Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Hydroizolačný náter a lepenie obkladu

image 90309 25 v1

Pred zhotovením obkladu či dlažby v kúpeľni je nevyhnutné na pripravený podklad aplikovať hydroizolačný náter v kombinácii s tesniacimi páskami a ďalšími doplnkami alebo plochu, ktorá bude v styku s vodou, utesniť hydroizolačnou podložkou, prípadne iným vhodným hydroizolačným systémom. Pritom treba dbať na presné vyhotovenie.

Pred aplikáciou hydroizolačného náteru – tekutej fólie – je potrebné podklad upraviť tak, aby bol suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, bez prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Nesúdržné vrstvy a tzv. výkvety sa odstránia vhodným spôsobom (napr. brúsením). Podklad sa očistí od vzniknutého prachu po brúsení a napenetruje sa vhodnou penetráciou.

Hydroizolačná tekutá fólia sa nanáša priamo z nádoby rovnomerne na podklad v dvoch navzájom nezávislých pracovných krokoch. Druhá vrstva sa aplikuje až po vyschnutí prvej, po približne 2 až 3 h. Výsledná vrstva musí byť celistvá a jej hrúbka by mala byť minimálne 1 a maximálne 2 mm.

Do stykov stena – stena, resp. stena – podlaha sa zapracujú izolačné pásky a priestupy vpustov a potrubí sa utesnia tesniacimi manžetami. Po zaschnutí tekutej hydroizolačnej fólie sa môže začať lepiť obklad alebo dlažba. Na lepenie dlažby sa použije flexibilná lepiaca malta, ktorá sa zmieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom s vodou (8 l vody/25 kg vrece) v čistej nádobe.

Mieša sa približne 3 min, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Lepiaca malta sa nanáša na podklad v dvoch krokoch. V prvom kroku sa nanesie len tenká kontaktná vrstva. Do tejto ešte vlhkej vrstvy sa v druhom kroku nanesie lepiaca malta, a to zubovým hladidlom pod uhlom približne 45 až 60°. Dlaždica sa vtlačí do čerstvého maltového lôžka. Po dostatočnom vytvrdnutí lepiacej malty sa obklad vyškáruje.

01 | Penetrácia podkladu
Na celú plochu pripraveného podkladu sa penovým valčekom rovnomerne nanesie vhodný penetračný náter. Pri penetrovaní podkladu treba zabrániť vzniku mlák.

02 | Vyrovnanie nerovností
Veľké nerovnosti na podklade sa opravia vyrovnávacou maltou. Suchá zmes malty sa zmieša nízkootáčkovým miešadlom s vodou (5 l vody/25 kg vrece). Mieša sa približne 4 min, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Čerstvá zmes sa nanesie na napenetrovanú plochu v potrebnom množstve a zahladí sa.

03 | Hydroizolačný náter (stena – stena, stena – podlaha)
Po vytvrdnutí vyrovnávacej malty (približne 2 až 4 h) sa celá plocha znovu napenetruje. V mieste spojov stena – stena, stena – podlaha sa priamo z nádoby penovým valčekom v rovnomernej vrstve nanesie tekutá hydroizolačná fólia. 

04 | Rohový spoj
Do čerstvého hydroizolačného náteru sa v rohovom spoji podlaha a stena vtlačí stierkou (špachtľou) systémový komponent vonkajší alebo vnútorný roh.

05 | Izolovanie tesnenia rohu
Na okraje tesnenia rohu sa nanesie dostatočná vrstva tekutej hydroizolačnej fólie. 

06 | Spoj stena a stena
Potom sa do čerstvého hydroizolačného náteru vtlačí pomocou špachtle izolačná páska aj v mieste spoja dvoch stien. Spoje izolačnej pásky by sa mali prekrývať minimálne 50 mm. Stredná časť pásky (približne 10 až 20 mm) by mala ostať nepokrytá tekutou hydroizolačnou fóliou.

07 | Tesnenie vodoinštalácie
Okolie vodoinštalácie sa natrie tekutou hydroizolačnou fóliou a na vyčnievajúce vodoinštalačné prvky sa navlečie tesniaca manžeta.

08 | Izolovanie tesniacej manžety
Tesniaca manžeta sa dôkladne pretrie tekutou hydroizolačnou fóliou.

09 | Hydroizolovanie plochy
Potom sa tekutá hydroizolačná fólia nanesie na celú plochu tak, aby sa dôkladne prekryli textilné okraje izolačnej pásky. Izolačná páska sa nepretiera celý (stred ostáva bez náteru). Po zaschnutí prvého náteru sa celá plocha pretrie ešte raz.

10 | Flexibilné lepidlo
Na zaschnutú hydroizoláciu sa nanesie flexibilná lepiaca malta v dvoch krokoch. V prvom kroku sa nanesie len tenká kontaktná vrstva. Do tejto ešte vlhkej vrstvy sa v druhom kroku nanesie lepiaca malta, a to zubovým hladidlom pod uhlom približne 45 až 60°.

11 | Lepenie obkladu
Obklad sa vtlačí do čerstvého lôžka flexibilnej lepiacej malty. Prípadné zvyšky lepiacej malty na povrchu dlaždice a v škárach sa odstránia napr. vlhkou špongiou.

12 | Škárovanie
Po dostatočnom zatvrdnutí a vyschnutí lepiacej malty (min. 12 h) sa obklad vyškáruje. Škárovacia malta zmiešaná s vodou (6 l vody/25 kg vrece) na homogénnu zmes bez hrudiek sa nanesie do škár obkladu gumenou stierkou
pod uhlom 45°.

13 | Prvé umytie obkladu
Po čiastočnom zavädnutí škárovacej malty v škárach (po približne 5 až 15 min) sa vlhkou špongiou krúživým pohybom vyhladí/zrovná škárovacia malta v škárach. Špongia sa priebežne vymýva v čistej vode.

14 | Konečné umytie obkladu
Po prvom umytí (po približne 5 min) sa obklad dôkladne poumýva od cementového filmu mierne vlhkou špongiou. Špongia sa ťahá šikmo na škáry a často sa vymýva v čistej vode a dôkladne sa vyžmýka. Prípadné zvyšky vytvrdnutej škárovacej malty sa odstránia kyselinovým čističom.

15 | Škárovací povrazec
Spoje stena a stena i stena a podlaha sa oblepia maskovacou páskou a pomocou tupého nástroja sa do nich natlačí škárovací povrazec.

16 | Zasilikónovanie škár
Do škár vyplnených povrazcom sa pomocou aplikačnej pištole natlačí silikón.

17 | Uhladenie silikónu
Pretmelené škáry sa postriekajú uhladzovacím postrekom a pomocou oblúkovej stierky sa uhladí a odstráni prebytočný silikón.

18 | Odstránenie maskovacej pásky
Ihneď po zahladení tesniaceho silikónu sa odstráni maskovacia páska.

Info o materiáloch:

 • Pastovitá, jednozložková, žltá, bezškárová hydroizolačná membrána bez obsahu rozpúšťadiel, vodotesná, trvalo pružná; na použitie v interiéri
 • Rýchloschnúca, pastovitá, jednozložková, modrá tesniaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel, vodotesná, paropriepustná, vhodná na zhotovenie trvale pružnej bezškárovej a bezšvovej hydroizolačnej vrstvy; na použitie v interiéri

Čo budete potrebovať

 • Penetračný náter
  Hĺbkový základ LF 1 (nasiakavé podklady)
  spotreba: približne 0,15 kg/m2, fľaša, 1 kg, plastový kanister 5, 10 a 25 kg, 5 kg    24,36 €
  alebo
  Superzáklad D 4 rapid (nenasiakavé podklady)
  spotreba: približne 0,1 až 0,15 kg/m2 (v závislosti od drsnosti podkladu), plastové vedro 1, 5 a 10 kg, 5 kg    35,70 €
 • Vyrovnávacia malta
  Vyrovnávacia malta AM 20
  spotreba: približne 0,16 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg    12,90 €
 • Tekutá hydroizolačná fólia
  Tekutá fólia 1 KS
  spotreba: približne 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), plastové vedro, 7, 14 a 25 kg, 25 kg    119,70 €
  alebo
  Tekutá fólia 1 KS Rapid
  spotreba: približne 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), plastové vedro 7 a 14 kg, 25 kg    125,70 €
 • Tesnenie rohov
  Izolačná páska DB 70 – vonkajší roh
  ks    8,45 €
  Izolačná páska DB 70 – vnútorný roh
  ks    7,58 €
 • Izolačná páska
  Izolačná páska DB 70
  kotúč: šírka 120 mm, 10 a 50 bm, 50 bm    105 €
  kotúč: šírka 240 mm, 25 bm    137,40 €
 • Tesniaca manžeta
  Murexin tesniaca manžeta DZ 35 mm a DZ 70 mm
  priemer manžety (DZ 35): 100 mm, priemer elastickej zóny (DZ 35): 35 mm, kartón, 50 ks, ks    5,70 €
  priemer manžety (DZ 70): 150 mm, priemer elastickej zóny (DZ 70): 70 mm, kartón, 50 ks, ks    7,40 €
 • Flexibilná lepiaca malta
  Pružná lepiaca malta šedá KGF 65
  spotreba: približne 1,7 kg/m2 (veľkosť zuba hladidla 6 mm), približne 2,3 kg/m2 (veľkosť zuba hladidla 8 mm), približne 3 kg/m2 (veľkosť zuba hladidla 10 mm), papierové vrece, 25 kg    12,90 €
 • Škárovacia malta
  Škárovacia malta FM 60 Premium
  spotreba: približne 0,2 až 0,9  kg/m2, papierová krabica 2, 4 a 8 kg, papierové vrece, 25 kg    od 19,80 €
 • Kyselinový čistič
  Kyselinový čistič COLO SR30
  plastová fľaša, 1 l
 • Maskovacia páska
 • Škárovací povrazec
  Škárovací povraz
  priemer: 6, 10, 15, 20, 25, 30 a 40 mm, (priemer 6 mm, dĺžka 10 m    )    od 6 €
 • Silikón do škár
  Silikónové tesnenie škár SIL 60
  kartuša, 310 ml    od 7,10 €
 • Náradie a pomôcky
  penový valček
  nízkootáčkové miešadlo
  miešacia nádoba
  murárska lyžica
  oceľové hladidlo
  vyhladzovacia lata
  stierka (tzv. špachtľa)
  štetka
  špongia
  zubové hladidlo
  gumená stierka
  aplikačná píštoľ
  ochranné rukavice
  oblúková stierka

TEXT: spracované z podkladov firmy Murexin
FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2017.

Komentáre