Ako bezprašne renovovať staré podklady (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na bezhlučnú a bezprašnú renováciu podlahy sú úrčené viacvrstvové, zvukovoizolačné a premosťujúce podkladové systémy. Skladajú sa z nosnej a krycej dosky, kde nosná doska má od výroby nanesenú tenkú vrstvu kontaktného lepidla, ktorým sa obidve dosky lepia dokopy.

Info o materiáli

» Viacvrstvové, zvukovoizolačné a premosťujúce podkladové systémy, ktoré spĺňajú požiadavky na efektívnu redukciu krokového hluku a zachovanie pôvodneho stavu podkladovej konštrukcie; kladenie ako plávajúca podlaha; vhodné pod textilné, PVC, CV, dizajnové, kaučukové podlahy, linoleum a viacvrstvové parkety.

Čo budete potrebovať

  • Systémová podlaha: UZIN RenoTop PLUS, zabudovaná hrúbka: približne 10 mm, rozmery: 600 × 1 200 mm, m2 33,31 € alebo Floorfix regular 9 mm zabudovaná hrúbka: 9 mm, rozmery: 600 × 1 200 mm, m2 26,35 €
  • Parozábrana pod plávajúcu podlahu: UZIN PE fólia, hrúbka: 0,2 mm, šírka: 2 000 mm, kotúč, 50 m 161,20 €
  • Alumíniová lepiaca páska: UZIN Alutape 75, šírka: 75 mm, kotúč, 50 m 10,61 €
  • Brúsny papier: zrno 8 mm
  • Lepidlo s armovanými vláknami: UZIN KE 66, spotreba: 0,24 až 0,28 kg/m2, plastová nádoba: 6 a 14 kg, 6 kg 53,93 €
  • Náradie a pomôcky: podlahársky nôž s polmesiačikovou čepeľou, gumené kladivo, ceruzka, zubová stierka A2, prítlačný valec Wolff.

Podklad, na ktorý sa bude systémová podlaha ukladať, musí byť trvalo suchý, pevný, čistý a odolný proti tlaku. Na pripravený podklad sa uloží parozábrana pod plávajúcu podlahu s hrúbkou 200 mm vo forme uzatvorenej vane. Fólia sa vytiahne na zvislé konštrukcie po hornú hranu finálnej vrstvy podlahy.

Jednotlivé pásy fólie sa kladú so vzájomným presahom min. 200 mm. Spoje sa po celej dĺžke fólie prelepia alumíniovou lepiacou páskou. Krycia a nosná doska sa od seba oddelia ľahkým prehnutím. Na zhotovenie prvého radu sa rozdelí prvá doska najskôr na 1/4 (300 × 600 mm) a 3/4 (900 × 600 mm) dĺžky.

Pomocou podlahárskeho noža s polmesiačikovou čepeľou sa nareže vrchná časť dosky a doska sa v smere rezu jednoducho rozlomí. Potom sa prereže XPS pena. Väčšia časť dosky sa rozdelí na 1/2 pozdĺžne, teda na dve časti s rozmermi 900 × 300 mm.

Prvý rad nosných dosiek sa zloží tak, že sa dosky s rozmermi 900 × 300 mm osadia reznou hranou k čelnej stene v prednom rohu miestnosti a k stene po nadväzujúcej strane. Potom sa rozdelí celá nosná doska na polovicu, teda na dosku s rozmermi 1 200 × 300 mm.

Pokračuje sa v kladení prvého radu polovičných dosiek (1 200 × 300 mm) pozdĺž čelnej steny, vždy reznou hranou k tejto stene, až na koniec miestnosti, kde sa posledná polovičná doska skráti podľa potreby. Rozpolené nosné dosky sa kladú na tesný zraz.

Od obvodových stien je potrebné zachovať škáru približne 10 mm. Druhý rad dosiek sa začne uložením nosnej dosky skrátenej na 1/4 svojej dĺžky (rozmer 600 × 300 mm), ktorá sa osadí pozdĺžne s nadväzujúcou stenou opäť reznou hranou k stene. Pokračuje sa kladením celých nosných dosiek (1 200 × 600 mm).

Po uložení všetkých nosných dosiek sa začnú ukladať vrchné krycie dosky, kde sa najskôr z nosných dosiek odstráni ochranná fólia lepivej vrstvy. Kladenie krycích dosiek (s potlačou na vrchnej strane) sa realizuje s presahom na položenej nosnej doske. Prvý rad sa začne založením celej dosky.

Druhý rad sa začne položením polovičnej dosky. Vďaka predsadeniu dosiek sa prekryjú všetky škáry spodnej vrstvy nosných dosiek. Tým sa dosiahne mimoriadna stabilita podkladu. Krycie dosky sa kladú do lepivého lôžka nosných dosiek a plošne poklepom gumeným kladivom.

Týmto spôsobom sa vytvorí podkladová konštrukcia. V poslednom kroku sa prevalcuje celá plocha ťažkým prítlačným valcom. Skôr ako sa začne ukladať samotná podlahová krytina, spoje krycích dosiek sa prebrúsia ručne zľahka brúsnym papierom a celá plocha sa dôkladne povysáva.

Uloženie podlahovej krytiny je potrebné zrealizovať najneskôr do 48 hodín od inštalácie dosiek. Vhodnou ceruzkou sa na doskách v priečnom smere označí počiatočný bod na kladenie prvých dielcov, resp. dosiek podlahovej krytiny. Podlahová krytina sa lepí mokrým lepidlom s armovanými vláknami.

Je potrebné dbať, aby sa prvkami podlahovej krytiny pokryla celá plocha nosných dosiek. Po dokončení kladenia všetkých dielcov alebo dosiek sa podlahová krytina prevalcuje prítlačným valcom. Nakoniec sa odrežú prečnievajúce zvyšky PE fólie.

Krok 1: Uloženie PE fólie

Na pripravený podklad sa uloží parozábrana pod plávajúcu podlahu vo forme uzatvorenej vane. Fólia sa vytiahne na zvislé konštrukcie po hornú hranu finálnej vrstvy podlahy. Jednotlivé pásy fólie sa kladú so vzájomným presahom min. 200 mm. Spoje sa po celej dĺžke fólie prelepia alumíniovou lepiacou páskou.

01 Uloženie PE fólie
01 Uloženie PE fólie |

Krok 2: Oddelenie dosiek

Krycia a nosná doska sa od seba oddelia ľahkým prehnutím.

02 Oddelenie dosiek
02 Oddelenie dosiek |

Krok 3: Prvá doska

Na zhotovenie prvého radu sa rozdelí prvá doska najskôr na 1/4 a 3/4 dĺžky. Podlahárskym nožom s polmesiačikovou čepeľou sa nareže vrchná časť dosky a doska sa v smere rezu jednoducho rozlomí. Potom sa prereže XPS pena. Väčšia časť dosky sa rozdelí na 1/2 pozdĺžne (2 × 900 × 300 mm).

03 Prvá doska
03 Prvá doska |

Krok 4: Prvý rad dosiek

Prvý rad nosných dosiek sa zloží tak, že sa dosky s rozmermi 900 × 300 mm osadia reznou hranou k čelnej stene v prednom rohu miestnosti a k stene po nadväzujúcej strane. Potom sa rozdelí celá nosná doska na polovicu, teda na dosku s rozmermi 1 200 × 300 mm.

04 Prvý rad dosiek
04 Prvý rad dosiek |

Krok 5: Druhý rad dosiek

Prvý rad polovičných dosiek sa kladie pozdĺž čelnej steny na tesný zraz, vždy reznou hranou k tejto stene, až na koniec miestnosti. Posledná doska sa skráti podľa potreby. Druhý rad sa začne nosnou doskou skrátenou na 1/4 dĺžky, ktorá sa osadí pozdĺžne s nadväzujúcou stenou reznou hranou k stene a potom sa kladú celé dosky.

05 Druhý rad dosiek
05 Druhý rad dosiek |