Kaskádové použitie Vitocal 250-A PRO

Vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody jedným zariadením: Novinka Vitocal 250-A PRO s výkonom až do 152 kW

Vitocal 250-A PRO stanovuje nové estetické štandardy v kategórii veľkých tepelných čerpadiel. Jeho kompaktný, lineárny dizajn dokonale zapadá do architektonického prostredia.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 250-A PRO je určené na použitie vo väčších obytných domoch a komerčných budovách. Zvukovo izolovaná vonkajšia jednotka ticho a efektívne využíva vonkajší vzduch ako zdroj tepla. Jedna jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda Vitocal 250-A PRO generuje až 38 kW vykurovacieho výkonu. Pre vyššie výkony je možné kaskádové zapojenie až štyroch zariadení, ktoré poskytujú až 152 kW tepelného výkonu.

S výstupnými teplotami až 70 °C, vhodný aj pre existujúce budovy

Moderná technika kompresora s plynulou reguláciou výkonu v kombinácii s prírodným chladivom R290 a elektronickými expanznými ventilmi umožňuje dosahovať s vysokou účinnosťou výstupné teploty až 70 °C. Výsledkom je, že pri modernizácii vykurovacích systémov v existujúcich budovách možno vo všeobecnosti zachovať už existujúce vykurovacie telesá, nákladná prestavba s podlahovým vykurovaním nie je bezpodmienečne potrebná.

Vonkajšia a vnútorná jednotka Vitocal 250-A PRO
Vonkajšia a vnútorná jednotka Vitocal 250-A PRO | Zdroj: Viessmann

Vnútorná jednotka zaujme mnohými výhodami

Vnútorná jednotka Vitocal 250-A PRO ponúka množstvo funkcií. Umožňuje ovládanie až troch vykurovacích okruhov so zmiešavačom pre vykurovanie, chladenie a akumulačný zásobník. Teplú vodu možno pripravovať pomocou zásobníkov alebo nabíjacím spôsobom cez externý výmenník tepla. Namiesto zásobníka teplej vody možno použiť aj modul čerstvej vody Vitotrans 353, ktorý pohodlne vyrába teplú vodu na princípe prietokového ohrevu. V prípade potreby je možné integrovať externý zdroj tepla na pokrytie špičkového zaťaženia.

Novinka Vitocal 250-A PRO bude k dispozícii od júna 2024.

Nechajte si poradiť u svojho odborného partnera firmy Viessmann alebo na www.viessmann.sk.

Zdroj: Viessmann, s.r.o.