1. ročník veľtrhu ELEKTRO EXPO

1. ročník veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELEKTRO EXPO sa uskutoční v dňoch 17. – 19. 2. 2009 v Bratislave


Veľtrh ELEKTRO EXPO sa rozhodla INCHEBA a.s. organizovať na základe zvýšeného záujmu zo strany vystavovateľov o špecializovaný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky v Bratislave. Cieľom je poskytnúť vhodné podmienky pre efektívnu prezentáciu elektrotechnických firiem a odborných spoločností a tiež ponuka kompletných informácií pre návštevníkov. Veríme, že veľtrh ELEKTRO EXPO  si nájde pevné miesto  nielen v našom výstavnom kalendári, ale aj v kalendári odborníkov v danej tovarovej nomenklatúre.