Partneri sekcie:

Zhotovenie parobrzdy na zateplení medzi krokvami a pod nimi

image 92225 25 v2

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.

Parobrzdy s premenlivou difúznou hrúbkou

Na tento účel sú na trhu dostupné viacúčelové parotesné fólie (parobrzdy), ktoré sú súčasťou systémových riešení a umožňujú dosiahnuť vysokú úroveň vzduchotesnosti v kombinácii s ochranou proti vlhkosti. Dokážu účinne zabrániť nekontrolovateľnému prúdeniu vzduchu, nepríjemnému prievanu, drahým stratám tepla a škodám spôsobeným plesňami. Ide o špeciálne parobrzdy, ktoré sa dokážu automaticky prispôsobiť zmenám klimatických podmienok. Premenlivá ekvivalentná difúzna hrúbka umožňuje, aby stavebné konštrukcie „dýchali“.

Parobrzdy obmedzujú prenikanie vlhkosti z interiéru do konštrukcie v zimnom období a v lete reagujú naopak, umožňujú vysychanie vlhkosti, ktorá môže vniknúť do stavebnej konštrukcie pre netesnosti vzduchotesnej vrstvy v interiéri alebo vplyvom náhlej zmeny teploty v exteriéri a následnej kondenzácie v rovine poistnej hydroizolácie pod strešnou krytinou alebo v konštrukciách z exteriérovej strany, opláštených difúzne uzavretými materiálmi.

Regulácia vlhkosti v stavebných konštrukciách

Difúzny odpor fólií je premenlivý, a to v závislosti od množstva relatívnej vlhkosti vzduchu. Ak relatívna vlhkosť vzduchu nad parobrzdou dosiahne vyššiu hodnotu ako 80 %, ekvivaletná difúzna hrúbka Sd sa zmení a parobrzda je schopná odvádzať nadmernú vlhkosť späť do interiéru. Vďaka tejto vlastnosti regulujú parobrzdy vlhkosť v stavebnej konštrukcii a zabraňujú prípadnému poškodeniu drevených častí, minimalizujú riziko vzniku plesní, drevokazných húb a pod.

Systémové spojovacie pásky a tmel

Na zabezpečenie ľahkej montáže a budúcej plnej funkčnosti je potrebné použiť kompletný systém, ktorý tvoria originálne spojovacie pásky a tmel. Tie zabezpečujú spoľahlivé spojenie presahov fólií a ich pripojenie na okolité stavebné konštrukcie. Pri použití neoriginálneho príslušenstva hrozí odlepenie, vyschnutie lepidla a strata parotesnosti.

Nové moderné parobrzdy majú systém montáže pomocou špeciálneho suchého zipsu. Samolepiaca páska má na lícovej strane suchý zips na spojenie s rúnom na rubovej strane parobrzdy. Nie je preto potrebné používať obojstranné lepiace pásky. Spojenie je tak omnoho pevnejšie, bez hrozby odpadnutia fólie zo stavebnej konštrukcie pred zhotovením finálneho opláštenia.

01 | Tepelná izolácia medzi krokvy
Tepelnoizolačný pás na báze sklenej vlny sa zreže na požadovaný rozmer a vloží sa medzi krokvy. Rozmer tepelnej izolácie treba zvoliť v závislosti od šírkového modulu krokiev – 1 000 alebo 1 200 mm.

02 | Druhá vrstva tepelnej izolácie
Na prvú tepelnoizolačnú vrstvu medzi krokvami sa položí druhá vrstva tepelnoizolačných dosiek v kolmom smere na krokvy.

03 | Pripevnenie parobrzdy
Na uloženú tepelnú izoláciu sa pripevní parobrzda pomocou sponiek, ktoré sa nastrelia v mieste krokiev. Sponky sa prelepia systémovou jednostrannou lepiacou páskou. Pre urýchlenie montáže sa môže na prichytenie parobrzdy použiť fixačná lepiaca páska.

04 | Prelepenie spojov fólie
Jednotlivé pásy parobrzdy sa kladú so vzájomným presahom 100 mm. V mieste spoja dvoch pásov sa parobrzdy prelepia jednostrannou lepiacou páskou.

05 | Napojenie na štítovú konštrukciu
V mieste styku strešnej konštrukcie so štítovou stenou sa parobrzda uloží s presahom min. 50, optimálne 100 mm. Parobrzda sa na štítovú stenu nalepí pomocou trvalo elastického tmelu, ktorý sa aplikuje v hrúbke 6 až 8 mm.

06 | Utesnenie kútov a rohov
Styky parobrzdy s rohmi či kútmi drevených konštrukcií sa utesnia univerzálnou vysokopružnou lepiacou páskou na vzduchotesné utesnenie presahov parobrzdy a detailov.

07 | Priestupy cez parobrzdu
Priestupy cez parobrzdu treba vyhotoviť tak, aby boli vzduchotesné. Najskôr sa pripravia štvorce parobrzdy s nakresleným prierezom rúry. Miesto na prechod rúry sa nevyreže celé, jednotlivé výseky sa prerezávajú tak, aby sa mohli neskôr na rúru pripevniť.

08 | Prilepenie parobrzdy na rúru
Štvorec parobrzdy s pripraveným otvorom sa navlečie na rúru a okolité časti parobrzdy sa nalepia na rúru univerzálnou vysokopružnou lepiacou páskou, čím sa spoj vzduchotesne utesní.

10 | Tepelná izolácia pod parobrzdou
Pri zhotovovaní dodatočnej tepelnej izolácie pod parobrzdou treba dodržať pravidlo, že pomer hrúbok vrstiev tepelnej izolácie pod a nad parobrzdou by mal byť 1 : 4, lepšie len 1 : 5.

11 | Opláštenie strešnej konštrukcie
Na namontovanú podkladovú konštrukciu sa pomocou rýchlorezných skrutiek pripevní finálne opláštenie (sadrokartónová doska alebo aspoň drevený záklop).

09 | Rošt pod krokvami
Po utesnení všetkých spojov parobrzdy sa na ňu namontuje podkladový rošt buď z dreva, alebo z kovu.

Info o materiáloch:

 • Inteligentná parotesná fólia ISOVER Vario® XtraSafe na báze polyamidu s premenlivou hodnotou ekvivalentnej difúznej hrúbky Sd; určená na celoročnú ochranu pred vlhkosťou a vznikom kondenzátu; faktor difúzneho odporu µ = 0,3 až 20 m; maximálna ťahová sila: ≥ 110 N/50 mm; hrúbka fólie: 220 µm; odolnosť proti UV žiareniu: < 55 MJ/m2, čo zodpovedá priamemu trojmesačnému žiareniu, resp. 18 mesiacov (za zasklením)
 • Inteligentná parotesná klimamembrána ISOVER Vario® KM DUPLEX UV, ktorá umožňuje vysychanie zabudovanej vlhkosti, napr. z konštrukcie krovu. V zimnom období sa správa ako parobrzda a v letnom období ako difúzna fólia; ochrana strechy proti vlhkosti; vysoká mechanická pevnosť proti pretrhnutiu; faktor difúzneho odporu µ = 0,3 až 5 m; maximálna ťahová sila: ≥ 110 N/50 mm; hrúbka fólie: 0,4 mm; vysoká dolnosť proti UV žiareniu: min. tri mesiace (priame žiarenie < 55 MJ/m2)

Čo budete potrebovať

 • Tepelnoizolačné dosky
  ISOVER Unirol profi
  šírka: 1 200 mm, hrúbky: od 50 do 220 mm, m2    od 4,26 €
  alebo
  ISOVER Unirol plus
  šírka: 1 200 mm, hrúbky: od 50 do 220 mm, m   od 2,94 €
  alebo
  ISOVER Domo plus
  šírka: 1 200 mm, hrúbky: od 50 do 220 mm, m2    od 2,46 €

Systém ISOVER VARIO®

 • Parobrzda
  ISOVER Vario® XtraSafe (parotesná fólia na báze polyamidu)
  rozmery: 1,50 x 40 m, m2    od 3,78 €
  ISOVER Vario® KM DUPLEX UV (inteligentná parotesná klimamembrána)
  rozmery: 1,50 x 40 m, m2    od 2,70 €
 • Fixačná lepiaca páska
  Isover VARIO® XtraFix
  rozmery: 10 mm x 25 bm, balenie     od 13,50 €
 • Jednostranná lepiaca páska (na vzájomné lepenie pásov fólie)
  ISOVER Vario® KB1
  šírka: 60 mm, dĺžka: 40 m, 40 m    45,60 €
 • Univerzálna vysokopružná lepiaca páska
  ISOVER Vario® MultiTape SL (na lepenie detailov stykov fólie na drevené konštrukcie, resp. priestupy inštalácií vo fólii)
  šírka: 60 mm, dĺžka: 25 m, 40 m    31,50 €
  alebo
  ISOVER Vario® XtraTape (na vzájomné lepenie pásov fólie)
  šírka: 60 mm, dĺžka: 25 m, 20 m    30 €
 • Trvalo elastický tmel
  ISOVER Vario® DoubleFit
  kartuša, 310 ml    12,66 €
  alebo
  ISOVER Vario® XtraFit
  kartuša, 310 ml    13,86 €
 • Náradie a pomôcky
  nôž na rezanie tepelnej izolácie
  pravítko (drevená lata)
  podložka na rezanie
  meter
  ochranné rukavice
  ochranné okuliare
  respirátor
  špeciálny nôž na rezanie parotesnej fólie
  nožnice
  sponkovacia pištoľ
  aplikačná pištoľ
  akumulačný skrutkovač
  elektrický skrutkovač

POZOR!
Uloženie tepelnej izolácie medzi krokvy

Tepelná izolácia sa vkladá medzi krokvy vždy so šírkou väčšou o približne 10 až 20 mm, aby v konštrukcii dostatočne držala vďaka rozopretiu. Medzi krokvy sa odporúča tepelná izolácia vo forme dosiek alebo kotúčov.

TEXT: spracované z podkladov firmy Isover
FOTO: Isover

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017.