Partneri sekcie:

Oprava škár a trhlín v podklade

image 98070 25 v1

Trhliny a pracovné škáry je potrebné pred parketárskymi prácami uzatvoriť. Aby sme zabránili ich prekresleniu do parketových podláh, je potrebné ich uzavretie. Jedným z vhodných riešení je použiť dvojkomponentné poly­uretánové lepidlo a dosky alebo pásy zo sklených vlákien.

Príprava podkladu 

Podklad musí byť suchý a očistený od látok, ktoré by mohli obmedziť priľnavosť (napr. nečistoty, olej, mastnota). Podklad je potrebné skontrolovať podľa súvisiacich technických a normatívnych predpisov. Slabo prídržné vrstvy alebo vrstvy nedostatočne spojené s podkladom sa musia odstrániť napríklad okefovaním, obrúsením, ofrézovaním alebo iným vhodným spôsobom. Voľné časti a prach je potrebné dôkladne povysávať. Trhliny sa potom dôkladne povysávajú a pretrú jednokomponentovou penetráciou na báze reaktívnej živice. Nádoba s penetráciou sa pred aplikáciou nechá aklimatizovať na teplotu miestnosti a dôkladne sa pretrepe. Penetračný náter sa nanesie celoplošne nylonovým plyšovým valčekom a nechá sa dve hodiny zaschnúť.

Premostenie trhlín

Dvojkomponentové polyuretánové parketové lepidlo sa premieša v nádobe s tužidlom (pomer miešania A : B – 7,8 : 1) pomocou elektrického miešadla so špirálovým nadstavcom, pričom treba dbať na dôkladné premiešanie pri stenách a na dne nádoby. Lepidlo sa nanesie bezprostredne po zmiešaní pomocou zubového hladidla B11 rovnomerne na pripravený podklad. Nádoba s lepidlom sa nechá pred aplikáciou aklimatizovať na teplotu miestnosti. Do čerstvej vrstvy lepidla sa okamžite položí potlačenou stranou hore vopred odrezaná doska zo sklených vlákien. Pri kladení dosiek je potrebné dbať na to, aby sa kládli kolmo na smer škár. Alternatívne možno použiť pásy. Pás zo sklených vlákien v kotúči je potrebné najskôr narezať na pásy s dĺžkou približne 600 mm. Premostenie trhlín sa vyhladí oceľovým hladidlom a ihneď rovnomerne prestierkuje dvojzložkovým polyuretánovým lepidlom. 

01 | Obrúsenie podkladu
Podklad sa pred premostením trhlín prebrúsi jednokotúčovou brúskou, čím sa odstránia nedostatočne prídržné vrstvy.

02 | Povysávanie podkladu
Z podkladu sa priemyselným vysávačom dôkladne povysávajú prach a nečistoty.

03 | Penetrácia podkladu
Trhliny sa potom dôkladne povysávajú a pretrú jednokomponentovou penetráciou na báze reaktívnej živice. Nádoba s penetráciou sa pred aplikáciou nechá aklimatizovať na teplotu miestnosti a dôkladne sa pretrepe. Penetračný náter sa nanesie celoplošne nylonovým plyšovým valčekom a nechá sa dve hodiny zaschnúť.

04 | Nanesenie lepidla
Dvojkomponentové polyuretánové lepidlo sa premieša v nádobe s tužidlom (pomer miešania A : B – 7,8 : 1) pomocou elektrického miešadla so špirálovým nadstavcom, pričom treba dbať na dôkladné premiešanie pri stenách a na dne nádoby. Lepidlo sa nanesie bezprostredne po zmiešaní zubovým hladidlom B11 rovnomerne na pripravený podklad.

05 | Nalepenie podložky
Do čerstvej vrstvy lepidla sa okamžite položí potlačenou stranou hore vopred odrezaná doska zo sklených vlákien. Dosky sa kladú kolmo na smer škár. Alternatívne možno použiť pásy. Pás v kotúči sa najskôr nareže na pásy s dĺžkou približne 600 mm.

06 | Prestierkovanie premostenia
Povrch dosiek zo sklených vlákien, ktoré tvoria premostenie trhlín, sa vyhladí oceľovým hladidlom a ihneď rovnomerne prestierkuje dvojzložkovým polyuretánovým lepidlom. Potom sa môžu začať klásť parkety bežným spôsobom.

07 | Alternatívne stierkovanie
Prípadne sa môže pred stierkovaním dosiek ešte posypať mokré dvojzložkové polyuretánové lepidlo kremičitým pieskom s veľkosťou zrna 0,8 mm. Po vytvrdnutí lepidla (24 hodín) sa voľný piesok povysáva a podložka sa vystierkuje nivelačnou hmotou.

Info o materiáloch:

» Zväzky výstužných sklených vlákien v pásoch a doskách na vystuženie trhlín s extrémnou pevnosťou v ťahu a vysokým medzným pretiahnutím; vhodné na opravu trhlín, pracovných škár a prechody medzi rozličnými podkladmi so šírkou trhlín 3 až 5 mm
» 2-K polyuretánové tvrdé, šmykovo pevné, rýchlotuhnúce univerzálne lepidlo

Tip

Lepenie parkiet
Lepidlo sa odporúča naniesť len na takú plochu, na akú je možné položiť parkety s dobrým zmáčaním parkiet na rubovej strane. Parketové prvky je potrebné po položení do vrstvy lepidla dobre pritlačiť.

Čo budete potrebovať:

Jednokomponentová penetrácia
UZIN PE 414 Turbo
spotreba: 80 až 150 g/m2 na vrstvu, plastový kanister 6 a 12 kg, 6 kg 266,16 €

Dvojkomponentové polyuretánové lepidlo
UZIN MK 92 S
spotreba: 800 až 1 200 g/m2, plastová kombi nádoba A/B 10, 6, 2,5 kg, 2,5 kg 27,93 €

Podložka zo sklených vlákien
UZIN RR 203
rozmery dosky: 0,8 × 0,6 m, kartón 24 m2 = 50 m2, kartón 355,97 €
rozmery pásu: 0,8 × 30 m, kartón 24 m2 = 1 kotúč, kotúč 291,46 €

Kremičitý piesok
UZIN Perlsand 0,8
plastové vrece 5 a 25 kg, 25 kg 31,50 €

Náradie a pomôcky
nylonový plyšový valček
jednokotúčová brúska
priemyselný vysávač
elektrické miešadlo
špirálový nadstavec
zubové hladidlo B11
oceľové hladidlo WOLF
stierka
nôž
špeciálne nožnice
ochranné rukavice

 

TEXT: Ing. Martin Černek
FOTO: HA – UZ Market

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2017.