Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant

Výpočet ekonomickej návratnosti teplovodných stropných sálavých panelov

image 77961 25 v1

Ako vychádza v porovnaní s teplovzdušnými jednotkami? Výsledky ukazuje konkrétny príklad. Vykurovanie alebo chladenie budov si vyžaduje často kompromisy: na jednej strane rastú ceny energie, na druhej strane nároky na optimálnu vnútornú klímu. Teplovodné stropné systémy na sálavé vykurovanie a chladenie predstavujú komfortné a zároveň energeticky úsporné riešenie. Ako je to však s ich ekonomickou stránkou?

Na vzorový výpočet nám poslúži priemyselná hala (obr. 1) s takýmito základnými parametrami:

 • dĺžka: 92,4 m
 • šírka: 50,0 m
 • výška: 11,5 m
 • projektovaná vnútorná teplota: 16 °C
 • tepelná strata: 347 kW
 • centrálny zdroj tepla

Obr. 1 Priemyselná hala

Obr. 1 Priemyselná hala

A) Návrh vykurovania stropnými panelmi Zehnder ZIP
Návrh rozmiestnenia panelov je zobrazený na obr. 2. Ide o:

 • 9 panelov ZIP-4: dĺžka 47 m
 • 2 panely ZIP: dĺžka 47 m
 • Spolu: 517 m panelov ZIP

Obr. 2 Návrh vykurovania stropnými panelmi Zehnder ZIP

Obr. 2 Návrh vykurovania stropnými panelmi Zehnder ZIP

Obr. 3 Návrh vykurovania teplovzdušnými jednotkami

Obr. 3 Návrh vykurovania teplovzdušnými jednotkami

B) Návrh vykurovania teplovzdušnými jednotkami
Návrh vykurovania teplovzdušnými jednotkami vidieť na obr. 3. Pozostáva z:

 • 20 ks teplovzdušných jednotiek: 17,04 kW

Obr. 4 Graf príkladu návratnosti investície do stropných panelov Zehnder ZIP v porovnaní s teplovzdušnými jednotkami

Obr. 4 Graf príkladu návratnosti investície do stropných panelov Zehnder ZIP v porovnaní s teplovzdušnými jednotkami

Výpočet ekonomickej návratnosti

Súvisiace kalkulácie sú zrejmé z tab. 1. Z údajov a prepočtov vyplýva, že ročná úspora za teplo, elektrickú energiu a servis predstavuje pri použití stropných sálavých panelov Zehnder ZIP 535 700 Kč (asi 19 745 eur). Návratnosť investície do stropných panelov Zehnder ZIP je 3,5 roka (graf na obr. 4 ukazuje príklad návratnosti investície do stropných panelov Zehnder ZIP v porovnaní s teplovzdušnými jednotkami). Zároveň treba zdôrazniť, že okrem týchto jasných ekonomických faktorov prinášajú teplovodné stropné systémy na sálavé vykurovanie a chladenie aj vyššiu tepelnú pohodu v celom priestore haly, nižšiu prašnosť a hlučnosť a dlhšiu životnosť bez dodatočných servisných nákladov.

Pozn.: Spoločnosť Zehnder je pripravená poskytnúť pomoc pri návrhu usporiadania a dimenzovania stropných sálavých panelov vrátane výpočtu tlakových strát, hydraulického vyregulovania a špecifikácie potrebného príslušenstva. Na požiadanie vypočíta aj návratnosť vynaloženej investície, ktorá vychádza obvykle na 2,5 až 3,5 roka.

Text vznikol v spolupráci so spoločnosťou Zehnder Group Czech Republic, s. r. o.

Foto a obrázky: Zehnder Group Czech Republic

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

Komentáre