Partneri sekcie:

Montážny postup: Terasa s použitím drevoplastu

Základom dlhej životnosti terasy je správne pripravený podklad. Terasa z kompozitného materiálu sa musí vždy montovať na pevnú podkladovú vrstvu, napríklad betón, pôvodnú dlažbu a pod. Podklad musí byť vyrovnaný. Požadovaný sklon podkladu na správny odvod vody spod konštrukcie je 5 mm/m smerom od budovy. Až po splnení týchto kritérií sa môže inštalovať podkladový profil terasy.

Konštrukcia z kompozitného materiálu bude pôsobiť ako kompaktný celok, iba ak sa budú dosky montovať na kvalitný inštalačný systém. Dosky sa inštalujú systémom pero – drážka, ktorý neumožňuje prepadnúť drobným predmetom. Systém sa inštaluje na hliníkové podkladové profily, čo má významný vplyv na životnosť celej konštrukcie. Hliníkové profily sú síce o niečo drahšie ako bežné profily z plastu, vyznačujú sa však lepšou nosnosťou a možno ich preto inštalovať s rozpätím až 60 cm. Na zhotovenie terasy sa ich spotrebuje menší počet ako v prípade podkladových profilov z plastu a dreva, čo znamená úsporu.

Info o materiáli:
Kompozitný materiál – kombinácia dreva a plastu s prírodným vzhľadom (vyvážený pomer – 50 % dreva a 50 % plastu), 100 % recyklovateľný
Systém plastových spôn s pružinou, ktoré absorbujú priečnu dilatáciu dosiek
Hliníkové podkladové profily, nosnosť terasového systému 1 400 kg/m2

 • Terasová doska Twinson O-Terrace + doska 140 × 28 × 4 500 alebo 6 000  mm – 7,54€/bm
 • PVC spona P 9528 a skrutka P9546 na hliníkový podkladový profil 85 ks spôn a 100 ks skrutiek – 45,71 €/balenie
 • Počiatočná a koncová spona z nehrdzavejúcej ocele – 0,86 €/ks
 • Podkladový profil Twinson 48 × 35 × 4 500 alebo 6 000 mm – 4,03 €/bm
 • PVC spona P9540, skrutka P9538 a montážny bit 100× spona, 120× skrutka + bit – 41,21 €/balenie
 • Počiatočný a koncový hliníkový profil 8 × 30 × 3 000 mm – 1,54 €/bm
 • Koncový kryt 10× kryt, 20 × svorka – 11,71 €/balenie
 • Skrutka z nehrdzavejúcej ocele 25 mm – 0,06 €/ks
 • Náradie
 • Vodováha
 • Zvinovací meter
 • Píla s karbidovým kotúčom
 • Elektrická vŕtačka
 • Priamočiara píla
 • Akumulačná vŕtačka/skrutkovač


01 | Podkladový profil
Podkladové profily terasy sa inštalujú na pevný vyrovnaný podklad.


02 | Osová vzdialenosť
Profily by sa mali umiestniť osovo maximálne 60 cm od seba.


03 | Skrutkovanie
K podkladu sa trvalo upevňujú skrutkami s nezapustenou hlavou vo vzdialenosti každých 50 cm. Dieru pre ne treba vždy predvŕtať.


04 | Fixovanie pri stene
Ak sa profil fixuje v blízkosti steny alebo inej vertikálnej štruktúry, je potrebné nechať vždy medzeru aspoň 5 mm.


05 | Rovina
Použitím dvojmetrovej laty sa priebežne kontroluje rovina nainštalovaných profilov. Každú dosku terasy by mali podopierať aspoň tri profily.


06 | Rezanie dosiek
Pred kladením sa dosky najskôr narežú na potrebnú veľkosť. Do úvahy treba brať rozpínavosť 3 mm na meter. Na zabezpečenie dokonalého rezu a uhla by sa mali odrezať obidva konce.


07 | Štartovací klip
Ku každej podpere sa upevní štartovací klip z nehrdzavejúcej ocele.


08 | Predvŕtanie
Profil treba predvŕtať a kužeľovito zahĺbiť, aby sa dali skrutky dostatočne zapustiť.


09 | Prvá doska
Prvá doska sa umiestni zasunutím do počiatočného profilu.


10 | Fixačné spony
Po pevnom osadení dosky sa nasunú a priskrutkujú fixačné spony na každý oporný profil s vŕtačkou nastavenou na nízku rýchlosť a vysoký točivý moment.


11 | Rozpínacia medzera
Pri čelnom strete dvoch dosiek treba použiť ďalšiu podperu a dve spony. Mali by ste sa vždy presvedčiť, že v tomto mieste vznikla 10 mm široká rozpínacia medzera. Pozdĺž lišty udržujte medzeru 10 mm, priečne 4 mm.


12 | Upevnenie
Na elimináciu vzniku dilatačných škár možno na zlepšenie estetického vzhľadu použiť celé dosky (6 m) plus dva metre z ďalšej dosky (pričom sa dĺžky dosiek v ďalšom rade vzájomne vystriedajú). Dosky sa zabezpečia proti rozpínaniu a pohybu zavŕtaním dvoch skrutiek do fixačnej spony. Zároveň je potrebné overiť, či sú stále súbežné s prvou doskou.


13 | Koncová doska
Podlaha by mala byť zakončená buď plnou doskou, alebo doskou odrezanou na presné rozmery.


14 | Zrezanie okrajov
Pred aplikáciou soklovej ukončujúcej lišty sa musia dosky zrezať zarovno s okrajom terasy.


15 | Koncový L-profil
Ak sa na zakončenie použije L-profil, každých 60 cm sa prichytí skrutkami.


16 | Soklová lišta
Soklová lišta (koncový L-profil) sa prichytáva skrutkami do podperných profilov maximálne 30 cm od seba. Prvá diera sa vyvŕta 3,5 cm od kraja. Treba sa uistiť, že lišty sú pripevnené k podperám po celej dĺžke.

TEXT + FOTO: Inoutic, spol. s r. o.
Zodpovedná redaktorka: Andrea Dingová

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.