Partneri sekcie:

Tvar, materiál, farba – súzvuk na povrchoch stien a obkladov

Tvar, materiál, farba – súzvuk na povrchoch stien a obkladov

Myslím, že dnes už netreba zdôrazňovať výrazný podiel architektov a projektantov na funkčnom a estetickom stvárnení obkladov a povrchových úprav. Ich príspevok je už v jednej rovine s ostatnými zložkami pôsobiacimi pri ich vzniku. Zdalo by sa, že vplyv architektov je najmä vo výtvarnej oblasti, ale ako naznačuje aj táto anketa, nie je to ani zďaleka tak.


1. Riešenie fasády na súčasnom objekte predpokladá kreatívne spojenie tvaru, materiálu a farby. Ako sa uskutočňuje vaša spolupráca s projektantom, ktorý svoje nápady predkladá potenciálnemu investorovi?
2. Povrchová úprava fasád a interiérových stien je často i záležitosťou estetického vkusu meniaceho sa aj podľa módneho trendu. Do akej miery zohľadňujete toto premenlivé kritérium?
3. S akými novinkami prichádzate na tohtoročný trh?

Marek Vráblík

šéfdizajnér spoločnosti
LASSELSBERGER, a. s.

1. Pri keramických fasádach ide najmä o čo najpodrobnejšie poskytovanie informácií o kompletných vlastnostiach a možnostiach, obsahujúcich pozitíva i negatíva. Tak, aby architekti a projektanti mohli s materiálom tvorivo a zároveň po technickej stránke profesionálne pracovať. Našou úlohou je mať pripravenú úplnú modulárnu kolekciu poskytujúcu neobmedzený priestor na autorovu fantáziu so širokou škálou farebnosti a s minimom mantinelov. Na to je určená značka pre architektov, projektantov a ďalších profesionálov na poli architektúry – teda LB Object. Ponuka značky RAKO je zase orientovaná na takzvaný definovaný dizajn, ktorý je zameraný nielen na profesionálov, ale aj na širokú verejnosť.

Aj preto je pri značke LB Object autorom architekt a pri značke RAKO je autorom RAKO. Samozrejme, zaoberáme sa i vývojom produktov určených priamo na mieru niektorým prestížnym projektom s priamou spoluprácou s daným architektonickým a projekčným tímom. A práve tu získavame nenahraditeľné skúsenosti a poznatky k evolúcii nášho produktového portfólia.

2. Úplne zásadne. Základom pre vývoj nových sérií keramických obkladov je znalosť a prehľad vývoja dizajnu interiéru a architektúry ako celku zahrňujúceho všetky jeho súčasti (typ bývania, nábytok, sanita, osvetlenie). To je ovplyvňované dizajnom s najrýchlejšou reakciou, napríklad grafikou či módou. Tak ako v móde bleskovo vzniká nová kolekcia a môže si dovoliť množstvo omylov, tak v keramickom priemysle trvá vývoj produktu približne deväť mesiacov a každé šliapnutie vedľa je väčšinou fatálne. Preto je nutná dávka odvahy, avšak korigovaná zdravou mierou obozretnosti. Sem teda tiež smeruje náš dôraz, ktorý sa nám vracia v podobe správneho odhadu budúcej potreby sveta keramických obkladov a dlažieb. Čoraz viac dokážeme vidieť do budúcnosti, čím docieľujeme súčasnú úroveň. V nej držíme krok s talianskym a španielskym (mekky keramických obkladov) keramickým dizajnom a produkciou, ale stále častejšie sa stávame autormi ďalej sa šíriacich invenčných prínosov na poli dizajnu. Vo sférach prúdiaceho dizajnu sa nedá ani na chvíľu zastaviť, pretože je potom veľmi ťažké a skoro nemožné dostať sa naspäť na špicu. Patríme totiž k ďalšej významnej oblasti dizajnu keramických obkladov a dlažieb – západočeskej.     

3. Do tejto sezóny sme priviedli na svet 20 nových sérií, ktorých uvedením vyvrcholilo naozaj veľmi plodné vývojové obdobie, ktoré sa už teraz úročí veľkými ohlasmi. Oproti predchádzajúcim rokom osobne vidím najväčšiu inováciu v doslova alchymistickej prepracovanosti farebností, ďalej v nových formátoch – v obdĺžnikovom s pomermi strán 2:1, vo zväčšovaní formátov v podobe 45 × 45 cm, ktoré minimalizujú škáru a otvárajú ďalšiu výrazovú dimenziu nielen interiéru, a najmä v plnšej a vyvinutejšej charakteristike a charizme jednotlivých sérií. V duchu súčasného trendu sa dlažba a obklad stien spojili v jeden produkt a už sa nepolemizuje o maximálnej únosnej veľkosti obkladu na stenu. Z toho vyplýva výrazná potreba expandovať územie keramiky v interiéri, predovšetkým do spální a pracovní, kde keramika nezostáva iba na zemi. Do tejto atmosféry sme priniesli série pôsobiace svojím hebkým, pocitovo mäkkým, teplým až textilným či koženým charakterom, ktoré zároveň v sebe nesú nekompromisné vlastnosti keramiky. Za absolútne novátorské pokladám série RAKO 2007, ako sú Dolce Vita s Loftom a Sfera s Buffalom, ale, samozrejme, najlepší opis či prezentácia je takzvaná in natura.

Marián Pánik

konateľ spoločnosti
STOMIX Slovensko, s. r. o.

1. Naša spolupráca s architektmi a projektantmi vychádza zo samotnej filozofie predaja výrobkov našej spoločnosti, a tou je osobný kontakt s architektom, projektantom a samotným investorom. V celom procese zhmotnenia investorových predstáv o výslednom efekte fasády, t. j. od návrhu technického a estetického riešenia až po realizáciu. Architekti a projektanti v tomto procese zohrávajú významnú úlohu a naša spoločnosť s nimi spolupracuje na dvoch úrovniach: 
  • aktívne sa zúčastňujeme na odborných konferenciách a seminároch na regionálnej úrovni až po úroveň s medzinárodnou účasťou. Naši pracovníci na týchto akciách prezentujú najnovšie výrobky a technológie ich aplikácie pri riešení problematiky konečného vzhľadu fasády;
  • na základe požiadania individuálne pristupujeme ku každej zákazke formou priamej spolupráce s konkrétnym architektom alebo projektantom. V rámci tejto spolupráce poskytujeme architektom a projektantom odborné poradenstvo v oblasti riešenia konkrétnych detailov a možností použitia konkrétnych materiálov a technológií.

  

2. V súčasnosti sa na trhu nachádza veľké množstvo výrobkov – čo sa týka materiálového zloženia, ako i farebných odtieňov. Táto skutočnosť dáva tvorcom konečnej povrchovej úpravy fasády alebo interiérovej steny veľa možností na konečné riešenie. Aj v tejto oblasti sa teda prejavujú módne trendy, najmä čo sa týka farebného stvárnenia. Zo strany našej spoločnosti ako výrobcu materiálov na konečné povrchové úpravy reagujeme na takýto trend dvomi spôsobmi. Prvým je rozširovanie škály farebných odtieňov súčasných výrobkov so zameraním na vysokú kvalitu. Máme vytvorenú vzorkovnicu, ktorá obsahuje vyše tisíc odtieňov rozdelených do desiatich skupín – temperament, štýl, harmónia, tvorivosť, relaxácia, koncentrácia, snenie, zrkadlo, rovnováha a elegancia. Táto vzorkovnica pokrýva široký rozsah najrôznejších pocitov a nálad a je určená predovšetkým pre architektov. No a druhým spôsobom je rozširovanie sortimentu výrobkov na využitie v danej oblasti.

3. Medzi novinky našej spoločnosti patrí niekoľko produktov. Začnime obkladovým pásikom Brick Flexy – pružný obkladový pásik, ktorý imituje vzhľad muriva. Ďalej je to AlfaFORM® SCE – samonivelačná podlahová stierka na báze cementu, ktorá je určená na vyrovnávanie nerovností betónových podkladov a polymercementových povrchov v interiéri stavieb. GamaDEKOR® FSE – vodou riediteľná plnená silikónová farba so zvýšeným obsahom plnív. Slúži ako konečná povrchová úprava stien v exteriéri. GamaCOLOR® S – jednozložková vodou riediteľná akrylátová farba na betónové a cementové povrchy. Slúži najmä na konečnú povrchovú úpravu betónových a samonivelačných podláh. Impregnačný náter SI – vodou riediteľný silikónový lak na úpravu podkladov na silikátovej báze (napríklad betón, kameň, tehla, omietky…). Slúži na zníženie ich nasiakavosti. Je transparentný, bez lesku. Nakoniec by som spomenul Alfisol E – izolačný lak na úpravu silikátových dosiek (napríklad cementovláknitých). Slúži ako izolácia proti nasiakavosti vody a zároveň chráni ošetrený silikátový povrch pred karbonizáciou.

Tomáš Sepp

riaditeľ marketingu
Baumit, spol. s r. o.

1. Na lepšiu a názornejšiu predstavu o farebnom riešení budúcej fasády máme k dispozícii obľúbenú službu Color Design, ktorá umožňuje farebne verné zobrazenie fasády objektu v rôznych variantoch. Túto službu zabezpečujeme v našom Color Studiu, ktoré sa nachádza v priestoroch bratislavskej centrály firmy. Farebné riešenie fasády môže byť navrhnuté a vizualizované z dodaných typických pohľadov na objekt alebo priamo z fotografie objektu. Výstup sa dodáva vo formáte A4, prípadne vo formáte A3, ak ide o vážnejšiu prezentáciu alebo o objekt väčšieho rozsahu. Služba Color Design je veľmi obľúbená a uľahčuje stavebníkom a investorom rozhodovanie o farebnom riešení fasád.

2. Estetické cítenie a vkus zákazníka by mali byť pre nás „posvätné“. Realita je však taká, že predstavy niektorých zákazníkov treba vhodným spôsobom usmerniť, aby výsledné dielo malo určité estetické kritériá. Ide predovšetkým o kombinovanie farebných odtieňov a geometriu tvarov farebných plôch, ktoré treba usmerniť najmä pri vačších plochách, akými sú štítové steny panelových domov a podobne Pri individuálnych stavebníkoch sa snažíme spoločne navrhnúť triezve a racionálne farebné riešenie, pričom takmer vo všetkých prípadoch platí, že menej je niekedy viac.

3. V tomto roku prichádzame na trh s dvoma revolučnými novinkami. Prvou je nová tenkovrstvová omietka Baumit Nanopor so samočistiacimi vlastnosťami. Omietka sa vyvinula na báze nanotechnológií. Už krátko po uvedení na trh máme na túto novinku veľmi priaznivé ohlasy. Druhou tohtoročnou novinkou je nová technológia kotvenia kontaktných zatepľovacích systémov pomocou Baumit Lepiacej kotvy. Klasické rozperky sú v zatepľovacom systéme nahradené špeciálnymi kotvami, pričom lepený spoj má celý rad výhod oproti klasickému kotveniu pomocou rozperiek. Lepiaca kotva sa veľmi dobre uplatní aj v oblasti nízkoenergetických domov.

Ing. Igor Belička

obchodno-technický manažér
Ravago Bratislava, spol. s r. o.

1. V oblasti povrchových obkladových materiálov exteriérov už tri roky obchodujeme s veľkoformátovými doskami fasád z vysokotlakového laminátu od holandského výrobcu Trespa International. Vzhľadom na relatívnu novinku tohto materiálu na slovenskom trhu je spolupráca s architektmi a projektantmi založená na fyzických prezentáciách priamo v architektonických kanceláriách na už zrealizovaných fasádach. Takisto aj na inzercii v publikáciách určených predovšetkým architektom.

2. Výrobca každoročne upravuje a rozširuje vzorkovník farieb po konzultáciách s renomovanými európskymi architektmi. Módny trend nechávame na architektoch. Našou úlohou je zabezpečiť výrobu fasádnych dosiek presne podľa ich požiadaviek. Aj pri menších výmerách fasád je nám výrobca schopný vyrobiť farebný odtieň presne podľa dodanej vzorky zo vzorkovníka RAL. Okrem farebnej škály vzorkovníka výrobcu v pastelových farbách sú v ponuke rôzne dekory s imitáciou exotických drevín, metalických a reflexných farieb a s imitáciou kameňa.

3. Novinkami sú veľkoformátové dosky s premenlivou hrúbkou – Originals, ktoré dotvárajú hru farieb prirodzeného svetla a tvaru fasády. Ďalšou inováciou sú ohýbané dosky a dosky s podsvietením okrajov LED diódami, ktoré dávajú fasáde ďalší rozmer – svetlo. No a samozrejmosťou, ale na Slovensku novinkou v porovnaní s konkurenciou, je 10-ročná garancia na zmenu farebného odtieňa.

(pet)
Foto: Ctibor Bachratý, Jiří Vaněk, Rako, archív ASB

KategórieDlažba