• OSMA
  • SKSI

Rekonštrukcia strechy: Kolonádový most v Piešťanoch

image 75724 25 v2

Kolonádový most, nazývaný tiež Sklený most, preklenuje rieku Váh s dĺžkou 141,8 m a spája kúpeľný ostrov s centrom mesta Piešťany. Je najdlhším krytým mostom na Slovensku. Most postavili v roku 1933 na objednávku majiteľa kúpeľov Ľudovíta Wintera. Keďže cez strechu mosta zatekalo v dôsledku poškodenej strešnej krytiny, bolo nevyhnutné pristúpiť k jej rekonštrukcii.

Na rekonštrukciu sa použila špeciálna jednokomponentová tekutá polyuretánová membrána, ktorá vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a vytvrdnutím vytvára bezšvovú hydroizolačnú vrstvu. Realizátor navrhol riešenie, ktoré v budúcnosti umožní príležitostný pohyb na streche a jej údržbu – systém strešnej hydroizolácie vystuženej sklotextilnou mriežkou. Pred aplikáciou hydroizolačnej membrány bolo potrebné odstrániť z povrchu strechy mach a nečistoty. Po odstránení machu strecha vykazovala výrazné nerovnosti, preto bolo nevyhnutné nataviť na pôvodnú vrstvu asfaltované pásy. Na takto pripravený rovný pevný povrch bolo možné naniesť hydroizolačný systém.

Aplikácia hydroizolačnej polyuretánovej membrány

Ak podklad hydroizolačného systému tvoria asfaltované pásy, musia byť pevne prilepené alebo mechanicky ukotvené v podklade. Prípadné vydutiny treba prerezať, vytlačiť prípadnú vodu a asfalt nalepiť alebo znova nataviť. Pred aplikáciou sa nesmie hydroizolačná membrána miešať, pretože pri miešaní by sa spustil proces tuhnutia a membrána by zatuhla. Prvý náter sa nanáša priamo z originálneho balenia v množstve približne 1,0 l/m2, nesmie sa prelievať. Membrána si musí počas aplikácie zachovať svoju tekutosť. Na aplikáciu sa odporúča používať obojručné valčeky odolné proti rozpúšťadlám, ktorými sa zabezpečí rovnomerné roztretie náteru a rovnomerný tlak pri kladení rohože. Následne sa ešte do mokrej vrstvy vtlačí výstužná sklotextilná rohož.

02 | Prvá vrstva náteru
Na pripravený podklad sa nanesie prvá vrstva polyuretánovej membrány v množstve približne 1,0 l/m2.

03 | Výstužná vrstva
Do ešte mokrej vrstvy náteru sa vtlačí výstužná sklotextilná rohož. Pásy rohože je potrebné ukladať s presahom minimálne 5 cm. Po vytvrdnutí prvej vrstvy sa skontroluje celá plocha. Vytŕčajúce vlákna sa musia zostrihnúť, zrezať alebo zbrúsiť brúsnym papierom. Je potrebné sa uistiť, že sú zbrúsené všetky vlákna.

04 | Druhá vrstva náteru
Keď je prvá vrstva náteru dostatočne suchá, aby sa dalo po nej chodiť, je možné naniesť druhý vrchný náter v množstve minimálne 0,75 l/m2.

05 | Hotová hydroizolačná vrstva
Hydroizolačné vlastnosti nadobudne hydroizolačná membrána už do 10 minút od nanesenia prvého náteru. Výstužná sklotextilná rohož umožňuje príležitostnú krokovú záťaž strechy.

01 | Príprava podkladu
Pred aplikáciou hydroizolačnej membrány sa z povrchu strechy odstránia mach a nečistoty.

Pásy rohože je potrebné ukladať s presahom minimálne 5 cm, pričom musia byť dostatočné mokré, aby obidve vrstvy vzájomne lepili. Pred nanesením druhej vrstvy náteru sa skontroluje, či nevytŕčajú vlákna sklotextilnej rohože. Vytŕčajúce vlákna možno zostrihnúť nožnicami, zrezať nožom alebo zbrúsiť brúsnym papierom. Je potrebné sa uistiť, že sú zbrúsené všetky vlákna. Keď je prvá vrstva náteru dostatočne suchá, aby sa dalo po nej chodiť, je možné naniesť druhý vrchný náter v množstve minimálne 0,75 l/m2. Hydroizolačné vlastnosti nadobudne hydroizolačná membrána už do 10 minút od nanesenia prvého náteru.

Odporúčané materiály:

  • Sikalastic®-614 – jednokomponentová polyuretánová membrána, aplikovateľná za studena, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou. Vytvrdzuje do trvácej hydroizolačnej membrány bez spojov, odolnej proti poveternostným vplyvom na exponovaných strechách
  • Sika® Reemat Premium – sklotextilná rohož určená ako výstuž s tekutými hydroizolačnými membránami

Skladba systému: polyuretánová membrána Sikalastic®-614 aplikovaná v jednom nátere, vystužená sklotextilnou rohožou Sika® Reemat Premium a uzavretá druhou vrstvou polyuretánovej membrány Sikalastic®-614

  • Vhodný podklad: betón, kov, drevo, dlaždice, asfalt, bitúmenový pás a pod.
  • Celková hrúbka: približne 1,3 mm
  • Celková spotreba: približne 1,75 l/m2

TEXT + FOTO: SIKA

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.