Galéria(7)

Profesionálne riešenia UV-C dezinfekcie

Kde všade je možné bez obáv a s verifikovanými výsledkami použiť túto UV technológiu?

Modulárne riešenie Light Progress premieňa UV-C technológiu na flexibilný nástroj schopný zabezpečiť dezinfekciu proti všetkým mikroorganizmom, a to bez použitia chemikálií a s vynikajúcou hodnotou za peniaze.

Ultrafialové žiarenie, čiže UV žiarenie, je pojem, s ktorým sa už určite všetci stretli. Je dobre známe, že pred nadmerným opaľovaním počas dovolenky je potrebné chrániť oči a pokožku. Pred UV-A a UV-B žiarením sa dokážeme chrániť, no ako je to s UV-C žiarením? To, našťastie, nepreniká cez našu atmosféru a jeho účinky vieme dokonca využiť v dezinfekčných systémoch.

Už niekoľko desaťročí ľudstvo dokáže vyrobiť špeciálne UV-C svietidlá s vlnovou dĺžkou 100 až 280 nm. V najväčšej miere sa pre UV-C dezinfekčné systémy používa vlnová dĺžka 253,7 nm.

Práve toto žiarenie v spektre UV-C spôsobuje hynutie mikroorganizmov, a to tak, že dochádza k narušeniu ich DNA, poškodeniu ich reprodukčného systému a k následnej
deštrukcii.

Každý mikroorganizmus má špecifickú úroveň odolnosti proti UV žiareniu, ktorá sa nazýva DÁVKA. Špecifická dávka sa musí podať, aby sa dosiahla vhodná úroveň dezinfekcie, ktorá je vyjadrená ako LOG REDUKCIA (1 log = 90 %, 2 log = 99 %, 3 log = 99,9 % atď.). Niektoré mikroorganizmy si preto na dosiahnutie rovnakej úrovne eliminácie vyžadujú veľmi nízky UV výkon, zatiaľ čo iné potrebujú väčší výkon, prípadne dlhší čas expozície. Tieto faktory sú nevyhnutné pre pochopenie UV technológie, ktorú charakterizujú požadovaná úroveň dezinfekcie (zníženie LOG), cieľový patogén (a jeho DÁVKA), UV výkon a geometria vzdialenosti žiarenia.

360° riešenia pre HVAC
360° riešenia pre HVAC | Zdroj: Component

UV-C dezinfekčné systémy pre HVAC

Kvalita vzduchu v interiéri je zvyčajne toxickejšia ako atmosféra, ktorú dýchame v priemyselnom meste. Vysvetlenie je jednoduché. Nebezpečné mikroorganizmy a ich šírenie v klimatizácii značne zhoršujú kvalitu vnútorného ovzdušia.

Klimatizačné systémy, najmä A.H.U. (Air Handling Unit) vzduchotechnické jednotky, predstavujú dokonalý mikrokozmos pre rast a distribúciu mikrobiálnych organizmov, patogénov, spór, plesní atď. Recirkulácia vzduchu, kolísanie teploty a vlhkosť im umožňujú kombinovať sa navzájom komplexnými spôsobmi a usadiť všetky povrchy vnútri AC systému vo forme nepríjemného biofilmu. Tento biofilm priľne najmä medzi rebrami výmenníkov tepla (cievky), usadzuje sa v nádržiach na zachytávanie vody a upcháva filtre vo vnútri kanálov.

UV-C Dezinfekčné systémy pre HVAC
UV-C Dezinfekčné systémy pre HVAC | Zdroj: Component

Biofilm tenší ako 0,5 mm môže znížiť účinnosť systému až o 40 %. Zvyšovanie IAQ (Indoor Air Quality) v hoteloch, kanceláriách, nemocniciach, školách atď. a zvyšovanie úrovne komfortu sú tak spojené s nižšími prevádzkovými nákladmi – čistejší klimatizačný systém je z ekonomického hľadiska efektívnejší a má lepšie výkony vykurovania, chladenia a zvlhčovania.

Redukcia zápachu a mastnoty v kuchyniach pomocou UV-C technológie

V reštauráciách či vo veľkých kuchyniach sa počas fáz varenia jedla vytvárajú tuky, znečisťujúce látky a nepríjemné pachy. Úrady to niekedy spochybňujú, čo často vedie k susedským sporom. Technológia UV SMELL-SQ, aplikovaná vo vnútri kuchynských digestorov alebo v odsávacích systémoch, významne prispieva k minimalizácii týchto problémov.

Tuky generované varením, komplexné reťazce zložené hlavne z uhlíka a vodíka, absorbujú intenzívnu energiu, keď sú vystavené intenzívnemu UV-C žiareniu. Molekuly sa stávajú reaktívnejšími, pretože sú umiestnené do stavu s vyššou energiou a rekombinujú sa s kyslíkom prítomným vo vzduchu, čo vedie k takzvanému studenému spaľovaniu. Výsledkom tejto reakcie sú jednoduché plynné organické produkty bez zápachu ako oxid uhličitý (CO2) a voda.

Testovaná účinnosť redukcie mastnoty
Testovaná účinnosť redukcie mastnoty | Zdroj: Component

Pri vzduchu filtrovanom technológiou UV SMELL-SQ pri bežnom varení sa tak znižujú tvorba a usadzovanie tukov a následné riziko požiarov. Tým sa obmedzuje aj rast plesní, ktoré sa zvyčajne živia tukmi. UV-SMELL-SQ znižuje potrebu čistenia a údržby odsávacieho systému, predlžuje životnosť filtrov, ale čo je dôležitejšie, ponúka možnosť pracovať bezpečne.

UV-C dezinfekčné systémy pre zdravotníctvo

Prostredie v zdravotníctve je určite najcitlivejšie na úroveň hygieny. Je v ňom „najúrodnejšia pôda“ na šírenie vírusov, baktérií, plesní, spór či roztočov. Všetky z toho vyplývajúce problémy dokážu riešiť zariadenia od priamych, nepriamych a kombinovaných germicídnych žiaričov cez roboty až po dezinfekčné skrine s rôznymi rozmermi.

V zdravotníctve je „najúrodnejšia pôda“ na šírenie vírusov, baktérií, plesní, spór či roztočov.
V zdravotníctve je „najúrodnejšia pôda“ na šírenie vírusov, baktérií, plesní, spór či roztočov. | Zdroj: Component

UV-C dezinfekčné systémy pre potravinárstvo, mäsopriemysel a farmáciu

Kontrola kontaminácie vo všetkých fázach výroby je nevyhnutná pre dosiahnutie vysokých štandardov kvality typických pre tieto odvetvia. Okrem dodržiavania legislatívy HACCP a prísnych pravidiel vo výrobnom priemysle zabezpečuje pravidelná sanitácia priestorov zlepšenie kvality, skladovateľnosti, trvanlivosti a bezpečnosti produktov, čím sa maximalizujú zisky.

Či už ide o dezinfekciu povrchov, dopravných pásov, chladiacich miestností, predajných vitrín, VZT a klimatizačných zariadení, všetky UV-C technológie spĺňajú náročné hygienické kritériá. Navyše sa dajú dokonale integrovať do nových alebo existujúcich výrobných liniek bez toho, aby sa zmenili pracovné toky a výrobné časy.

Všetky UV-C technológie pre potravinárstvo, mäsopriemysel a farmáciu spĺňajú náročné hygienické kritériá.
Všetky UV-C technológie pre potravinárstvo, mäsopriemysel a farmáciu spĺňajú náročné hygienické kritériá. | Zdroj: Component

UV-C dezinfekčné systémy pre verejné stavby

Vo verejných priestoroch, ako sú divadlá, kiná, konferenčné sály, veľké sklady a supermarkety, sa nevyhnutne vyskytuje veľké množstvo ľudí, ktorí zdieľajú rovnaký priestor v rovnakom čase. Kvalita vnútorného vzduchu a sanitácia povrchov tak musia byť prioritou, aby sa zachovalo bezpečné a zdravé prostredie, keďže vzduch sa môže stať ľahko prostriedkom prenosu chorôb. Navyše si treba uvedomiť, že zdravé vnútorné prostredie, účinnosť a udržateľnosť sú v súčasnosti veľmi úzko prepojené.
Viac na www.component.sk a www.uvclight.sk.

04 Graf
Všetky UV-C technológie pre potravinárstvo, mäsopriemysel a farmáciu spĺňajú náročné hygienické kritériá.
V zdravotníctve je „najúrodnejšia pôda“ na šírenie vírusov, baktérií, plesní, spór či roztočov.
01 UV DUCT+UTA
360° riešenia pre HVAC

Foto a obrázky: Component, s. r. o.

Zdroj: PR článok Component, s. r. o.