Partneri sekcie:
solarne kolektory a zasobniky tepla

Solárne kolektory a zásobníky tepla

Svetová spotreba energie sa denne zvyšuje a z tohoto dôvodu je nevyhnutné hľadať nové možnosti nahradenia fosílnych palív palivami, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov energie. Jednou z možností je využitie slnečného žiarenia. Slnečné žiarenie možno zachytiť pomocou slnečných …
dotacia na solarne kolektory

Dotácia na solárne kolektory

Energetická náročnosť budov predstavuje v bilancii potreby a spotreby energetického komplexu v národnom hospodárstve druhý najväčší potenciál úspor. Komplexná energetická náročnosť budov je súhrnom celkových investičných vstupov na zabezpečenie tepelnej ochrany a ročných prevádzkových nárokov jednotlivých energetických systémov budovy …
Nízkoenergetický bytový dom na Orave

Nízkoenergetický bytový dom na Orave

Desaťtisícové mesto Tvrdošín sa nachádza v najchladnejšom regióne na Slovensku. Napriek komplikovaným podnebným podmienkam sa tu zrealizovala odvážna výstavba nízkoenergetického bytového domu. Podľa realizátorov projektu by mal slúžiť ako pozitívny príklad pre ďalšiu výstavbu v ľahších podmienkach.