image 81218 25 v1

Aquatherm Nitra 2016

Partneri sekcie:

Máme za sebou 18. ročník nitrianskeho Aquathermu a  platí, že stále zostáva najväčšou prehliadkou vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky u nás, svoju pozíciu si dokáže zachovať. Navyše, tento rok zavítal do Nitry mimoriadne vysoký počet návštevníkov, oproti minulému roku narástol až o 22 %. 

Možnosť prezentácie využilo v rámci tohto ročníka 148 vystavovateľov z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska a Veľkej Británie. Keď sa pozrieme bližšie na značky, ďalej zastúpených ich bolo 80 z 22 krajín.

Aquatherm Nitra 2016
Dátum konania: 9. – 12. 2. 2016
Výstavná plocha netto: 3 568 m2
Výstavná plocha brutto: 7 335 m2
Počet vystavovateľov: 148
Počet návštevníkov: 14 063

Najlepšie exponáty veľtrhu
Ocenenie tých najlepších je už tradičným vrcholom podujatia a tentoraz bolo zjavne čo oceňovať, keďže odborná komisia udelila nakoniec až tri zlaté medaily a tri čestné uznania v rámci súťaže o najlepší exponát veľtrhu.
SSTP udeľovala už tretí raz aj ocenenia za najlepší výrobok z oblasti TZB, ktorý vznikol na Slovensku. Snahou je podporiť takýmto spôsobom výrobu domácich firiem a ich presadzovanie sa na trhu. Odovzdávali sa aj ceny za najlepšiu diplomovú prácu a projekt realizovaný v roku 2015.

Expozície a sprievodný program
Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu sú každoročne sprievodné podujatia a ďalšie aktivity smerujúce k návštevníkom. Tento rok sa niesol v znamení absolútne horúcej témy programu Zelená domácnostiam, ktorá sa stala predmetom seminára Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Cieľom bolo poskytnúť návštevníkom všetky dôležité poznatky, ktoré pomôžu pri výbere toho správneho zariadenia a zvládnutí súvisiacej administratívy tak, aby sa vydané poukážky mohli uplatniť (bližšie informácie týkajúce sa bytových domov prinášame na konci nášho špeciálu venovaného veľtrhu). Na túto oblasť prirodzene nadviazali aj semináre SSTP s názvom Zelená úsporám energie, zamerané v jednotlivých dňoch na vodu, teplo, vzduch a plyn.
Na ďalších stránkach nájdete bližšie informácie o prezentovaných programoch, produktoch a technológiách firiem, ktoré sú v Nitre či už tradičnými, alebo novými vystavovateľmi a majú na úseku TZB čo povedať.

Najlepšie exponáty veľtrhu Aquatherm Nitra 2016
Zlatá medaila
Výrobok: ecoTEC exclusive VU INT I 216/5-7, VU INT I 276/5-7 – plynový kondenzačný kotol
Vystavovateľ: Vaillant Group Slovakia, s. r. o.
Výrobca: Vaillant GmbH, Nemecko

Zlatá medaila
Výrobok: ETA PC 40-45-50 – stacionárny kotol na spaľovanie drevných peliet
Vystavovateľ: ETA ENERGY– Ohrievacia technika, s. r. o
Výrobca: ETA Heiztechnik GmbH, Rakúsko

Zlatá medaila
Výrobok: Vitocal 250-S – splitové tepelné čerpadlo vzduch – voda
Vystavovateľ: Viessmann, s. r. o.
Výrobca: Viessmann Werke GmbH&Co. KG, Nemecko

Čestné uznanie
Výrobok: Systém Geberit DuoFresh – splachovacia nádržka s príslušenstvom
Vystavovateľ: SAMTEK, s. r. o.
Výrobca: Geberit AG, Švajčiarsko

Čestné uznanie
Výrobok: H-UNI – klimatizačná jednotka
Vystavovateľ: C.I.C. Jan Hřebec, s. r. o.
Výrobca: C.I.C. Jan Hřebec, s. r. o.

Čestné uznanie
Výrobok: testo 330i – analyzátor spalín
Vystavovateľ: Testo, s. r. o.
Výrobca: Testo AG, Nemecko

Cena SSTP za najlepší slovenský výrobok v roku 2016

Cena SSTP
Výrobok: ECOFLOOR
– elektrická vykurovacia rohož
Vystavovateľ: FENIX SLOVENSKO, s. r. o.
Výrobca: FENIX SLOVENSKO, s. r. o.

Čestné uznanie
1. miesto
Výrobok: domová čistiareň odpadových
vôd – AQ4 – biologická ČOV
Vystavovateľ: AQUAFLOT NITRA, spol. s r. o.
Výrobca: AQUAFLOT NITRA, spol. s r. o.

2. miesto
Výrobok: MEDVEĎ Condens – kondenzačný plynový kotol
Vystavovateľ: VAILLANT Group Slovakia, s. r. o.
Výrobca: Protherm

3. miesto
Výrobok: tlakomery MM160S/117/1
Vystavovateľ: MANOMER SK, a. s.
Výrobca: MANOMER SK, a. s.

CENA SSTP za najlepší realizovaný projekt v roku 2015

Cena SSTP
Názov projektu: Polyfunkčná stavba TWIN CITY – objekt A2
Zodpovedný projektant: Ing. Ľuboš Kocka
Firma: PROREAL-Ka, spol. s r. o.

Čestné uznanie
Názov projektu: Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVTOS Banská Bystrica-
-Kráľová
Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Konkoľ
Firma: RK projekt, s. r. o.

Názov projektu: Slovenská Grafia, a.s. – Modernizácia tepelného hospodárstva
Zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Havrlent
Firma: RACEN, spol. s r. o.

(sf)
Foto: Miro Pochyba, Martin Matula