Filigránové stropy zaručujú rýchly a teda hospodárny postup výstavby

Filigránové stropy Leitl 06
Zdroj: Leitl Slovakia

V súčasnosti sú už ekonomicky výhodnejšie ako monolitické stropy, resp. poloprefabrikované stropy nosník+vložka, bez zohľadnenia rýchlosti výstavby.

Rýchlosť a kvalita výstavby sú rozhodujúce

Čo trápi, okrem iného, v súčasnosti stavebné spoločnosti? Je to nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorý sa v budúcnosti bude iba prehlbovať. Riešením je prefabrikácia! Prefabrikácia v rozumnej miere, to je polomontovaný strop vytvorený z filigránovej dosky a monolitickej dobetonávky na stavbe (v minulosti nazývaný aj PREDOS).

Takéto progresívne riešenie výrazne znižuje potrebu tesárov a železiarov na stavbe, urýchľuje a skvalitňuje proces výstavby. Na stavbe odpadá potreba celoplošného debnenia a pokládky spodnej výstuže, toto dostanete priamo na stavbu a v dielenskej kvalite. Množstvo výstuže ukladanej na stavbe sa obmedzuje na minimum. Montáž stropných dosiek je rýchla a realizuje sa priamo z dopravného prostriedku.

Filigránový strop skĺbuje v sebe výhody monolitickej konštrukcie, t.j. statické a dispozičné možnosti a prefabrikovanej konštrukcie, t.j. rýchlosť výstavby a dielenskú kvalitu. Filigránový strop je možné použiť pre všetky druhy stavieb v bytovej, občianskej a priemyselnej výbave.

Filigránové stropy Leitl 05
Zdroj: Leitl Slovakia

Riešenia „namieru“

Výroba filigránového stropu je „namieru“, je možné vyrobiť rôzne tvary, umiestniť otvory, osadiť kotevné prvky príp. inštalačné elektrokrabice. Je možné vytvoriť krížom armované dosky a spojité dosky.

Filigránový strop umožňuje jednoduchú náväznosť na okolité konštrukcie (balkóny, schodiská). Priamo do filigránovej dosky balkóna je možné osadiť ISO termokoše, nie je potrebné drahé a časovo náročné obizolovanie celého balkóna, ktoré vzhľadu budovy určite nepridá. Na povrchovú úpravu podhľadu postačuje stierka.

Filigránové stropy Leitl 02
Zdroj: Leitl Slovakia

Náš servis Vám spríjemní výstavbu

Pri jednoduchších stavbách (RD, bytové domy) vieme navrhnúť filigránový strop na základe PD architektúry, pri zložitejších stavbách, v súčinosti so statikom stavby, na základe zaťaženia, plochy výstuže resp. statických údajov od statika stavby. Vieme navrhnúť zmenu z monolitického systému na filigránový strop a urobiť cenové porovnanie filigrán vs. monolit.

Pri objednávke je samozrejmosťou podrobný kladačský plán, podľa ktorého bez problémov poukladáte dosky, resp. položíte potrebnú výstuž.

Filigránové stropy Leitl 08
Zdroj: Leitl Slovakia

Vencový uholník – efektívne riešenie debnenia venca

Na ďalšie zefektívnenie výstavby Vám ponúkame Vencové uholníky. Použitím týchto uholníkov rýchlo a jedným krokom vyriešite debnenie, osadenie tepelnej izolácie a oddebnenie venca.

Viac informácií a príklady realizácií na:
www.leitl.sk
0910 549 559
Leitl Slovakia s.r.o
Krajná cesta 783/10
930 39 Zlaté Klasy

ZDROJ: PR článok spoločnosti Leitl Slovakia s.r.o