Partneri sekcie:

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik 2/2018

image 100326 25 v1

Od 4. mája je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 2/2018, ktorého ústrednou témou je kvalita vnútorného prostredia v budovách.

V súčasnosti čoraz častejšie skloňovaný pojem, ktorý môže mať niekoľko podôb a významov. V aktuálnom čísle tak skúmame napríklad, ako budú ovplyvňovať kvalitu vnútorného prostredia budovy s takmer nulovou potrebou energie, ako sa dá zmierniť tepelná nepohoda v horúčavách v budovách s ľahkým obalovým plášťom na báze dreva, ako závisí tepelná pohoda v miestnosti s podlahovým vykurovaním od výškového umiestnenia nábytku, či v akých podmienkach študujú naši študenti z hľadiska koncentrácie CO2 v učebniach. Veľmi závažnou a aktuálnou je aj téma aeromikróbov v interiéroch.

Zaujímavé príklady realizácií na princípoch trvalej udržateľnosti ukazuje rekonštrukcia materskej školy v jednej talianskej obci či spätné získavanie tepla z odpadovej vody v rámci vykurovania rodinných domov v švajčiarskom Muri.

Venujeme sa aj komplexnému pohľadu na manažment v energetike pri výbere OZE a v neposlednom rade prinášame informácie o novej európskej legislatíve pre systémy využitia zrážkovej a sivej vody v budovách.

Časopis TZB Hausetechnik 2/2018 si môžete zakúpiť aj v JAGASTORE.sk

KategórieKlimatizácia a vetranie