Veľtrh Light + Building

Veľtrh Light + Building sa odkladá na marec 2022

Vzhľadom na celosvetovú pandémiu vyvolanú koronavírusom a cestovné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na potenciálnych vystavovateľov a návštevníkov, sa veľtržná spoločnosť Messe Frankfurt rozhodla po dohode so svojimi partnermi – s Ústredným združením pre elektrotechnický a elektronický priemysel (ZVEI- Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) a s Ústredným združením nemeckých remeselníckych a informačných technológií (ZVEH- Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke) – odložiť po prvom odklade popredný svetový veľtrh technológie osvetlenia a stavebných služieb Light + Building na termín od 13. do 18. marca 2022.

Rozhodnutie sa týka aj veľtrhu Intersec Building, zameraného na sieťové bezpečnostné technológie, ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť 11. ročníka veľtrhu Light + Building. Rozhodnutie podporil aj Spolkový zväz elektro-veľkoobchodov (VEG- Bundesverband des Elektrogroßhandels).

Prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.