image 100534 25 v1
Galéria(10)

Montáž eurookien (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pri výmene starých okien za nové sa ako prvé zvesia okenné krídla. Rám okna sa dôkladne očistí od prípadnej špiny alebo prachu. Ostenie je potrebné oblepiť izolačnou páskou, ktorá má paropriepustnú a parozábranovú funkciu. Na trhu sú dostupné rôzne druhy pások, buď ide o univerzálne pásky určené do interiéru aj exteriéru, alebo o pásky určené len do interiéru a len exteriéru. Obidve pásky sú samolepiace, takže manipulácia s nimi je veľmi jednoduchá.

Info o materiáli:

Okno z eurohranolov lepených z troch alebo štyroch lamiel, s radiálnym a poloradiálnym sklonom vlákien; tvarovo stále hranoly odolné proti krúteniu; fixné hranoly s vrchnou a spodnou lamelou bez zjavných chýb; nenadpájaný a cinkovaný hranol vyrobený z lamiel spájaných klinovým mikroozubovým spojom; lepidlo z kategórie D4 odolné proti poveternostným vplyvom, bez formaldehydu; trojstupňová povrchová úprava dreva; zasklenie izolačným dvojsklom, Ug = 1,1 W/(m2 . K) alebo trojsklom Ug = 0,5 až 0,7 W/(m2 . K)

Čo budete potrebovať:

Drevené okno z eurohranolov
Profil Mirador 783
Izolačné pásky
Kotviace skrutky alebo Turboskrutky
Kotviace plechy
Montážna pena
Podkladový profil
Purenit

Náradie a pomôcky
vodováha
elektrická vŕtačka
drevené kliny
aplikačná pištoľ
akumulačný skrutkovač

Odporúčané spôsoby montáže

Montážny plech
Montážny plech je zaistený vo vnútornej drážke okenného rámu. Bežne sa na osadenie okenného rámu používajú drevené klinky, a ak sa okno osadzuje pred líce steny (z dôvodu zatepľovania), oceľové uholníky.

Po osadení okenného rámu do otvoru sa rám okna vyváži tak vo zvislom, ako aj vodorovnom smere pri zachovaní rovnakých montážnych škár. Na vyváženie okna sa použije vodováha.

Po vyvážení sa pomocou drevených klinov vykoná fixácia okenného rámu. Potom sa kotviaci plech primontuje na ostenie. Spôsob ukotvenia montážneho plechu na ostenie sa vykoná v závislosti od materiálu steny (natĺkacie kotvy, rozťažné skrutky, turboskrutky).

Kotviace rámové skrutky, ­turboskrutky
Montáž okien sa odporúča realizovať rámovými skrutkami alebo turboskrutkami. Mali by sa rozmiestniť na úrovni stredovej osi rámu. Otvory na skrutky môžu byť už predvŕtané z výroby. Postup pri osadení a vyvážení okna je totožný ako v prípade montáže s použitím montážnych plechov.

Na vŕtanie dier do ostenia sa odporúča používať predĺžené vrtáky, ktoré vylučujú poškodenie okenného rámu počas vŕtania. Priemer a dĺžka kotviacich skrutiek alebo turboskrutiek sa musia zvoliť s ohľadom na veľkosť a hmotnosť okna. Na trhu je dostupné veľké množstvo kotviacich rámových skrutiek, avšak obzvlášť vhodné sú skrutky s oceľovým puzdrom.

Výhodami montáže okien pomocou turboskrutiek sú rýchlosť montáže, takmer okamžitá možnosť zavesenia okenných krídel a nulová rozpínacia sila turboskrutiek.

01Okno
02Okno
03Okno
04Okn
05Okno
06Okno
07Okno
08Okno

Exteriérové pásky majú paropriepustné vlastnosti, ktoré chránia škáru a jej výplň pred poveternostnými vplyvmi. Vďaka paropriepustnosti je zabezpečené odvetrávanie škár, čo zabraňuje vlhnutiu peny okolo okna cez mikrotrhlinky, ktoré môžu vznikať po omietnutí ostenia. Bez izolačných pások vlhkosť preniká z interiéru do montážnej peny, tá vlhne a stráca izolačnú funkciu. Izolačné pásky je potrebné namontovať bez škár, trhlín alebo priestupov.

Osadenie okna

Pred osadením rámu okna sa môže na ostenie aplikovať tenká vrstva silikónu, aby sa utesnili prípadné škáry, cez ktoré by mohla prenikať vlhkosť. Pri osadení okna je dôležité prenesenie váhy do nosnej časti otvoru a zaistenie vodorovnosti okna vo všetkých smeroch. Preto sa najskôr okno kotví len dočasne a po dosiahnutí správnej polohy sa ukotví natrvalo.

Kotvenie okna

Rám okna sa vsadí do otvoru a pomocou vodováhy sa nastaví poloha okna. Po nastavení vodorovnej roviny a hĺbky ostenia sa navŕtajú diery v spodnej časti na jednej a druhej strane ostenia i do parapetnej časti. Po ukotvení okenného rámu v spodnej časti sa vyvŕtajú diery v hornej časti ostenia a do nadpražia.

Okenný rám je možné upevniť dvoma spôsobmi:

  • pomocou turboskrutiek alebo rámových kotviacich skrutiek, ktorými sa rám okna prichytí do steny cez predvŕ­tané diery;
  • pomocou kotviacich plechov, ktoré sa pripevňujú do steny.
  • Rozmiestnenie kotviacich prvkov musí zaručiť rozloženie vznikajúcich síl, ktoré pôsobia na okno, a ich prenos do stavebnej konštrukcie.

Utesnenie škár

Po osadení okna sa medzi rám a stenu nanesie montážna pena, ktorá okno zaizoluje. Pripojovacia škára by mala dosahovať podobné tepelnoizolačné vlastnosti ako okolité konštrukcie. Preto je potrebné dbať na dostatočné množstvo montážnej peny. Ak sa aplikuje nedostatočné množstvo peny, vzniknú v montážnej škáre dutiny, ktoré znižujú tepelnoizolačné vlastnosti škáry. Ak sa aplikuje nadmerné množstvo montážnej peny, je potrebné jej následné nežiaduce orezanie, čo má rovnako znižuje tepelnoizolačné vlastnosti. Na čerstvú montážnu penu sa nalepí do pravého uhla po celej šírke páska. Montážna pena tvrdne približne 2 až 4 h. Počas tvrdnutia peny by sa nemali do rámu vešať okenné alebo dverné krídla.

Záverečné práce

Po zaschnutí montážnej peny sa na ­obvodový rám nasadia krídla okna a nainštalujú sa kľučky, prípadne sieťky proti hmyzu a parapetné dosky.

01 | Izolačná páska
Po zvesení okenných krídel a dôkladnom očistení obvodového rámu od prípadných nečistôt a prachu sa nalepí po obvode okenného rámu izolačná páska s presahom na šírku škáry.

02 | Kotvenie skrutkami
Okenný rám sa osadí do pripraveného otvoru. Pomocou vodováhy sa nastaví správna poloha a okenný rám sa ukotví priamo do ostenia turboskrutkami cez otvory predvŕtané pri výrobe. Priemer a dĺžka kotviacich skrutiek alebo turboskrutiek sa volia podľa veľkosti a hmotnosti okna.

03 | Kotvenie kotviacimi plechmi
Kotviace plechy neporušujú celistvosť rámu okna a pri správnom rozstupe umožňujú lepšiu dilatáciu okna. Montážne plechy sa uchytia do ostenia skrutkami, ktoré sa skrutkujú do tzv. hmoždiniek.

04 | Pripojovacia škára v interiéri
Po ukotvení okna sa do pripojovacej škáry medzi oknom a ostením aplikuje montážna pena, ktorá zaizoluje okenný rám a vytvorí tak tepelnoizolačnú výplň okolo celého okna.

05 | Prelepenie montážnej peny páskou
Montážna pena sa prelepí do pravého uhla izolačnou páskou predlepenou po obvode okenného rámu. Ak by sa naniesla iba omietka, pena bude neustále zvyšovať svoju vlhkosť, čo môže viesť až k vzniku plesní.

06 | Prelepenie kotviacich plechov
Kotviace plechy sa prekryjú páskou, aby prípadná vlhkosť neprešla popri nich.

07 | Pripojovacia škára v exteriéri
Montážna pena sa po nanesení prelepí do pravého uhla izolačnou páskou predlepenou po obvode okenného rámu aj na exteriérovej strane okennej výplne.

08 | Osadenie okenných krídiel
Po zaschnutí montážnej peny (približne 2 až 4 hodiny) sa na obvodový rám nasadia okenné krídla.

09 | Záverečné práce
Nakoniec sa nainštalujú kľučky, sieťky proti hmyzu, interiérové a exteriérové parapetné dosky.

 

Tip

Podkladový profil
Pri osadení okenného rámu do otvoru je možné okenný rám položiť na podkladový profil na polyuretánovej báze Purenit. Ide o stavebný materiál, ktorý sa skladá z lisovaných pilín zmiešaných s polyuretánovou penou. Vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam zároveň slúži na prerušenie tepelných mostov.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Mirador
FOTO: Mirador

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2018.