sa pustíme do suchých funkčných skúšok,“ dodáva. Zváračské práce na horných vrátach sú hotové, teraz sa budú pracovníci venovať protikoróznej ochrane.

Vzhľadom na nepredvídateľnejšie počasie, budú teraz práce o niečo náročnejšie, najmä ak sa majú zachovať všetky potrebné postupy pri náteroch,“ priznáva Radek Liška.

Práce na hornom zhlaví napredujú.
Práce na hornom zhlaví napredujú. | Zdroj: Metrostav

Regulačné uzávery

Konštrukcia regulačných uzáverov na výtokoch patrí medzi tie najzložitejšie a to z dôvodu ich umiestnenia v kanáloch približne 30 m pod úrovňou terénu. Aj tam však práce spejú ku koncu. Dva segmenty sú už pripravené na individuálne skúšky. Postupne sa tiež dokončujú aj zvyšné regulačné uzávery.

V časti motorickej inštalácie a hydraulického systému sa už začalo s individuálnymi skúškami a začalo sa s oživovaním agregátov.

Priestor plavebnej komory

Nielen časovo mimoriadne náročné práce na nových drážkach bitiev sa blížia ku koncu. Sedem drážok je už takmer úplne zabetónovaných. Aktuálne sa dokončuje ich horná časť s poklopom a oceľovou krabicou s vykurovacími káblami. Okrem toho sa na drážkach montujú rozvody stlačeného vzduchu, ktorý zabezpečuje odplavovanie nečistôt a tiež znižuje riziko zamrznutia.

Injektáže podzákladia, ktoré mali zabezpečiť predĺženie prúdnic podzemnej vody a vyplniť prípadné existujúce degradované polohy, boli úspešne ukončené. Aktuálne prebieha už len čistenie po injektážnych vrtoch a demobilizácia zariadení a strojov. Sfinalizované sú tiež sanácie dilatačných a pracovných škár.

Práce na drážkach bitiev sú takmer dokončené.
Práce na drážkach bitiev sú takmer dokončené. | Zdroj: Metrostav

Radek Liška upozorňuje aj na prebiehajúce rokovania o rozšírení rozsahu realizovaných prác v porovnaní s pôvodnou špecifikáciou. Ich cieľom je zabezpečiť zhodný stav ľavej a pravej komory. Čo môže mať vplyv na odovzdanie diela.

Rýchlosť prác však hodnotí pozitívne. „Pracovníci majú nasadené dobré tempo a zatiaľ sme všetky prekážky úspešne prekonali. Zužitkované skúsenosti z obnovy pravej plavebnej komory výrazne uľahčili prácu na ľavej plavebnej komore,“ konštatuje. Aj napriek nevyspytateľnému počasiu zostáva optimistický a verí, že divízia 8 spoločnosti Metrostav odovzdá hotové dielo načas.

Napreduje zváranie častí horných segmentových vrát.
Napreduje zváranie častí horných segmentových vrát. | Zdroj: Metrostav
Pracovné škáry v ľavej plavebnej komore sú dokončené.
Pracovné škáry v ľavej plavebnej komore sú dokončené. | Zdroj: Metrostav

www.metrostav.cz

„Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.“

Zdroj: PR článok Metrostav a.s.