HS ePower pre zdvižno posuvné dvere
Galéria(6)

Komplexné služby pre výrobcov okien a dverí, ako aj pre koncového zákazníka

Podniková skupina G-U patrí už roky medzi popredných výrobcov okennej a dverovej techniky. Okrem predaja sme sa zamerali aj na poskytovanie montáže a servisu elektrických a elektronických zariadení okien a dverí ponúkaných spoločnosťou G-U, BKS a Ferco na Slovensku a v Čechách.

Rozhodujúcim dôvodom bolo rozšírenie sortimentu produktov v rámci objektových riešení, kedy začal rásť dopyt aj po ich montáži a servisovaní – patria sem RWA zariadenia pre odvod dymu a tepla, dverné systémy s biometrickým otváraním atď. Hlavným cieľom je tak ponúknuť zákazníkovi komplexné služby od poradenstva, cez montáž až po servis daných zariadení a zaistiť tak bezpečnú prevádzku.

Nechajte to na profíkov

Kompletnú špecifikáciu zariadení na danom objekte za Vás pripraví obchodný zástupca G-U, ktorý ju prispôsobí Vašim požiadavkám. Pred samotnou montážou sa preverí stavebná pripravenosť objektu, aby sa predišlo prípadným problémom. Po namontovaní zariadenia a odskúšaní jeho funkčnosti zaškolia montážni pracovníci personál, ktorý bude dané zariadenie prevádzkovať, čím sa zabezpečí jeho správny chod.

Nonstop servisná linka

Zákazníci majú možnosť kedykoľvek nahlásiť poruchu prostredníctvom servisnej linky, ktorá je na Slovensku a v Čechách zabezpečená cez Call centrum. To funguje nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni a dokáže veľmi operatívne vyriešiť servis, prevádzkovú aj havarijnú údržbu. Je to najkomplexnejší produkt nielen pre zákazníka, ale aj pre developerov.

Pre viac informácii navštívte našu stránku www.automatickedvere.com.

Servisné vozidlo GU

Môžete sa spoľahnúť na kvalitný servis

Po nahlásení poruchy sa dohodne termín servisného zásahu, ktorý závisí od závažnosti danej situácie a želaní zákazníka. Je možnosť využiť aj havarijný typ zásahu, kedy je dojazd na miesto určenia do niekoľkých hodín. Servis je vykonávaný kvalifikovaným a školeným personálom. Zdokumentujú sa bezpečnostné a funkčné nedostatky a zároveň sa zákazníkovi ponúknu konkrétne riešenia. Pri servise sa používajú výlučne značkové diely spoločnosti G-U.

Ventus

Výhody pravidelných servisných prehliadok

Pozornosť sa sústreďuje hlavne na predchádzanie problémom, a to pravidelnou ročnou údržbou namontovaných zariadení na základe servisných zmlúv. Odstránia sa drobné nedostatky, čím sa zabezpečí plynulý chod, bezproblémová funkčnosť a v neposlednom rade aj bezpečnosť pre konečného spotrebiteľa. Medzi hlavné výhody pravidelných prehliadok patrí predĺženie životnosti zariadenia, minimalizácia nákladov na jeho prevádzku, zaistenie bezpečnosti a predchádzanie výpadkom a náhodným opravám.

Skener prsta s klávesnicou
Skener prsta s klávesnicou |

Využite ponuku montáže a servisu na tieto zariadenia

– Elektrické pohony na okná a dvere
– Zariadenia pre odvod dymu a tepla pri požiari – RWA
– Kompaktné a modulové centrály RWA
– Vetracie centrály
– Zariadenia dverového konceptu (A-otvárač – motor pre Secury Automatic,
– bezkáblová prechodka – Secure Connect, snímanie odtlačku prstov – Biometrika)
– Elektrický pohon zdvižne-posuvných dverí – HS Master, HS ePower
– BKS eletricky riadené zámky
– Aretačné sústavy pre protipožiarne dvere FER SRI

ZDROJ: PR článok spoločnosti GU SLOVENSKO, s.r.o.

Ventus
Skener prsta s klávesnicou
RWA reťazový pohon
Servisné vozidlo GU
HS ePower pre zdvižno posuvné dvere