Partneri sekcie:

Prinášame komfortné a zelené riešenia

V budúcnosti nás čaká intenzívna digitalizácia, ktorá by mala priniesť transparentnejšie vyúčtovania spotreby energie. Preto by už dnes mali vlastníci bytov v bytových domoch alebo ich správcovia aktívne zvažovať inštaláciu prístrojov na automatizovaný diaľkový odpočet.

Teraz sa zelená elektrina skutočne oplatí

Energetická komunita Viessmann Share zabezpečuje dodávku energie presne prispôsobenú individuálnym potrebám zákazníkov, navyše je 100 % ekologická z obnoviteľných zdrojov, či už ide o elektrinu, alebo teplo, fotovoltický systém alebo tepelné čerpadlo.
Zelená dohoda pre budovy

Zelená dohoda pre budovy pomôže pri investíciách do obnoviteľných zdrojov

Udržateľné investície do energie v budovách a ich prepojenie s 10-bodovým programom Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na zníženie závislosti od zemného plynu z Ruska boli hlavnými témami stretnutia stakeholderov medzinárodného projektu Zelená dohoda pre budovy v Bratislave.