Prečo a ako vymeniť radiátor
Galéria(9)

Prečo a ako vymeniť radiátor

Partneri sekcie:

Naša spoločnosť KORADO, a. s., sa pravidelne zúčastňuje na odborných sympóziách komunikačného projektu "Ako to robia inde". Medzi časté otázku poslucháčov patrí: „Prečo meniť radiátor a aká je výmena radiátora časovo náročná a ako správne postupovať?“

Výmena radiátora úzko súvisí s komplexnou revitalizáciou domu. Prvoradé je zateplenie obvodových plášťov a oprava strechy s jej súčasným zateplením. To výrazne znižuje celkové tepelné straty domu. Tejto zmene by mala zodpovedať aj zmena systému vykurovania, a to minimálne v preregulovaní celej vykurovacej sústavy. Pôvodné článkové radiátory boli dimenzované na tepelné straty v čase výstavby. Tieto články sa vyznačujú najmä veľkým objemom vyhrievacieho telesa, ktoré je až trojnásobne väčšie ako pri panelových radiátoroch. Tento objem má veľkú tepelnú zotrvačnosť, pre ktorú veľmi pomaly reaguje na potrebné zmeny. Preto musíme často zbytočne vetrať, a tak neúmyselne zvyšujeme únik tepla.

Svojou konštrukciou navyše lepšie rozloží priebeh teploty od podlahy smerom k stropu, ako vidieť na nasledujúcich obrázkoch.

Infra snímka so starým radiátorom Infra snímka s panelovým radiátorom

     
Takéto rozloženie teplôt umožňuje znížiť hodnotu, na ktorú miestnosť vykurujeme. Získame tak vyššiu tepelnú pohodu pri nižšej spotrebe tepelnej energie. Rovnomerné rozloženie navyše znižuje možnosť vzniku kondenzácie na obvodových stenách miestnosti, čím minimalizuje potenciálny vznik plesní.

Nemenej dôležitú úlohu pri rozhodovaní v súčasnosti zohráva podpora realizovaná Štátnym fondom rozvoja bývania – program Nový panel. Výmena radiátorov je v tomto programe zaradená do najpodporovanejšej skupiny, v ktorej môžete získať príspevok na úroky z úveru vo výške až 4 %.

Ďalším dôležitým faktorom je hĺbka radiátora. Takmer každý ,kto býva v bytovom dome, vie, že aj niekoľko centimetrov znamená veľa. Keď k tomu pridáme aj dokonalý dizajn, rozhodovanie určite bude ľahké.
 
Výber radiátora je veľmi jednoduchý. Potrebujeme poznať rozmery a následne počet rebier radiátora, ktorý chceme nahradiť. V tabuľke uvedenej nižšie si nájdete váš súčasný radiátor a k nemu zodpovedajúci panelový radiátor. Ak si nie ste istí, nie je nič jednoduchšie, ako sa obrátiť na niektorého nášho odborníka, prípadne spoločnosť, ktorá v mieste vášho bydliska vykonáva montáž nových radiátorov. S výberom vám pomôže naša internetová prezentácia, ktorú nájdete na www.korado.cz . Na tejto stránke si môžete vybrať aj farbu radiátora, pretože už dávno neplatí, že radiátor je iba biely.
 

Pre lepšie rozlíšenie na obrázok kliknite

Teraz príde na rad asi najjednoduchšia vec – výmena.

Prvým krokom je vypustenie vykurovacieho telesa. Nasleduje demontáž starého telesa, čo nie je náročné. Tento radiátor bol k stene pripevnený na oceľových závesoch, ktoré treba odstrániť. Naši partneri používajú na odrezanie masívneho kovu mečové píly. Ich výhodou oproti kotúčovým brúskam je menšie lokálne znečistenie. Stenu treba upraviť (zatmeliť či zasadrovať do roviny a určite aj vymaľovať, veď kedy budeme mať opäť príležitosť dostať sa takto pohodlne za radiátor).
Montáž spočíva v umiestení nosných prvkov radiátora a v jeho opätovnom pripojení k vykurovaciemu systému prostredníctvom pôvodných rozvodov. Na záver napustíme vykurovací systém médiom a odvzdušníme nový radiátor.

Hotovo. Môžeme len spokojne čakať, kým sa zima spýta. My máme odpoveď.
Výmena radiátorov spoločnosti KORADO, a. s., je rýchla a jednoduchá.

KORADO, a. s.
www.korado.cz