Partner sekcie:
  • P.M.H
  • Bosch
  • Systemair

Inovatívne riešenia úspory energie na osvetlení

inovativne riesenia uspory energie na osvetleni

V súčasnosti je nevyhnutné viac ako kedykoľvek predtým detailne sledovať výdavky a prevádzkové náklady budov. Finančná kríza po viacerých stránkach negatívne ovplyvnila zabehnutý chod väčšiny spoločností v Európe, následkom čoho sme si začali uvedomovať dôležitosť detailnej analýzy výdavkov a prevádzkových nákladov a s tým spojené skryté možnosti ich optimalizácie a zníženia.

Správna voľba má názov LED
Táto moderná svetelná technológia sa za ostatné roky dostala do popredia záujmu vďaka nepredstaviteľnému progresu všetkých jej kľúčových vlastností a charakteristík. Riešenia osvetlenia na báze LED diód v súčasnosti ponúkajú overené a veľmi zaujímavé možnosti úspor, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť správcovských spoločností. Pri úsporách elektrickej energie, ktoré sa pri súčasnom zvýšení kvality osvetlenia pohybujú v priemere od 40 do 75 % v spojení s výrazne vyššou životnosťou, bezúdržbovou prevádzkou a zvýšeným pracovným komfortom, dokáže LED osvetlenie nahradiť takmer všetky typy konvenčných zdrojov efektívnejšie a z hľadiska celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) aj lacnejšie.
V nasledujúcich riadkoch sú uvedené výhody pri konkrétnych typoch aplikácie LED osvetlenia.

LED modernizácia osvetlenia zasadacej miestnosti a recepcie
Pôvodný typ osvetlenia: lineárna žiarivka
4 × 18 W (4 500 lm), zapustené svietidlá typu downlight – kompaktná žiarivka 2 × 18 W (877 lm)
Použitá technológia: podhľadové svietidlá LEDone Office 50 W (4 900 lm), zapustené kruhové svietidlá LEDone Downlight 12 W (900 lm)
Parametre svietidiel: farba svetla – neutrálna biela/chromatickosť CRI 4 000 K/index podania farieb 80
Dosiahnutá úspora: 39 %/12 000 kWh/6 000 kg CO2
Projektant osvetlenia: ECO-LOGIC, s. r. o.
Klient: UNIBAIL-RODAMCO

Administratíva a kancelárie
Pokiaľ ide o administratívne a kancelárske priestory, zvýšený pracovný komfort prispieva k dosahovaniu požadovaných pracovných výkonov, keďže sa zvyšuje schopnosť sústrediť sa. Moderní ľudia trávia viac ako polovicu svojho produktívneho života v práci. Z tohto dôvodu by ergonomické požiadavky na systém osvetlenia na pracovisku mali byť jedným z najdôležitejších faktorov. Správnym typom LED osvetlenia možno eliminovať nežiaduce odlesky a oslnenie, zvýšiť pracovný výkon a schopnosť sústrediť sa a zabrániť tak poško­deniu zraku, ako aj stresujúcim situáciám. Vhodne zvolená teplota chromatickosti osvetlenia zabezpečí optimálne podmienky na stimuláciu a sústredenú prácu. Odporúča sa neutrálna biela farba svetla, chromatickosť na úrovni 4 000 K a hodnota indexu podania farieb (CRI) 80 a viac. Najlepšie výsledky sa však dosiahnu použitím simulačného systému denného svetla. Svetlo je schopné podstatne ovplyvniť náladu a schopnosť ľudí vnímať. Musí osvetliť nielen pracovný priestor, ale aj efektívne ovplyvňovať biologické vlastnosti pracujúcich.

Modernizácia osvetlenia podzemného parkoviska
Pôvodný typ osvetlenia: závesné prachotesné svietidlá 2 × 36 W/4 095 lm (795 ks), núdzové svietidlá 1 × 24 W/643 lm (184 ks)
Použitá technológia: závesné prachotesné svietidlá Thorn Aquaforce II 2 × 28 W/5 050 lm (795 ks), centrálne riadené núdzové LED svietidlá SEC Multinorma 8 W/700 lm (184 ks)
Parametre svietidiel: farba svetla – neutrálna biela/chromatickosť 4 000 K/index podania farieb 80
Dosiahnutá úspora: 27 %/158 000 kWh/79 000 kg CO2
Projektant osvetlenia: ECO-LOGIC, s. r. o.
Klient: AUPARK, a. s.

Parkovacie priestory
V parkovacích priestoroch treba klásť dôraz na zvýšenú bezpečnosť, inteligentný systém stmievania a núdzového osvetlenia. Parkoviská pre návštevníkov ako jedna zo služieb nákupných centier pokrývajú veľké plochy a vyznačujú sa vysokou hustotou ná­vštevnosti. Kvalitné osvetlenie plní bezpečnostnú funkciu a znižuje riziko nehôd. Podzemné parkovacie plochy bez prístupu denného svetla sa prevádzkujú zväčša nepretržite, a preto je veľmi dôležitý správny výber svietidiel. Modernizáciou s použitím LED svietidiel s asymetrickou vyžarovacou krivkou sa eliminuje tzv. jaskynný efekt, a zároveň sa dosiahnu výrazné úspory elektrickej energie a zníženie nákladov na údržbu pri krátkej návratnosti investície. V kombinácii s inteligentným systémom stmievania pomocou pohybových senzorov možno dosiahnuť ďalšiu dodatočnú úsporu. Vďaka centralizovanému systému LED núdzového osvetlenia, ktoré je v prevádzke nepretržite, možno ušetriť nemalé finančné prostriedky vynakladané na energiu a častú výmenu svetelných zdrojov. Prevádzkovateľ má zároveň okamžitý prehľad o stave batérií vo svietidlách. Vonkajšie parkovacie priestory sa v niektorých prípadoch vyznačujú špecifickou požiadavkou na osvetlenie. V prípade skladovania kontajnerov alebo materiálu treba osvetliť z jedného svetelného bodu rozsiahle plochy, čo je náročné splniť pri rozumnej spotrebe a konvenčnom type svietidiel. Riešenie v podobe využitia špecificky navrhnutého LED reflektora, osadeného asymetrickými optikami s úzkym vyžarovaním, dokáže osvetliť rozsiahle plochy veľmi efektívne s účinnosťou systému viac ako 90 % a tým ušetriť výrazné prostriedky za energiu a údržbu. Dosiahnutý pracovný komfort je neporovnateľný s osvetlením pomocou halogenidových reflektorov, keďže optická časť tohto systému má značné fyzikálne obmedzenia v porovnaní s LED optikami, ktoré vyžarujú extra úzky lúč svetla v uhle už od 3 stupňov.

Modernizácia osvetlenia vonkajšieho parkoviska
Pôvodný typ osvetlenia: metalhalogenidová výbojka s kruhovým reflektorom 1 000 W (24 ks)
Použitá technológia: LED svietidlá LEDone FLOOD 220 W/23 000 lm (24 ks)
Parametre svietidiel: Tri-Asymetrická optika/farba svetla – denná biela/chromatickosť CRI 5 000 K/index podania farieb 75
Dosiahnutá úspora: 81 %/34 000 kWh/17 000 kg CO2 ročne
Projektant osvetlenia: ECO-LOGIC, s. r. o.
Klient: KIA MOTORS SLOVAKIA, s. r. o.

Správne osvetlenie aj v školách
Kým dospelí trávia svoj čas v práci, deti a mladí ľudia sa väčšinu dňa pohybujú v triedach a školských priestoroch. Správne a kvalitné osvetlenie učební je z tohto dôvodu veľmi dôležité. Svetlo je najvýznamnejším parametrom životného prostredia s priaznivými podmienkami na štúdium. Musí byť funkčné, s minimálnym oslnením a musí umožňovať aj flexibilitu, ktorá zahŕňa možnosť rozsvietenia rôznych častí pracovnej plochy. Denné svetlo je dôležité aj pri koncentrácii študentov. Využitím snímačov denného svetla s vysokou citlivosťou môžeme dosiahnuť vysoké úspory energie v učebniach používaných najmä v priebehu dňa. Doplňujúcou možnosťou na dodatočné úspory energie môže byť senzor pohybu, ktorý vypne svietidlá, ak dlhšie nezaznamená žiadny pohyb v triede. Osvetlenie športovísk a telocviční je vo veľkej miere zastarané a nespĺňa žiadnu požiadavku zo súčasných noriem STN EN. Halogénové reflektory, často používané na osvetlenie hracej plochy, majú obrovskú spotrebu, nízku účinnosť, veľmi slabé podanie farieb (CRI) a je potrebná častá výmena svetelných zdrojov. Špeciálnymi LED reflektormi odolnými proti otrasom dokážeme znížiť spotrebu energie až o 90 % pri zvýšení intenzity, ako aj rovnomernosti osvetlenia. Moderné vysokosvietivé LED systémy sa vyznačujú vynikajúcim podaním farieb, až na úrovni 90 CRI pri vhodnej teplote chromatickosti 4 750 K, takže umožnia študentom a užívateľom športovísk doteraz nepoznaný zážitok z hry. Keďže sa prirodzene zvýši zrakový komfort, farby sú výrazne živšie a prirodzenejšie a hráč dokáže vnímať detaily, ktoré pri halogénovom osvetlení nemohol vidieť.

Modernizácia osvetlenia telocvične
Pôvodný typ osvetlenia: Halogenidová výbojka 1 000 W/(8 ks)
Použitá technológia: LED svietidlá LEDone Sport Line 100 W/11.600 lm (8 ks)
Parametre svietidiel: 53 stupňová optika/farba svetla – denná biela/chromatickosť 4 750 K/Index podania farieb 80
Dosiahnutá úspora: 90 %/22 000 kWh/11 000 kg CO2 ročne
Projektant osvetlenia: ECO-LOGIC, s. r. o.
Klient: ZŠ Kupeckého Pezinok

TEXT: Dušan Kozic
FOTO: ECO-LOGIC, s. r. o.

Dušan Kozic je konateľom ECO-LOGIC, s. r. o.

Článok bol zverejnený v časopise Správa budov.