Partneri sekcie:
Zelená dohoda pre budovy

Zelená dohoda pre budovy pomôže pri investíciách do obnoviteľných zdrojov

Udržateľné investície do energie v budovách a ich prepojenie s 10-bodovým programom Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na zníženie závislosti od zemného plynu z Ruska boli hlavnými témami stretnutia stakeholderov medzinárodného projektu Zelená dohoda pre budovy v Bratislave.