Národný ústav vo Vyšných Hágoch ušetrí ročne na energiách viac ako štvrť milióna eur. Modernizáciu realizovala skupina ESCO Slovensko

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) ušetrí ročne na energiách vyše štvrť milióna eur. Modernizáciu tepelného hospodárstva a opatrenia energetickej efektívnosti realizovala skupina ESCO Slovensko, a to s garanciou dosahovania naplánovaných úspor na energiách.

Komplexný projekt dosahovania energetických a prevádzkových úspor v budovách národného ústavu vrátane modernizácie tepelného hospodárstva bol nevyhnutný pre nevyhovujúci technický stav. Skupina ESCO Slovensko vypracovala v rokoch 2021 – 2022 projekt energetických úspor pre národný ústav s garantovanou úsporou nákladov na prevádzku a energie. Ročná úspora takto zrealizovaných opatrení bola vypočítaná na minimálne 260 000 eur.

Zdroj: ESCO Slovensko

Celá následná realizácia projektu, s investíciou v sume 1 913 304 eur (s DPH), bola riešená s garanciou dosiahnutia úspor, teda podobne ako cez garantovanú energetickú službu. Táto garancia a prevzatie zodpovednosti dodávateľom umožňuje národnému ústavu splácať vynaložené náklady na rekonštrukciu až z dosiahnutých energetických úspor niekoľko rokov. Modernizácia musela zohľadniť historickú hodnotu budov ústavu, zachovanie ich účelu, ako aj minimálny zásah do komfortu pacientov.

Zmluva medzi ústavom a spoločnosťou e-Dome zo skupiny ESCO Slovensko bola podpísaná na 10 rokov a okrem samotnej rekonštrukcie a modernizácie zahŕňa aj energetický manažment, ktorý zabezpečí priebežné vyhodnocovanie dosahovanej úspory a monitoring prevádzky energetických zariadení. Tieto opatrenia zabezpečia čo najefektívnejšiu prevádzku, a teda aj najrýchlejšiu možnú návratnosť investícií.

Zdroj: ESCO Slovensko

Zrealizovaná rekonštrukcia národného ústavu sa týkala predovšetkým modernizácie tepelného hospodárstva a zariadení práčovne. Ročná úspora energie predstavuje 2 760 339 kWh na zemnom plyne a 217 361 kWh na elektrickej energii, pričom národný ústav zníži ročnú produkciu emisií o 643 ton. Táto úspora môže znamenať napríklad úsporu CO₂ vyprodukovanú 287 automobilmi za jeden rok, ktoré by najazdili 2 000 km mesačne.

„Možnosť zrealizovať tento projekt s využitím našich energetických služieb pre zdravotnícke zariadenie je významným projektom pre našu skupinu ESCO Slovensko, lebo môže byť dobrým príkladom, ako šetriť náklady pre zdravotníctvo bez vstupných investícií, ktoré práve v tomto sektore chýbajú,“ uviedla generálna riaditeľka ESCO Slovensko Naďa Hartmann.

Zdroj: ESCO Slovensko

„Národný ústav je postavený v nadmorskej výške zhruba 1 100 m, a tak v priebehu roka kúri približne 300 dní. Zabezpečiť tepelný a hygienický štandard pre pacientov je veľmi dôležitá úloha.

Vzhľadom na veľkosť objektu a rozsiahly areál bol prirodzený záujem po mojom nástupe do národného ústavu v roku 1999 o riešenie energetických úspor. Za celé toto obdobie sa realizovalo množstvo projektov a technických opatrení s cieľom znížiť energetickú náročnosť. Prirodzeným vyústením tejto snahy bola realizácia rekonštrukcie tepelného hospodárstva a práčovne, ktoré boli dávno po zenite svojej životnosti,“ vysvetľuje riaditeľ NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy Ing. Jozef Poráč.

Zdroj: ESCO Slovensko

„Tento projekt je dobrým príkladom, keď štát nemusí pri obnove nemocnice využívať verejné zdroje, ako sú dotácie z eurofondov alebo plánu obnovy. Rekonštrukciu technológie zafinancuje poskytovateľ garantovaných energetických služieb (GES) a vlastník budovy ju spláca z peňazí, ktoré ušetrí na účtoch za energie. Zároveň GES poskytovateľ garantuje tieto úspory na celé zmluvné obdobie. Toto je jedna z najkratších ciest k energetickej udržateľnosti a dosiahnutiu čo najvyššej miery energetickej efektívnosti oproti iným riešeniam,“ uviedol generálny riaditeľ e-Dome Juraj Šebo.

www.escoslovensko.sk/sk

Zdroj: PR článok ESCO Slovensko, a. s.