bytove stanice na okamzitu pripravu teplej vody
Galéria(5)

Bytové stanice na okamžitú prípravu teplej vody

Partneri sekcie:

Ak sú užívateľsky komfortné a znižujú prevádzkové náklady, nájdu uplatnenie na trhu. Príkladom je bytová stanica LOGOaktiv spoločnosti MEIBES, ktorá získala Bronzovú cenu Českej stavebnej akadémie v súťaži Výrobok – technológia roka 2012 za architektúru a staviteľstvo.

02 meibesdscf0592 big image
06 meibes 0607 big image
03 meibes vyrobek1 big image
bytove stanice na okamzitu pripravu teplej vody 6885 big image
Predmetom súťaže sú výrobky a technológie z oblasti architektúry a staviteľstva, ktoré sú v ponuke na českom trhu a sú vhodné na stavby vrátane interiérov. Bytová stanica LOGOaktiv získala ocenenie za plne automatický systém na okamžitú prípravu teplej vody a reguláciu vykurovania s možnosťou diaľkového ovládania.

Diverzifikácia zdrojov a ohľad na užívateľa
Typový rad bytových staníc LOGOaktiv je navrhnutý tak, aby spĺňal najvyššie požiadavky na vykurovanie a prípravu teplej vody (TV). Je určený najmä do projektov rezidenčného bývania, polyfunkčných domov, hotelov, domov so solárnymi zdrojmi tepla alebo do objektov s požiadavkou na interaktívne diaľkové riadenie a monitoring chodu bytových staníc. Na primárnej strane týchto staníc možno realizovať väčšiu diverzifikáciu zdrojov s dôrazom na energiu získanú ekologicky prostredníctvom solárnych systémov alebo tepelných čerpadiel. Na sekundárnej strane sa kladie dôraz na vyšší užívateľský komfort a nižšie prevádzkové náklady. Navyše, prevádzka bytovej stanice je úplne automatická a užívateľ si len nastavuje požadované hodnoty na displeji priestorového ovládania – program na vykurovanie/chladenie, teplotu teplej vody a režim cirkulácie teplej vody.

Riadenie a komunikácia
Základom tlakovo nezávislej bytovej stanice sú nový regulátor Climatix 600 (A) a priestorové ovládanie regulátora (A1), ktoré vyvinuli spoločnosti MEIBES a Siemens špeciálne na účely využitia v tomto rade bytových staníc. Riadiaca jednotka nezabezpečuje len bežnú prevádzku bytovej stanice, ale umožňuje aj jej interaktívne riadenie.

Chod bytovej stanice možno riadiť z mobilného telefónu (aplikácia do smartfónov), tabletu či cez osobný počítač. Regulátor možno zapojiť do systému automatického riadenia budov, možno ním snímať technické parametre cez procesnú alebo dátovú zbernicu, prenášať údaje o spotrebe tepla a studenej vody sieťou M-Bus, LAN alebo rádiovou komunikáciou. Ďalej možno prenášať hlásenia o chybách či neštandardných stavoch v stanici. Priestorové ovládanie regulátora umožňuje jednoduché, intuitívne nastavenie požadovaných hodnôt.

Regulátory stanice sú prostredníctvom ModBus komunikácie prepojené s koncentrátorom SCADA, ktorý sprostredkováva komunikáciu so serverom a jednotlivými aplikáciami. Užívatelia, majitelia bytov aj správcovia majú vytvorené svoje rozhranie a môžu prehľadne sledovať stavy v jednotlivých bytoch. Využiť sa dá aj prepojenie so servisným pultom, kde technik vidí jednotlivé detaily stanice a môže pripraviť servisný zásah.

Inovácie a charakteristiky

  • Využitie vyspelého regulátora zabezpečuje optimálne využitie tepelnej energie.
  • Ekvitermná regulácia zaisťuje optimálnu teplotu vykurovacej vody na vykurovanie.
  • Presné nastavenie požadovanej teploty TV zabezpečuje optimálne využitie vykurovacej vody pri príprave TV.
  • Čerpadlo v energetickej triede A s elektronickým riadením otáčok zabezpečuje optimálne využitie elektrickej energie.
  • Diaľkové riadenie chodu bytovej stanice umožňuje dokonalé prispôsobenie požiadavkám užívateľa.
  • Presná regulácia a interaktívne riadenie prinášajú užívateľský komfort.
  • Vďaka vytvoreným rozhraniam môžu obyvatelia a majitelia bytov, správcovia aj servisní technici vidieť a podľa potreby a práv spracovať aktuálne údaje.

Systém v praxi
Na konci roka 2012 sprevádzkovala spoločnosť MEIBES systém riadenia bytových výmenníkových staníc LOGOaktiv v Prahe 2 na Vinohradoch, kde sa dokončila náročná rekonštrukcia secesného bytového domu s desiatimi bytovými jednotkami a centrálnou plynovou kotolňou. V rámci rekonštrukcie sa na reguláciu, vykurovanie a prípravu TV v každom byte osadila bytová stanica LOGOaktiv 44/20 kW.

Informácie spracované a pretransformované do užívateľsky príjemného prostredia mobilných telefónov alebo počítača si môžu užívatelia bytov kedykoľvek pozrieť a nielen získať údaje o teplote a nastavení vykurovania v byte, ale aj aktívne ovplyvňovať tento stav.

Pri mobilných telefónoch vybavených systémom Android si užívateľ bytu inštaluje aplikáciu LOGOaktiv. Po jej spustení sa mu na displeji zobrazí informácia o aktuálnej teplote v byte, režime vykurovania a o cirkulácii TV. Všetky hodnoty môže jednoducho upraviť alebo môže celú stanicu prepnúť do pokojového stavu, v rámci ktorého sa bude len udržiavať nastavená minimálna teplota (pri bytoch 16 °C).

Pri riadení bytovej stanice cez počítač vidí užívateľ všetky údaje, ktoré sú k dispozícii na mobilnom telefóne, zároveň však môže nastavovať aj časové režimy automatickej regulácie alebo vidieť podrobné údaje o spotrebe. V servisnom module má správca objektu alebo servisná organizácia k dispozícii všetky chybové hlásenia a dáta potrebné na rýchly a presný servis bytovej stanice.

Článok vznikol z podkladov spoločnosti MEIBES, s. r. o.

Foto: archív MEIBES

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.