Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Preklenutie škár v poteroch (Pracovný postup)

Na zabránenie vertikálnym pohybom (výškovým rozdielom) v poteroch v okolí škár sú vhodné poterové spony, ktoré neobmedzujú horizontálny pohyb poteru vďaka horizontálnemu uloženiu spojky v plastovom obale.

Krok 4: Oddelenie gumového krúžku

Gumový krúžok obkolesujúci expanznú penu sa oddelí kliešťami a odstráni sa. Vyskúša sa, či expanzná pena tesne prilieha na boky škáry.

04 Oddelenie gumového krúžku
04 Oddelenie gumového krúžku |

Krok 5: Vyplnenie zárezu živicou

Zárez s vloženou poterovou sponou sa vyplní zarovno s povrchom dvojzložkovou silikátovou živicou. Živica nesmie vniknúť do škáry v potere.

05 Vyplnenie zárezu živicou
05 Vyplnenie zárezu živicou |