Partner sekcie:
 • Stavmat

Montujeme plávajúcu podlahu

image 64866 25 v1

Kladenie plávajúcej podlahy smeruje väčšinou od ľavej steny miestnosti smerom doprava. Na presné napojenie plávajúcej podlahy napríklad na dlažbu možno začať s ukladaním pri dlažbe a pokračovať ďalej do miestnosti smerom k protiľahlej stene.

Odporúčané materiály:

 • Rýchlotvrdnúci vyrovnávací materiál na vytvorenie podkladovej podlahovej konštrukcie s obsahom hydraulických spojív s minerálnymi plnivami a modifikátormi
 • Emulzia zo syntetických živíc na zvýšenie priľnavosti opravných hmôt, omietok, vyrovnávaciích stierok a betónových poterov, ako aj na vytvorenie kontaktného spojovacieho mostíka
 • Disperzný tesniaci tmel na vyplnenie škár a prasklín v interiéri a exteriéri

Co budete potřebovat

 • Rýchlotvrdnúci vyrovnávací materiál Ceresit CN 87,papierové vrece, 25 kg    14,05 €
 • Prísada na zvýšenie priľnavosti Ceresit CC 81, plastový kanister, 2 kg    16,68 €
 • Laminované parkety (lamely)
 • Podkladová fólia, hrúbka 3 mm, balenie 25 m2    14 €
 • Lemovacie a prechodové lišty
 • Akrylový tmelCeresit CS 11, plastová kartuša, 300 ml    2,20 €
 • Montážne lepidlo  
 • Rozperky a skrutky
 • Náradie: elektrická píla – kotúčová alebo priamočiara, elektrický alebo ručný skrutkovač, ručná pílka – s malými zubami (tzv. čapovka),elektrické kladivo, akumulátorový skrutkovač, vysávač, vykružovací vrták, kladivko a drevené kladivko, nôž alebo rezač, pokosnica ,doťahovací hák, štetka,  stierka, montážne klinky, zvinovací meter, posuvné meradlo, ceruzka, uholník, zmeták, lopatka

06 | Skrátenie lamely

Nameraná dĺžka sa pomocou uholníka prenesie na lamelu. Podľa vyznačenej linky sa lamela kotúčovou alebo priamočiarou elektrickou pílou skráti.

07 | Dilatačná škára

Posledná lamela v rade sa kladie približne 7 až 10 mm od steny. Na vytvorenie dilatačnej škáry možno použiť plastové montážne klinky. Dilatačná škára sa musí vytvoriť po celom obvode položenej podlahy.

01 | Nivelizácia

Maximálna výšková nerovnosť na 1 m (meranie sa robí dvojmetrovou rovnou latou) môže byť asi 2 mm. Na vyrovnanie podkladu je potrebné použiť samonivelizačnú stierku. Pred kladením plávajúcej podlahy treba celú plochu povysávať.

02 | Penová fólia

Na dorovnanie miernych nerovností a ochranu parkiet pred vlhkosťou z podkladu sa na podkladovú vrstvu položí tenká penová fólia. Penová fólia s hrúbkou 3 mm sa kladie v pruhoch na doraz (tesne vedľa seba), nie s presahom.

03 | Prvá lamela

Kladenie plávajúcej podlahy smeruje väčšinou od ľavej steny miestnosti smerom doprava. Na presné napojenie plávajúcej podlahy napríklad na dlažbu možno začať s ukladaním pri dlažbe a pokračovať ďalej do miestnosti smerom k protiľahlej stene.

04 | Druhá lamela

Druhá lamela sa len mierne nadvihne, nasadí do zámku na konci prvej lamely a položí. Môže sa doklepnúť dreveným kladivom. Aby sa lamela a jej drážka pri doklepávaní nepoškodili, treba pod kladivo použiť podložku z rovného tvrdého dreva, plastu alebo odrezku predchádzajúcej lamely.

05 | Koniec radu

Dĺžka zvyšnej lamely v rade sa presne odmeria. Pri meraní sa lamela otočí drážkami k stene. V každom rade treba odrátať od dĺžky poslednej lamely malú rezervu na potrebnú dilatáciu okolo stien. Dilatačná škára musí zostať zachovaná aj po dotiahnutí poslednej lamely.

08 | Ďalší rad

Každý ďalší rad treba začať lamelou s polovičnou dĺžkou. Ak to nie je možné dodržať, musí byť vzdialenosť priečnych škár vo dvoch susedných radoch aspoň 30 cm. Nikdy nesmie vzniknúť škára v tvare kríža.

09 | Posledná lamela v rade

Najskôr sa na dlhšiu stranu lamely v predchádzajúcom rade nasadí zámok, do ktorého posledná lamela zacvakne. Na doklepnutie lamely možno použiť drevené kladivo.

10 | Dotiahnutie

Správne zmeranú a odrezanú koncovú lamelu, ktorá dokončuje rad, treba pevne dotiahnuť doťahovacím hákom.

11 | Rúry

Ak v mieste ukladania plávajúcej podlahy prechádzajú rozvody, treba do lamely vyrezať príslušné otvory. Na lamelu sa prenesie rozstup rúrok tak, že sa pomocou uholníka a ceruzky naznačia ich stredové osi.

12 | Priemer dier

Posuvným meradlom sa zmeria presný priemer rúrok. Tak sa zistí potrebný priemer vrtáka – môže byť o trochu väčší.

13 | Vŕtanie dier

Do lamely sa vrtákom alebo vykružovacou pílkou s vhodným priemerom vyvŕtajú dve diery, ktoré sa následne spoja narysovanou čiarou.

14 | Vypílenie

Podľa čiary smerom ku kraju lamely sa priamočiarou pílou urobí výrez v tvare pravidelného lichobežníka.

15 | Lichobežník

Na zhotovenie výrezu si možno vopred pripraviť papierovú šablónu alebo použiť tvarovú šablónku, ktorá požadovaný tvar skopíruje.

16 | Bez škár

Po presnej práci s ostrou pílkou nebude spoj takmer vidieť. Drobná škára sa vyplní opravným tmelom vo farbe podlahy.

17 | Posledná lamela

Pri ukladaní posledného radu treba jednu lamelu po druhej postupne merať a klásť až k poslednej lamele. Tú potom treba skrátiť (nielen) v pozdĺžnom, (ale) aj v priečnom smere. Následne sa položí.

18 | Dotiahnutie hákom

Aj pri kladení poslednej lamely treba použiť doťahovací hák. Potom možno uložiť prechodové lišty medzi plávajúcou podlahou a dlažbou, ako aj lištami zakryť dilatačnú škáru pri stenách.

19 | Zrezanie fólie

Pred pripevnením prechodovej lišty medzi dlažbou a plávajúcou podlahou odrežeme prečnievajúcu fóliu.

20 | Vyznačenie dier

Cez diery v prechodovej lište označíme miesta, kde bude nevyhnutné vyvŕtať otvory na príchytky.

21 | Skrátenie prechodových líšt

Na skrátenie a zrezanie prechodových líšt treba použiť pílku na kov. Spoj sa buď odreže presne, alebo ak je rohový, tak v pokosnici pod uhlom. Okoviny na reze sa zbrúsia jemným pilníkom.

22 | Vyvŕtanie dier

Do betónu sa príklepovou vŕtačkou v mieste vyznačenia vyvŕtajú diery. Do vyvŕtaných otvorov sa vložia rozperky a následne sa povysáva prach.

23 | Pripevnenie

Prechodová lišta sa pripevní k podlahe malými skrutkami. Na pripevnenie možno použiť akumulátorový skrutkovač.

24 | Rezanie

Nasleduje osadenie podlahových líšt. Na lište sa označí miesto rohového spoja. Pokosovou pílkou s jemnými zubami sa spoj odreže pod uhlom 45°.

25 | Pripevnenie líšt

Rozstrapkania okolo rezu treba obrúsiť. Lišty možno na stenu lepiť montážnym lepidlom alebo pripevňovať príchytkami a skrutkami, a to do líšt alebo do plastových úchytiek pripevnených na stenu, na ktoré sa dá lišta „nacvaknúť“.

26 | Tmelenie

Drobné škáry medzi podlahovou lištou a stenou sa vyplnia akrylátovým tmelom, ktorý sa uhladí mokrým prstom.

Pozor! Upevnenie lemovacej lišty

Lemovacie lišty sa nikdy nepripevňujú k podlahe, ale len na stenu.

Podklad

Musí byť dokonale rovný, suchý, zbavený prachu a nečistôt a v prípade potreby napenetrovaný. Maximálna výšková nerovnosť na 1 m (meranie sa robí dvojmetrovou rovnou latou) môže byť asi 2 mm.

tip: VÝRAZNÁ KRESBA DREVA

V prípade výraznej kresby dreva alebo vzoru sa odporúča vybaliť všetky lamely a nahrubo ich vyskladať na podlahe tak, aby sa vzor opakoval v pravidelne alebo náhodne.

tip:  SKRÁTENIE LÍŠT

Na presné skrátenie podlahových líšt možno použiť elektrickú alebo ručnú pokosovú (tzv. kapovaciu) pílu. Postačí však aj drevená pokosnica a kvalitná ostrá ručná pílka.

Akrylátový tmel

Akrylátový tmel Ceresit CS 11 na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu a hliníka (ostenia, rámy, parapety, lemovacie lišty a podobne) a medzi murivom alebo omietkou. Má vysokú priľnavosť k všetkým vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom, ako sú napríklad pórobetón, sadra, pieskovec, drevotriesky, sadrokartón, prípadne maliarske nátery a farby, keramické obklady a polystyrén. 300 ml – 2,20 €

Cementový ­vyrovnávací ­materiál

Rýchlotvrdnúci vyrovnávací materiál Ceresit CN 87 je určený na vytváranie podkladových podlahových konštrukcií:

 • zviazaných s cementovým podkladom, hrúbka od 10 do 80 mm,
 • na oddeľujúcej podložke (fólia, lepenka), hrúbka od 35 do 80 mm,
 • plávajúcich na vrstve tepelnej alebo akustickej izolácie, hrúbka od 45 do 80 mm.

Materiál vďaka svojej hutnej konzistencii umožňuje vytvorenie spádu. Spracovanie zmesi na podlahové konštrukcie (s výstužou alebo bez výstuže) je možné v interiéri aj exteriéri. Je vhodný na vytvorenie úžitkových podláh a podkladov na lepenie keramických dlažieb, parkiet alebo na nanášanie epoxidových náterov a stierok. 25 kg – 14,05 €

TEXT: bauMax, Stanislav Botur
FOTO: bauMax, Henkel Slovensko

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre