Efektívne vykurovanie pre domovy seniorov má riešenie

ISS 3967
Zdroj: TOMEGAS

Cena pobytu má v domove seniorov veľký význam. Taká je realita. Pre hospodárnosť prevádzky je dôležitá energetická náročnosť budovy aj zdroj tepelnej energie.

Hoci sa za posledné roky vybudovalo veľa nových domovov pre seniorov, počet lôžok sa stále neprekrýva s dopytom. Väčšina nových zariadení má privátny charakter, kde hrá významnú úlohu cena pobytu. Či však už ide o štátne, alebo privátne zariadenie, pre efektívne fungovanie domova je prvoradá ekonomickosť prevádzky.

Tú z veľkej časti ovplyvňuje energetická náročnosť objektu a súčasne aj zdroj tepelnej energie..Pri starších objektoch, ktoré sa postupne rekonštruujú a potrebujú získať niektorý z dotačných fondov, aby vôbec mohla rekonštrukcia prebehnúť, je voľba zdroja tepelnej energie na vykurovanie a prípadný ohrev teplej vody (popri tepelnej izolácii, nových oknách a strechy) rozhodujúca.

Pretože rad objektov sa nachádza mimo urbanistického centra, nezriedka úplne mimo mestskú aglomeráciu, býva problém s voľbou energetického zdroja. K objektom totiž nevedie prípojka zemného plynu. Investíciu do tepelného čerpadla si zariadenia, ktoré patria predovšetkým pod štátnu alebo obecnú správu zariadení, spravidla nemôžu dovoliť.

Elektrina je síce ľahko dostupná a ceny elektrokotlov vyzerajú výhodne, no v širšom horizonte je prevádzka stále extrémne drahá. Nehovoriac o tom, že ceny elektrickej energie budú aj naďalej s najväčšou pravdepodobnosťou stúpať. A čo vykurovací olej? To je riešenie, ktoré tiež nie je ekologické. Existuje však veľmi elegantná cesta, ktorá je vytýčená celým radom výhod.

Máme na mysli plyn – propán –, ktorý sa skladuje v kvapalnom stave v špeciálnom zásobníku priamo na pozemku objektu.

ISS 9736

Investície do propánu v dlhodobom horizonte

Propán, ktorý vzniká pri rafinácii ropy alebo pri ťažbe zemného plynu, je po skvapalnení vhodný na transport. Distribútor plynu na našom území jednoducho plní zásobníky plynu pri jednotlivých objektoch prostredníctvom autocisterien, pričom naplnenie trvá maximálne pár desiatok minút.

Z kvapalného propánu sa odparovaním opäť stáva plyn, ktorý slúži ako zdroj na spaľovanie v plynovom kotle. Takýto kotol možno napojiť na vykurovaciu sústavu, podlahové vykurovanie a ohrev teplej vody. Propán má navyše vysokú výhrevnosť, dokonca vyššiu ako zemný plyn, čo znamená, že v spojení s moderným kondenzačným kotlom je efektivita vykurovanie zaručená.

Plynový kotol je v podstate identický s kotlom na zemný plyn vrátane obstarávacích nákladov. Jediný rozdiel je vo veľkosti spaľovacích dýz, ktoré však možno ľahko vymeniť. Tento zdanlivo nezaujímavý detail so sebou prináša ešte jednu pomerne veľkú výhodu. V prípade, že bude do obce v budúcnosti zavedený zemný plyn, stačí na existujúcom kotle vymeniť spomínané dýzy, prejsť na zemný plyn a celú sústavu zachovať tak, ako je. Lenže čo sa potom stane s nepotrebným zásobníkom?

V takýchto situáciách je namieste riešenie, ktoré ponúka napríklad firma TOMEGAS, už tradičný distribútor technických plynov v Česku aj na Slovensku. Investor (obec či privátny subjekt) si zásobník plynu nekúpi, ale prenajme. V cene je potom zahrnutý aj pravidelný servis a údržba, takže investor má s prevádzkou minimálne starosti.

Ceny prenájmu sa, pochopiteľne, odvíjajú od veľkosti alebo počtu zásobníkov. Ide však rádovo o pár set EUR ročne. Systém možno nastaviť aj na tzv. automatickú prevádzku, čo v praxi znamená, že na základe spotreby plynu v objekte elektronika stráži stav naplnenia zásobníka, a ak sa blíži k hraničnému limitu, zašle distribútorovi pokyn na naplnenie. Správca budovy kontroluje všetko iba pomocou počítača.

ISS 1703
Zdroj: TOMEGAS

Kvalita plynu je dôležitá

Stabilná kvalita plynu je dôležitá pre efektívnu a ekologickú prevádzku. TOMEGAS napríklad dováža kvapalný plyn priamo z Ingolstadtu, ktorý je známy svojou prvotriednou nekolísajúcou kvalitou. Dotácie by nebolo možné získať, ak by spaľovanie propánu nebolo tiež ekologické.

Na tomto mieste je nutné povedať, že množstvo škodlivín je sotva zaznamenateľné, takže ani v tomto ohľade nie je s kvapalným propánom nijaký problém. Svedčí o tom aj skutočnosť, že propán možno spaľovať aj v chránených krajinných oblastiach.

 Viac informácií na www.tomegas.sk