Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Inovatívny systém pre strechy a stropy

inovativny system pre strechy a stropy

Zdrojom inšpirácie systémov Ytong Ekonom pre strop a Ytong Komfort pre strechu sú južanské krajiny, kde masívna strecha v lete udržiava príjemnú klímu v interiéroch. Rebrovité železobetónové konštrukcie sa realizujú pomerne ľahko a rýchlo.

V našich podmienkach sa však stretávame s teplotnými extrémami aj v zime, a preto strecha Ytong Komfort môže byť z vonkajšej strany zateplená ľubovoľnou hrúbkou tepelnej izolácie.

Ytong Ekonom a Ytong Komfort sú montované konštrukčné systémy zo železobetónových nosníkov a vložiek. Nosník tvorí priehradová zváraná výstuž zaliata do betónovej pätky obdĺžnikovéhoprierezu 120 x 40 mm. Každá piata vložka, ak statik neurčí inak, je znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou. Návrhová hodnota úžitkového zaťaženia stopu Ytong Ekonom je 3 kN/m2.

Nie je teda potrebná nadbetonávka s výstužnou sieťou, a tak odpadajú tesárske práce, výstavbaje presná a prispieva k zdravému vnútornému prostrediu v budove. Po pokladaní tepelnej izolácie je potrebné položiť ešte poistnú hydroizoláciu a kontralaty, ktorými sa dosky s hydroizoláciou pripevnia k streche.

Tepelná izolácia

Aby sa dosiahlo čo najvyššej plošnej hmotnosti,ktorá má vplyv na stabilizáciu vnútornej teploty, je strešná aj stropná vložka zhotovená z pórobetónu triedy P4-500 s objemovou hmotnosťou 500 kg/m3 a súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,13 W / (m K).
 
V strešnej aplikácii je teda nutné zateplenie, ktoré sa vykonáva z hornej strany. Narozdiel od medzikrovnej izolácie v drevených strechách sa v tomto prípade vykonáva súvislou vrstvou tepelnej izolácie bez tepelných mostov. Môže to byť systémová tepelná izolácia Ytong Multipor, penový polystyrén, dosky PUR a PIR alebo minerálna vlna vsadená do roštu.

Difúzne otvorená konštrukcia

Ak sa na streche použijú ako izolant dosky Ytong Multipor, získa sa vysoká tepelná akumulácia a tepelná zotrvačnosť. Difúzne otvorenou strechou potom ľahko prestupuje vodná para z interiérov, ktorá takmer nikdy nekondenzuje. Pri streche Ytong Komfort, kde sú použité stropné vložky Ytong+ s hrúbkou 250 mm, doplnené z vonkajšej strany tepelnou izoláciou Multipor s hrúbkou 200 mm, sa 4 až 5 cm pod vonkajším povrchom a od teploty -24 °C začína tvoriť kondenzát. Od teploty -23°C a viac sa prípadný kondenzát vyparuje.Táto strecha je teda suchá prakticky po celý rok.

Rovnaká strecha s penovým polystyrénom tvorí kondenzát od teploty -10 °Ca po oteplení sa kondenzát odparuje pomalšie. Ku kondenzácii teda dochádza skôr, ale kondenzát v nich zostáva a pôsobídlhšie. Pri difúzne otvorených konštrukciách sa z vnútornej strany nepoužíva žiadna parotesná fólia ani parobrzda, iba difúzne priepustná poistná hydroizolácia, ale aj tá môže byť vynechaná, ak je sklon strechy väčší než 23°. Skutočnosť, že pórobetón vo vložkách Ytong+ a v izolácii Multipor umožňuje vysokú difúziu vodnej pary, nemá vplyv na jeho vzduchotesnosťou. Ak sú domy zo stavebného systému Ytong vykonané správne najmä v detailoch napojenia na okná a dvere, vykazujú výbornú vzduchotesnosť na úrovni 0,4/h. To je dôležitý údaj najmä pre tých, ktorí majú záujem o pasívny dom z pórobetónu, pri ktorom sa vyžaduje vzduchotesnosť.

Priebeh montáže

Súčasťou dodávky materiálu je plán kladenia a statika, postup pri montáži je tradičný: uloženie nosníkov, podpera konštrukcie, položenie vložiek a zálievka betónom. Pri položených konštrukciách sa vybetónujú iba rebrá a vence po úroveň ich hornej hrany. Výstuž a jej usporiadanie sa môže líšiť, avšak rozhodujúca jeúnosnosť nosníkov podľa statického výpočtu.

–>–>

KategórieStropný systém