Psychiatrická nemocnica Phillipa Pinela v Pezinku je po energetickej modernizácii opäť v plnej prevádzke

Rozsiahla rekonštrukcia pezinskej Psychiatrickej nemocnice Phillipa Pinela prinesie okrem modernizovaných priestorov pre pacientov a personál aj zníženie výdavkov na energie v predpokladanej sume takmer 390-tisíc eur ročne.

Projekt rekonštrukcie budovy nemocnice bol pre skupinu ESCO Slovensko výnimočný, a to pre zosúladenie historickej stavby a využitia inovatívnych technologických riešení. Vďaka modernizácii v celkovej hodnote 3 502 107 eur ušetrí zariadenie ročne iba na zemnom plyne takmer 3,5 mil kWh.

Zrealizované opatrenia sa týkajú predovšetkým úprav tepelného hospodárstva a zariadení kuchyne. Pôvodná centrálna kotolňa sa nahradila zostavou vysokoúčinných kondenzačných kotlov umiestnených v objekte pôvodnej kotolne. Uskutočnila sa tiež kompletná rekonštrukcia areálových rozvodov.

Kotoľna pred
Kotoľna pred | Zdroj: ESCO Slovensko

Dôležitým aspektom ostáva pri výrazných úsporách na energiách aj ekologický rozmer modernizácie. Psychiatrická nemocnica Phillipa Pinela vyprodukuje ročne o 763 ton menej emisií CO2 ako pred rekonštrukciou

Vďaka využitiu energetickej služby s garantovanou úsporou bude nemocnica splácať náklady na investíciu až z dosiahnutých uspor. Zmluva bola podpísaná na 9 rokov.

„Verím, že táto unikátna rekonštrukcia motivuje aj iné zariadenia, najmä z oblasti zdravotníctva, k modernizácii ich technologického vybavenia. Investícia nie je zanedbateľná, no vďaka významným úsporám na energiách a rýchlej návratnosti ide o významný krok k finančnej samostatnosti. Pri využití služby GES je navyše možné splácať počiatočnú investíciu až z dosiahnutých úspor. Išlo to v Hágoch, išlo to v Pezinku, pôjde to aj u vás.“  zhrnula generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ESCO Slovensko Naďa Hartmann.

Energetické systémy v rozsiahlych komplexoch, ako sú napríklad nemocnice sú vo väčšine prípadov príliš zastaralé, alebo častokrát aj v havarijnom stave. Nehovoriac o energetickej „ne“ úspornosti, ktorá vo veľkom meradle zaťažuje rozpočet nemocníc. Práve preto riešenie, ktoré ponúkame ako poskytovateľ energetickej služby s garantovanou úsporou je tým najefektívnejším či už pre verejný alebo súkromný sektor. Slovenský trh energetických služieb stále nedosiahol svoj plný potenciál. Počet realizovaných GES projektov je výrazne limitovaný viacerými ekonomickými, politickými a regulačnými vplyvmi, ktoré sa v rámci vývoja trhu opakujú. Využitie tohto modelu sa viaže predovšetkým s verejným sektorom, kde slúži aj ako zdroj financovania. Pevne verím, že legislatívna podpora pre takúto službu sa zlepší aj kvôli plánovanej dekarbonizácií Slovenska, ktorá má úzky súvis práve s energetickými službami.“ zdôrazňuje Riaditeľ pre Energetické služby v ESCO Slovensko a.s. Ing. Juraj Šebo

„Skupina ESCO Slovensko a.s. už realizovala celý rad podobných projektov energetických úspor v nemocniciach. Na Slovensku ide napríklad o nemocnice v Rimavskej Sobote a Humennom. Projekt v Nemocnici Vranov nad Topľou bol vyhlásený za najlepší slovenský energetický projekt roku v súťaži EFEKTIA 2019. Počas pandémie COVID-19 úspešne prebehla aj rekonštrukcia Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch, za ktorú sme získali cenu víťaza súťaže Atlas nadácie VÚB v kategórií Zelená ekonomika v roku 2022.“ sumarizuje predošlé projekty Riaditeľka odboru prípravy a realizácie projektov Ing. Paulína Izáková

O spoločnosti:

ESCO Slovensko sa špecializuje na ekonomické a ekologické energetické riešenia pre administratívne, komerčné a obytné areály, priemyselné komplexy, ako aj na riešenia pre obce a mestá. Skupinu tvorí viacero špecializovaných a úzko spolupracujúcich spoločností, vďaka čomu ESCO Slovensko ponúka svojim klientom komplexné riešenia od konzultácií a špecifikácií reálnych potrieb klienta cez návrh a realizáciu vhodných opatrení až po následnú správu a servis zariadení. Ponuka skupiny zahŕňa aj oblasť financovania realizovaných projektov, a to spôsobom, ktorý minimalizuje riziko objednávateľa formou splácania projektu z dosiahnutých energetických úspor. Za spoločnosťou ESCO Slovensko stoja významní akcionári ČEZ a SPP.

https://www.escoslovensko.sk/

Zdroj: PR článok ESCO Slovensko, a. s.