Vytvorené na uľahčenie vašej práce – zapnite, zmerajte a okamžite sa dozviete viac

Testo uvádza na trh nový rad kompaktných meracích prístrojov na presné meranie v oblastiach vykurovania, klimatizácie, ventilácie a chladenia.

Klimatizačné a ventilačné systémy jednoducho pod kontrolou

Bezproblémovú a energeticky úspornú prevádzku klimatizačných a ventilačných systémov možno zaistiť iba pravidelným meraním príslušných veličín. S novými kompaktnými meracími prístrojmi testo 417, testo 416 a testo 425 hravo zvládnete meranie prúdenia a objemového prietoku vo ventilačných kanáloch, na prívodoch vzduchu a vzduchových vyústkoch i v nastavení vyváženého vetrania bytových priestorov.

Príjemnejšia vnútorná klíma

Každý deň trávime takmer 90 % času vo vnútorných priestoroch. Kvalita vzduchu v miestnosti a pohoda prostredia sú preto pre minimalizáciu zdravotných rizík a zaistenie výkonnosti na pracovisku kľúčové. S novými kompaktnými meracími prístrojmi testo 535, testo 545 a testo 625 máte koncentráciu CO2, intenzitu osvetlenia, teplotu a vlhkosť vzduchu vždy rýchlo, ľahko a presne pod kontrolou a zaistíte si tak zdravú klímu v miestnosti, ktorá podporuje výkonnosť.

Zdroj: Testo

Jednoduché a kompaktné meranie tlaku

Dva diferenčné tlakomery testo 512-1 a testo 512-2 môžete použiť na rýchle a presné meranie nízkych a vysokých tlakov, napríklad pri kontrole systémov vykurovania a horákov. Prístroj testo 512 je tiež spoľahlivým partnerom pri meraní tlaku v priemyselných aplikáciách alebo pri kontrole filtrov a meraní Pitotovou trubicou pri klimatizačných a ventilačných systémoch.

Všestranné a presné meranie teploty

Pri kontrolách vykurovacích, chladiacich a ventilačných systémov, priemyselných zariadení alebo v laboratórnom a potravinárskom prostredí je teplota univerzálne meranou veličinou. S novými teplomermi testo 922, testo 925 a testo 110 (v zhode s HACCP) a veľkým výberom sond (TE typu K, NTC, Pt100) môžete presne, jednoducho a rýchlo merať nízke aj extrémne vysoké teploty v takmer akomkoľvek prostredí. A s voliteľným ochranným puzdrom TopSafe sú prístroje chránené pred prachom a vodou podľa IP65.

Zdroj: Testo

Podporu pri všetkých meraniach vám poskytuje aplikácia testo Smart App s intuitívnym menu pre všetky merania v oblasti vykurovania, ventilácie, klimatizácie a chladenia, ktorá umožňuje rýchlu konfiguráciu, tabuľkové a grafické zobrazenie nameraných hodnôt, funkciu druhej obrazovky a dokumentáciu bez komplikácií. Táto aplikácia je pravidelne aktualizovaná a možno ju zadarmo stiahnuť a používať vo vašich zariadeniach.

Viac informácií na www.testo.sk

Zdroj: Testo, s.r.o.