slnecne a veterne zdroje su v nemilosti

Kartel na stavebné práce v energetike? Protimonopolný úrad začal konať

Na základe vykonaného prešetrovania získal úrad podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnom obstarávaní.

Protimonopolný úrad SR začal 24. februára správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, uzatvorenej medzi podnikateľmi vo verejnom obstarávaní na zákazku stavebných prác v oblasti energetiky.

Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že traja podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnom obstarávaní. Zákazka bola financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí. Informovala o tom Adriana Oľšavská, hovorkyňa protimonopolného úradu.

SITA