Partner sekcie:
  • Viessmann

Elektrické podlahové vykurovanie na doskách CETRIS®

image 81705 25 v1

Ak ste rozhodnutí, že si chcete dopriať komfort podlahového vykurovania, budete stáť pred otázkou, či si vybrať teplovodné alebo elektrické. Každé má svoje výhody i nevýhody, záleží na konkrétnej situácii. Skladba konštrukcie je vyššia pri teplovodnom vykurovaní, čo môže byť prekážkou hlavne pri rekonštrukciách.

Elektrické podlahové vykurovanie je investične menej náročné, je možné ho inštalovať prakticky kamkoľvek bez ohľadu na typ miestnosti a podklad, umožňuje vyhrievať len niektoré miesta či miestnosti, je pružnejší, s jednoduchou a presnou reguláciou. Elektrické podlahové vykurovanie je preto vhodné do súčasných energeticky úsporných novostavieb, ktoré sa svojimi parametrami približujú alebo rovno zaraďujú do kategórie nízkoenergetických domov.

Firmy CIDEM Hranice, a. s., Saint-Gobain Construction Product CZ divízia Weber a STIEBEL ELTRON, spol. s r. o., spolu vyskúšali skladbu so zabudovaným podlahovým temperačným systémom na podlahe z cementotrieskových dosiek CETRIS®.

Ideálnym produktom na vytvorenie nosnej pochôdznej vrstvy podlahy do kúpeľní, priestorov s vysokou vlhkosťou, sú podlahové dosky CETRIS® PD (ev. PDB – brúsené).

Viac informácií o doskách nájdete tu: www.cetris.cz/desky/bez-povrchove-upravy/deska-cetris-pd/.

Podlahové dosky CETRIS® (formát 1 250 x 625 mm) sú prispôsobené na manipuláciu aj v malých priestoroch. Kladú sa na nosníky (drevené hranoly, oceľové nosníky), zlepia sa v systéme pero + drážka a priskrutkujú sa k podperám. Takto vytvorený nosný záklop je pripravený na zabudovanie systému vykurovacích elektrických rohoží. Pred samotným kladením vykurovacieho okruhu sa podlahové dosky CETRIS® napenetrujú penetráciou weber.podklad haft a premeria sa odpor vykurovacieho okruhu a izolačný odpor vykurovacej rohože.

V mieste umiestnenia regulátora elektrickej rohože sa v podlahe kolmo od steny vyreže drážka na aplikáciu podlahového čidla. Teplotné čidlo bude v ohybnej ochrannej hadici, prípadne v tzv. husom krku vo vzdialenosti 500 mm kolmo od steny. Hĺbka drážky sa odporúča 20 mm do podlahy, aby nedošlo k zbytočnému vyvýšeniu podlahy pri povrchovom kladení krytiny. Na rovný čistý napenetrovaný povrch sa položí elektrická vykurovacia rohož AEG model HMA TE 50 150. Ide o podlahové vykurovanie s výkonom 150 W/m², šírka rohože je 500 mm. V inštalačnej krabici je potom nutné pripojiť studený napájací koniec rohože, teplotné čidlo a prívod el. napätia 230 V k regulátoru AEG FTD 730.

Rozvinutú vykurovaciu rohož je potrebné zafixovať rýchlotuhnúcou opravnou hmotou weber.bat, aby nám pri ďalšej operácii nevyplávala na povrch. Nevyhnutné je kontrolné meranie odporu vykurovacieho okruhu, ak vykurovací okruh nie je nikde prerušený alebo porušený prípadnou nepozornosťou pri aplikácii. Opravnú hmotu je nutné nechať vyzrieť min. 3 hod., potom napenetrovať penetráciou weber.podklad floor, ktorá je zriedená s vodou v pomere 1:3.

Potom nasleduje zaliatie rohože samonivelačnou cementovou podlahovou hmotou s vláknami určenou na podlahové vykurovanie weber.floor 4320 v hrúbke minimálne 8 mm nad vykurovacím odporovým káblom.

Po vyzretí stierky (min. 24 hod. v prípade kladenia dlažby, min. 72 hod. v prípade kladenia vinylu) sa celý podklad napenetruje penetráciou weber.podklad A. V priestoroch s výskytom vody (napr. v kúpeľniach) je nutné aplikovať hydroizolačnú vrstvu – napríklad polymércementovú hydroizolačnú stierku Terizol. Hneď ako uplynie čas zrenia, môžeme pristúpiť ku kladeniu keramickej dlažby do lepidla na dlažbu weber.for duoflex. Škáry medzi dlaždicami sa následne vyplnia škárovacou hmotou weber.color comfort.

Súdružnosť celého vyššie popísaného systému podlahy so zabudovaným elektrickým vykurovaním bola odskúšaná v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, š. p., pobočka České Budějovice.

Autor: Ing. Miroslav Vacula, vedúci vývoja a aplikačný technik divízie CETRIS, akciová spoločnosť CIDEM Hranice.

ZDROJ: PR článok spoločnosti CIDEM Hranice, a. s.