Na Klokočine ukončili druhú etapu – okruh 1 modernizácie potrubia

Modernizácia vykurovacieho systému na nitrianskom sídlisku Klokočina

Spoločnosť Metrostav ukončila práce na druhej etape okruhu č.1 modernizácie vykurovacieho systému na nitrianskom sídlisku Klokočina 1.

Spoločnosť Metrostav bola poverená komplexnou rekonštrukciou zariadení pre distribúciu tepla v jednotlivých tepelných obvodoch ako aj inštaláciu nových zariadení pre odovzdávanie tepla v jednotlivých odovzdávajúcich staniciach tepla (OST). Okrem toho budú vybudované nové potrubné vedenia na prepojenie jednotlivých obvodov s centrálnym tepelným zdrojom a technologické zariadenia potrebné pre distribúciu tepla.

Modernizácia vykurovacieho systému na nitrianskom sídlisku Klokočina 2

Investíciu realizuje Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., od roku 2019. Staré potrubné vedenia sú častým zdrojom havárií a tepelných strát, hlavným prínosom modernizácie je zvýšenie efektívnosti výroby tepla, zníženie tepelných strát v rozvodoch tepla a zníženie prevádzkových nákladov.

Spoločnosť Metrostav dodala novú technológiu a došlo k výmene jestvujúcich starých potrubných vedení za nové predizolované potrubia, ktoré distribuujú teplo do jednotlivých odovzdávajúcich staníc tepla (OST). „Momentálne sú všetky odovzdávajúce stanice tepla (OST) systému plne funkčné. Výmenníková stanica dodáva nielen teplo (ÚK), ale aj teplú vodu (TÚV),“ hovorí Ing. Ľuboš Žák, vedúci projektu za Metrostav.
Spoločnosť Metrostav bude práce realizovať v ďalších troch okruhoch počas rokov 2020, 2021 a 2022, vždy pred začiatkom vykurovacieho obdobia.

Modernizácia vykurovacieho systému na nitrianskom sídlisku Klokočina 3

Viac informácií na www.metrostav.cz

KategórieVykurovanie