image 77943 25 v1
Galéria(7)

ŠTYRIDSAŤ MILIÓNOVÁ INVESTÍCIA FIRMY ROCKWOOL

Partneri sekcie:

Svetový výrobca izolácií z kamennej vlny ROCKWOOL investoval od roku 2013 doteraz 40 miliónov eur do modernizácie výroby, výstavby skladov a revitalizácie areálu. Firma prijala 90 nových zamestnancov.

RW Factory Opening Event 2015
RWevent FatoryTour PSline
RWevent presentation
Foto Rockwool 10
Foto Rockwool 11
Foto Rockwool 12

„Cieľom investícií v bohumínskom závode bolo posilnenie pozície na európskom trhu a značky v oblasti technických izolácií“, potvrdzuje marketingový manažér J. Mik. Časť investícií bola použitá na tri výrobné linky pre výrobu technických izolácií. Projekt ďalej zahŕňal výstavbu budov pre skladovanie a expedíciu výrobkov. Revitalizovaný bol aj areál a vonkajšie sklady. Projekt pomohol zlepšiť oblasť výroby týkajúcej sa manipulácie s odpadmi. „Schválená bola aj 2,5 miliónová investícia do technológií, ktoré umožnia ďalšie zníženie emisií,“ približuje nový investičný zámer manažér životného prostredia A. Macura.

ROCKWOOL má v ČR zastúpenie od roku 1995 a v SR od 1998. Výrobu odštartoval v roku 1998. Bohumínsky závod zamestnáva 245 ľudí a jeho minuloročné tržby boli takmer 33 miliónov eur.

ZDROJ: ROCKWOOL