hydroizolácia plochej strechy
Galéria(7)

Rekonštrukcia plochej strechy natavením asfaltových pásov

Partneri sekcie:

Pred zhotovením novej hydroizolačnej vrstvy je potrebné upraviť podklad. Podklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý, môže byť mierne vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté.

01Hydroizolaciastrechy 7 1
02Hydroizolaciastrechy 7 2
03Hydroizolaciastrechy 7 3
04Hydroizolaciastrechy 7 4
05Hydroizolaciastrechy 5
06Hydroizolaciastrechy 7 6

Staré, krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou sa musia odstrániť. Bubliny v asfaltovej lepenke je potrebné rozrezať do kríža a podlepiť lepidlom. Malé nevyplnené miesta v asfaltových podkladoch treba vyplniť opravnou stierkou. Narušený nosný podklad treba vyplniť špeciálnymi maltami. Na pripravený podklad sa následne nanesie vrstva penetračného náteru a natavia sa nové asfaltové pásy.

01 | Vyznačenie výšky
Pomocou murárskej šnúry s práškovou kriedou sa na atike vyznačí výška vytiahnutia budúcej hydroizolácie.

02 | Penetrácia atiky
Na atiku sa do vyznačenej výšky nanesie pokrývačskou štetkou vrstva asfaltového (gumoasfaltového) penetračného náteru.

03 | Celoplošná penetrácia strechy
Na pripravenú podkladovú vrstvu plochej strechy sa nanesie penetračný náter celoplošne pomocou pokrývačskej kefy dôkladným vtieraním do podkladu.

04 | Natavenie asfaltového pásu pri atike
Po zaschnutí vrstvy penetračného náteru sa začnú klásť asfaltové pásy. Najskôr sa natavia pomocou plameňa pri atike, pričom je potrebné zabezpečiť dostatočný presah asfaltového pásu na vytiahnutie na atiku.

05 | Vytiahnutie hydroizolácie na atiku
Presah asfaltového pásu sa vytiahne na atiku do vyznačenej výšky a nataví sa plameňom. Natavený pás sa dôkladne pritlačí.

06 | Celoplošné natavenie asfaltového pásu
Následne sa natavia asfaltové hydroizolačné pásy na celú plochu strechy.

Info o materiáloch:

 • Asfaltový penetračný lak – elastická bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom s obsahom chemických prísad umožňujúcich hĺbkovú penetráciu a použitie na mierne vlhkých podkladoch, odolný proti vode, slabým kyselinám a zásadám
 • Gumoasfaltová penetrácia – vodouriediteľná bitúmenová emulzia, ľahko modifikovaná syntetickým kaučukom, s vysokým obsahom asfaltu, odolná proti kyselinám a zásadám, aplikácia aj priamo na polystyrén

Čo budete potrebovať

 • Asfaltový penetračný lak
  DenBit BR-ALP
  spotreba: 0,15 až 0,3 kg/m2 (1 vrstva),
  plechovka 4, 5, 9 a 19 kg, 4,5 kg    13,52 €
  alebo
 • Asfaltový penetračný lak
  DenBit ALP 300
  spotreba: 0,1 až 0,3 kg/m2 (1 vrstva),
  plechovka 4, 5 a 9 kg, 9 kg    23,04 €
  alebo
 • Gumoasfaltová penetrácia
  DenBit DISPER AS
  spotreba: 0,15 až 0,3 kg/m2 (1 vrstva),
  plastové vedro, 5 kg    16,08 €
 • Asfaltový hydroizolačný pás
 • Náradie a pomôcky
  murárska šnúra s práškovou kriedou
  pokrývačská štetka
  pokrývačská kefa
  striekacie zariadenie (iba na penetráciu suchého podkladu)
  ostrý nôž
  horák s koncovkou na hadicu
  hadica na plynovú bombu s uzáverom
  plynová bomba

TEXT: spracované z podkladov firmy Den Braven
FOTO: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017.