ASB Články na tému

izolácia podkrovia

Sadrovláknité dosky sú homogénne dosky vyrobené zo zmesi sadry a celulózových vlákien z rozomletého papiera. Papierová vláknina spevňuje dosky prearmovaním sadry v celom priereze dosky. Tým sa zvyšuje pevnosť dosiek. Sadrovláknité dosky sú tak vhodné aj na použitie na nosné konštrukcie v podkrovných vstavbách alebo strešných nadstavbách. Sadrovláknité dosky sú vhodné aj do priestorov s vyššou relatívnou vlhkosťou alebo pri špeciálnych požiadavkách na vnútornú čistotu prostredia. 

Opláštenie podkrovia sadrovláknitými doskami možno zhotoviť buď na drevenú, alebo na kovovú podkonštrukciu. Sadrovláknité dosky sa aplikujú na strešnú šikminu a podkrovnú nadmurovku.

Tohoročné leto bolo extrémne teplé. Teploty v interiéroch stúpali na 30 °C a pobyt sa stával neznesiteľným. Z hľadiska letného obdobia sú najviac zaťažené podkrovné priestory so strešnými oknami a orientáciou na juh.

Súčasná výstavba vyžaduje najvyššie štandardy energetickej účinnosti, funkčnosť počas celej životnosti a predovšetkým optimálnu kvalitu vnútorného ovzdušia a tepelný komfort. To možno dosiahnuť maximálnou vzduchotesnosťou a ochranou stavebných konštrukcií proti vlhkosti.