Kombinácia vysokého výkonu s architektúrou IoT: Modulo 6

SAUTER modulo 6

SAUTER modulo 6 obsahuje kompaktný výkonný hardvér, intuitívny softvér na báze cloudu so širokou škálou možností integrácie a vysokou ochranou údajov čo umožňuje vytvárať systémy orientované na budúcnosť, od inteligentného vykurovania, vetrania a riadenia klimatizácie až po zosieťované zoskupenia budov.

Nové výkonnostné štandardy

SAUTER modulo 6 poskytuje doteraz neprekonateľný výkon, pokiaľ ide o počet dátových bodov na automatizačnú stanicu, pamäťový priestor a rýchlosť spracovania – to všetko pri potrebe minimálneho priestoru v rozvádzači. Jeho modulárna štruktúra a flexibilita modulov modula 6, poskytuje výnimočný výkon pri optimalizovaných celkových nákladoch – od vykurovania a klimatizácie až po globálnu sieť distribuovaných zoskupení budov.

SAUTER modulo 6 je založený na BACnet / IP a integruje všetky bežné komunikačné protokoly používané v technických zariadeniach budov ako sú Modbus, M-Bus, KNX, BACnet MS / TP atď., na riadenie vykurovania, vetrania, klímy, osvetlenia a energii, pričom kombinuje všetky systémy do jedného stabilného, bezpečného systému.

SAUTER modulo 6 obsahuje kompaktný výkonný hardvér intuitívny softvér na báze cloudu

Žiadne prekážky

Tradičné oddelenie systémov sa nahrádza novým svetom „internetu vecí“ (IoT) a cloudu. SAUTER modulo 6 sa tak spája s cloudom a IoT rovnako prirodzene a bezpečne ako s existujúcimi systémami. Prostredníctvom MQTT môžu byť dáta automaticky ukladané do cloudu podľa potreby, alebo môžu byť integrované do lokálneho systému z cloudu. Cloudové služby sú k dispozícii pre riadenie, prevádzku a technickú údržbu.

Cloud poskytuje nové príležitosti na optimalizáciu prevádzky budov. Analýza údajov, ako aj úroveň použitia zariadení, akčných členov a ventilov, poskytuje prediktívne informácie o ich predpokladanej životnosti. Údržba sa tak dá plánovať prediktívne s najmenším možným dopadom na neprerušený chod zariadení.

Prístup kedykoľvek a kdekoľvek

Modulo 6 je pripojiteľné cez Bluetooth k smartfónu alebo tabletu. Intuitívne ovládaná aplikácia umožňuje prístup k nameraným hodnotám, riadiacim premenným a systémovým parametrom. Ako alternatíva k obsluhe prostredníctvom smartfónov má modulo 6 aj miestnu ovládaciu jednotku (LOI) s grafickým farebným displejom s vysokým rozlíšením.

LOI je kompatibilný so všetkými dostupnými vstupno-výstupnými modulmi a ponúka prioritnú prevádzku nezávisle od automatizačnej stanice podľa normy EN ISO 16484-2, pričom súčasne zobrazuje namerané hodnoty a výstupné signály číselne aj graficky v reálnom čase.

Stanica modulo 6

Zameranie na počítačovú bezpečnosť

Keďže budovy sú napojené na „Internet vecí – IoT“ a cloud, bezpečnosť systémov a sietí sa stáva veľkou výzvou. SAUTER modulo 6 ponúka integrované oddelenie internetu a dátovej siete technológie budov. Šifrovanie, autentifikácia a bezpečnosť prístupu sú teraz zaručené najmodernejšími technológiami.

V blízkej budúcnosti bude k dispozícii nový bezpečnostný štandard „BACnet SC“ (BACnet Secure Connect). Koncept bezpečnosti modulo 6 je založený na novom medzinárodnom štandarde „Cyber Security for Industrial Automation“, IEC 62443, ktorý popisuje dosiahnutú úroveň bezpečnosti sietí a systémových komponentov. Poskytujeme tiež odporúčania pre ďalšie opatrenia, pomocou ktorých je možné zvýšiť úroveň bezpečnosti.

Pripravený na zajtra aj napozajtra

Životný cyklus riadiacich systémov budov je v mnohých prípadoch aj niekoľkých desaťročí a aj najmodernejšia technológia v čase realizácie je dnes na zastaralá. SAUTER modulo 6 umožňuje postupnú obnovu existujúcich systémov. Staré systémy je možné modernizovať v etapách prispôsobených k plánovanému rozpočtu modernizácie a to bez prerušenia prevádzky.

Okrem toho je možné znovu použiť už vyvinuté riadiace a regulačné algoritmy systému SAUTER modulo 5. SAUTER modulo 6 je spätne kompatibilné, pokiaľ ide o riadiace programy a sieťovú infraštruktúru, integruje svoje vlastné zariadenia a zariadenia tretích strán a tiež ponúka moderné pripojenie v dobe cloudu a IoT – pripravené na budúcnosť!

SAUTER modulo 6 poskytuje doteraz neprekonateľný výkon pokiaľ ide o počet dátových bodov na automatizačnú stanicu pamäťový priestor a rýchlosť spracovania

Spoločnosť SAUTER – popredný poskytovateľ riešení automatizačnej techniky v zelených budovách zaisťuje zdravé vnútorné prostredie a pocit pohody. SAUTER je špecialistom na vývoj, výrobu a predaj produktov a systémov pre energeticky efektívne komplexné riešenia a ponúka širokú škálu služieb na zabezpečenie energeticky optimalizovanej prevádzky budov.

Naše výrobky, riešenia a služby umožňujú vysokú energetickú účinnosť počas celého životného cyklu budovy, od plánovania a výstavby až po prevádzku v kancelárskych a administratívnych budovách, výskumných a vzdelávacích zariadeniach, nemocniciach, priemyselných budovách a laboratóriách, na letiskách, dátových centrách, zariadeniach pre voľnočasové aktivity a hoteloch.

S viac ako 100 ročnými skúsenosťami je SAUTER osvedčeným systémovým integrátorom, ktorý predstavuje nepretržitú inováciu a švajčiarsku kvalitu. Poskytuje používateľom a prevádzkovateľom prehľad o tokoch energii a ich spotrebe, a teda aj o vývoji súvisiacich nákladov.

Viac informácii nájdete na www.sauter.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Sauter Building Control Slovakia, s.r.o.

KategórieKlimatizácia a vetranie