Partneri sekcie:

Pracovný postup: lepenie veľkoformátovej dlažby

Ukladanie veľkoformátových obkladov a dlažby predstavuje výzvu, a to tak z hľadiska technickej, ako aj remeselnej stránky. Aby obklad a dlažba plnili svoju funkciu, je potrebné rešpektovať niekoľko zásad.

Info o materiáloch

» Zlepšené flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženým časom tuhnutia triedy C2TES1 podľa EN 12004+A1 na lepenie všetkých druhov obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí; rozmery obkladu: do 300 × 900 mm alebo 600 × 600 mm.
» Vysokoflexibilné cementové lepidlo triedy C2TES1 podľa EN 12004+A1 na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažieb so zvýšenou prídržnosťou, priečnou deformáciou a vysokou odolnosťou proti výkvetom vo vnútornom a vonkajšom prostredí, rozmery obkladu: ≥ 600 × 600 mm, 600 × 300 mm.

Čo budete potrebovať

 • Penetračný náter: Rako PE 202. Spotreba: približne 0,15 až 0,35 l/m2 (v závislosti od nasiakavosti podkladu a riedenia), plastová nádoba 1, 5 a 10 l, 5 l 27,80 € alebo
 • Hĺbkový penetračný náter: Rako PE 201. Spotreba: približne 0,15 až 0,25 l/m2 (v závislosti od nasiakavosti podkladu), plastová nádoba, 5 l 27,40 €
 • Samonivelizačná stierka (hrúbka vrstvy 3 až 10 mm, podlaha): Rako LE 20. Spotreba: približne 1,75 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg 15,70 € alebo
 • Samonivelizačná stierka (hrúbka vrstvy 3 až 15 mm, podlaha): Rako LE 30. Spotreba: približne 1,75 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg 21,50 €
 • Vyrovnávacia stierka (hrúbka vrstvy 1 až 15 mm, stena): Rako LE 21. Spotreba: približne 1,55 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg 11,70 € alebo
 • Vyrovnávacia stierka s vláknami (hrúbka vrstvy 1 až 10 mm, stena): Rako LE 10. Spotreba: približne 3,8 kg/m2 (na 3 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg 11,70 €
 • Flexibilné lepidlo: Rako AD 530. Spotreba: približne od 1,5 do 6 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu a dlažby), papierové vrece 5 a 25 kg, 25 kg 17,20 € alebo
  Vysokoflexibilné lepidlo: Rako AD 530 MAX. Spotreba: približne od 1,5 do 6 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu a dlažby), papierové vrece, 25 kg 20,80 €
 • Flexibilná škárovacia malta: Rako GF BIO. Spotreba: približne 0,3 až 0,8 kg/m2 (v závislosti od šírky škáry), papierové vrece uzavreté v plastovej nádobe, 5 kg od 15,70 € alebo Rako GF DRY. Spotreba: približne 0,3 až 0,8 kg/m2 (v závislosti od šírky škáry), papierové vrece 2, 5 a 20, 5 kg od 9 €
 • Separačný povrazec PES
 • Sanitárny silikón: Rako SI. Plastová kartuša, 300 ml od 5,10 €
 • Čistiaci prostriedok: Rako CL 802. Spotreba: 1 l/200 až 400 m2 plochy, plastová fľaša s bezpečnostným uzáverom 750 ml alebo plastová nádoba 5 l, 750 ml 6,70 €
 • Univerzálny čistiaci prostriedok (na denné čistenie): Rako CL 803. Spotreba: 1 l/400 až 2 000 m2 plochy, plastová fľaša s bezpečnostným uzáverom 750 ml alebo plastová nádoba 5 l, 750 ml 6,70 €
 • Náradie a pomôcky: štetec, valček, oceľová lata 2 m, krížový laserový zameriavač, meter, plastová nádoba, rýchlobežné elektrické miešadlo, nízkootáčkové elektrické miešadlo, oceľové zubové hladidlo (rozmer obkladu alebo dlažby do 50 mm – výška zuba 3 až 4 mm, rozmer do 100 až 250 mm – výška zuba 6 až 8 mm, rozmer nad 300 mm – výška zuba 8 až 12 mm), rezačka na veľkoformátovú dlažbu, plastové kliny so sponami, uhlová brúska s diamantovým kotúčom, vodováha, neoprénové hladidlo, molitanové hladidlo, aplikačná pištoľ, mop, rozprašovač, jemná handra

Ukladanie veľkoformátových obkladov a dlažby predstavuje výzvu, a to tak z hľadiska technickej, ako aj remeselnej stránky. Aby obklad a dlažba plnili svoju funkciu, je potrebné rešpektovať niekoľko zásad. Betónový podklad musí byť vyzretý min. 28 dní a jeho zvyšková vlhkosť má byť menšia ako 5 %.

Anhydritové podklady by mali mať zvyškovú vlhkosť menšiu ako 0,5 %, pri podlahovom vykurovaní menšiu ako 0,3 %. Podklad musí byť pevný, bez nečistôt a nerovností. Na zjednotenie nasiakavosti podkladu je potrebné naniesť vrstvu vhodného penetračného náteru. Penetračný náter sa nanáša na pripravený podklad riedený vodou v predpísanom pomere v závislosti od nasiakavosti podkladu (1 : 1 až 1 : 5), a to pomocou štetca alebo valčeka v rovnomernej vrstve.

Hĺbková penetrácia sa nanáša neriedená. Tolerancia nerovností je pri kladení veľkoformátovej dlažby max. 2 mm pod 2 m latou. Po napenetrovaní podkladu sa na vyrovnanie povrchu steny použije stierka (vyrovnávacia stierka alebo stierka s alkalizovanými výstužnými vláknami) alebo na podlahu samonivelizačný poter (poter s optimálnym zaliatím alebo rýchlotuhnúci).

Na pripravený podklad je možné začať lepiť obklad alebo dlažbu. Pred lepením je potrebné zamerať rozloženie obkladu a dlažby. Odporúča sa použiť krížový laserový zameriavač. Pri zameraní škárorezu na stenách je potrebné dbať na zásady dorezu v kútoch (rozmer väčší ako ½ formátu obkladu). Na podlahe je potrebné dodržať konštrukčné a objektové dilatačné škáry, ktoré sa premietnu do škárorezu v celej šírke dlažby. Dôležité je dôsledné zameranie prvého radu.

Na lepenie veľkoformátových prvkov je vhodné použiť flexibilné alebo vysokoflexibilné lepidlá. Suchá zmes lepidla sa zmieša s predpísaným množstvom vody (6,2 až 7,5 l vody/25 kg vrece) rýchlobežným elektrickým miešadlom a mieša sa, až kým nevznikne hladká homogénna zmes. Nechá sa odležať a po 5 minútach sa znova krátko premieša. Lepidlo sa nanesie na podklad zubovým hladidlom tak, aby hladidlo zvieralo s podkladom uhol 60 až 70°.

Potom sa nanesie lepidlo rovnou stranou hladidla v tenkej vrstve aj na rubovú stranu obkladu alebo dlažby (tzv. metóda buttering & floating). Lepiaci tmel sa naťahuje zubovou stierkou jedným smerom, a to od hrany predpokladaného ukladania dlažby. Šírka škár medzi obkladovými prvkami by nemala byť menšia ako 2 mm. Presnosť šírky škár sa zabezpečí vkladaním plastových klinov so sponami alebo obkladačských krížov.

Obklad alebo dlažbu je možné škárovať až po vytvrdnutí lepidla, min. po 2 dňoch po nalepení obkladu alebo dlažby, pri spekaných nenasiakavých obkladoch a dlažbách po 3 až 4 dňoch, pri nenasiakavých podkladoch po 5 až 7 dňoch. Na škárovanie sa odporúča použiť flexibilnú maltu triedy CG2WA. Znečistené škáry je potrebné preškrabať do hĺbky min. 3 mm a dôkladne vyčistiť.

Samozrejmosťou je dôsledné dodržanie dilatácií – tak obvodových, ako aj medziľahlých. Medziľahlé je potrebné realizovať na ploche max. 6 × 6 m a pri podlahovom vykurovaní max. 3 × 3 m. Pružné dilatačné škáry sa realizujú až po vyškárovaní. Do vyčistených škár sa vloží separačný povrazec PES a škára sa vyplní silikónom. Vyčistenie zvyškov škárovacej malty by sa malo realizovať do 2 dní po vyškárovaní.

Krok 1: Penetrácia a vyrovnanie podkladu

Na pripravený podklad sa nanesie pomocou štetca alebo valčeka v rovnomernej vrstve neriedený penetračný náter alebo riedený vodou v predpísanom pomere v závislosti od nasiakavosti podkladu (1 : 1 až 1 : 5). Prípadné nerovnosti napenetrovaného podkladu sa vyrovnajú stierkou alebo poterom.

01 Penetrácia a vyrovnanie podkladu
01 Penetrácia a vyrovnanie podkladu

Krok 2: Krížový laserový zameriavač

Krížový laserový zameriavač sa položí na pevnú plochu alebo na statív a zameria sa rozloženie obkladu.

02 Krížový laserový zameriavač
02 Krížový laserový zameriavač

Krok 3: Rozmery obkladu

Pomocou metra sa odmeria šírka a dĺžka obkladu.

03 Rozmery obkladu
03 Rozmery obkladu

Krok 4: Škárorez na stene

Šírka a dĺžka obkladu sa prenesú na stenu a podľa laserového zameriavača sa na podklade vyznačí rozloženie obkladu. Na stene v kútoch musí byť rozmer obkladu väčší ako ½ formátu obkladu.

04 Škárorez na stene
04 Škárorez na stene

Krok 5: Rozloženie dlažby na podlahe

Po vyznačení rozloženia obkladu na stene sa rovnako vyznačí rozloženie dlažby na podlahe.

05 Rozloženie dlažby na podlahe
05 Rozloženie dlažby na podlahe

Krok 6: Priloženie obkladu

Obklad sa priloží podľa vyznačeného rozloženia k stene na plastové kliny so sponami, ktorými sa vymedzí šírka škáry medzi dlažbou a obkladom.

06 Priloženie obkladu
06 Priloženie obkladu

KategórieDlažba