Partner sekcie:
 • P.M.H
 • Bosch
 • Systemair

Podlahové vykurovanie – suchý proces verzus mokrý proces

podlahove vykurovanie suchy proces verzus mokry proces

Využitie suchých procesov vo výstavbe má svoje miesto nielen pri výstavbách drevodomov a rekonštrukciách stropov, ale poskytuje mnohé výhody z hľadiska montáže, čím šetrí čas a náklady vzhľadom na nízku prácnosť montáže. Prečo v súčasnosti stále viac montážnych kúrenárskych firiem preferuje systém podlahového vykurovania– tzv. suchú podlahovku?

Podlahové vykurovanie – suchý proces

Systém suchej podlahovky pozostáva z polystyrénovej systémovej dosky UNIFA s drážkami, do ktorých sa založia plechové profily slúžiace na odvod tepla od rúrky do vrchnej vrstvy podlahy. Do plechových profilov sa vtlačí rúrka, určená pre podlahové kúrenie. Táto je pripojená k rozdeľovaču podlahového kúrenia. Ako teplovodivé médium je použitá voda z kotla alebo iného zdroja tepla. Nosná časť podlahy (pod vrchnou krytinou), ku ktorej priliehajú teplovodivé plechy, môže byť vyhotovená buď použitím:

 • sádrovláknitých dosiek,
 • špeciálnej keramickej dlažby.

Každý z materiálov má svoje výhody aj nevýhody. V tabuľke nižšie uvádzame porovnanie oboch ako systém:

Nosná vrstva podlahy sa nakoniec prekrýva finálnou vrstvou – podlahovou krytinou, vhodnou pre podlahy s vykurovaním –  dlažba, plávajúca podlaha, parkety do hrúbky 8 mm z tvrdého dreva a pod..
Viac o oboch systémoch sa dočítate tu:
http://www.univenta.sk/wp-content/uploads/2013/07/Fermacell-2013.pdf
http://www.univenta.sk/wp-content/uploads/2013/07/CREATON-2013.pdf

Výhody suchej podlahovky

 • Rýchlejšia zmena teploty v miestnosti v porovnaní s klasickým systémom podlahového vykurovania (podlaha teplá do 60 minút).
 • Nízka konštrukčná výška podlahy (iba 55 mm vrátane systémovej polystyrénovej dosky).
 • Nižšia celková hmotnosť podlahy (do 36 kg/m2).
 • Rýchla a jednoduchá pokládka (nižšie náklady na montáž).
 • Stavebnicový systém montáže nevyžaduje špecializované technológie, ani ťažké technológie pri spracovaní.
 • Po montáži a zaschnutí lepidla (po 24 hodinách) nepotrebuje podlaha vyzrievanie hmoty, ako v prípade betónu (min. 28 dní), ani následný prvotný zákur (vykurovaciu skúšku v priebehu 10 dní), takže je ihneď možné kúriť.

Na čo si dávať pozor a čo je nutné dodržať?

 • Podklad (základnú betónovú platňu) je vždy potrebné vyrovnať pomocou vyrovnávacieho podsypu do úplnej roviny (najlacnejší variant) alebo niekoľkokrát zbrúsiť betónový podklad (vysoká prácnosť, prašnosť, náklady na stroj a brusiča), prípadne vyrovnať pomocou samonivelačného poteru (najdrahší variant).
 • Rúrka pre podlahové vykurovanie musí byť vždy uložená v teplovodivých plechoch. Bez nich sa teplo neprenesie do hornej vrstvy – podlahovej dosky. Rúrka uložená iba v polystyréne je v ňom zaizolovaná a nedochádza k prenosu tepla do miestnosti.
 • Vrchná (nosná doska) nad rúrkami musí spĺňať maximálne bodové a plošné zaťaženie 2 kN. Konštrukčné riešenie (zloženie podlahy a údaj o max. zaťažení) si overte u dodávateľa vykurovania!

Ing. Marian Baláž
UNIVENTA, s.r.o.
www.univenta.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti UNIVENTA s.r.o.

–>