Partneri sekcie:

Oprava strechy pokrývačskou maltou s vláknami

06Pokravacskamalta

Vhodným materiálom na bezpečné osádzanie hrebenáčov, nárožných hrebenáčov, odkvapových škridiel či tzv. podmazávanie strešných vlnoviek je pokrývačská malta vystužená vláknami. Vhodným podkladom na nanášanie malty je pevná, suchá skladaná strešná krytina, očistená od voľných čiastočiek, prachu, separačných prípravkov a ďalších nečistôt. 

Pokrývačskú maltu je možné aplikovať pri teplotách vzduchu, materiálov a podkladu +5 až +30 °C. Prvky uložené do maltového lôžka je potrebné chrániť pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi, najmä pred rýchlym vysušovaním, vysokými alebo nízkymi teplotami, vetrom, dažďom a vysokou vzdušnou vlhkosťou, mrazom alebo priamym slnečným žiarením.

Suchá zmes pokrývačskej malty sa vysype do plastovej nádoby a zmieša sa s čistou vodou (6,5 l/40 kg) nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) na homogénnu zmes s plastickou konzistenciou bez hrudiek. Zamiešanú maltu je potrebné spracovať do max. 2 h. Malta sa nanáša na pripravený podklad spôsobom odporúčaným pri danom type strešnej krytiny.

01 | Zamiešanie pokrývačskej malty
Suchá zmes pokrývačskej malty sa vysype do plastovej nádoby a zmieša sa s čistou vodou (6,5 l/40 kg) nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) na homogénnu zmes s plastickou konzistenciou bez hrudiek.

02 | Upevnenie plastového vedra
Plastové vedro so zamiešanou pokrývačskou maltou sa pomocou drôteného lanka pripevní na strešnú konštrukciu. Je bezpodmienečne nevyhnutné dbať na jeho správne zabezpečenie.

03 | Nanesenie malty
Pokrývačská malta sa pomocou murárskej lyžice nanesie v hrubej vrstve na horné škridly.

04 | Uloženie hrebenáča
Do pripraveného maltového lôžka sa položí hrebenáč.

05 | Uhladenie pokrývačskej malty
Pretekajúca malta sa ihneď zotrie z povrchu škridiel pomocou úzkej murárskej lyžice. Zvyšná pokrývačská malta sa dôkladne uhladí.

06 | Dutiny medzi škridlami
Dutiny medzi položenými škridlami sa zatrú pokrývačskou maltou z vnútornej strany.

Info o materiáli:

» Minerálna, vláknami vystužená hydrofobizovaná maltová zmes so zvýšenou tesniacou schopnosťou na pokrývačské práce – na osadzovanie hrebenáčov, nároží, tzv. podmazávanie škridiel a pod.; zrnitosť: 0 – 1,2 mm, pevnosť v tlaku: min 2,5 N/mm².

Čo budete potrebovať:

Pokrývačská malta
quick-mix K09F pokrývačská malta vláknami vystužená
spotreba: 15 až 20 kg/bm krytiny (v závislosti od profilu strešnej krytiny), farebnost: červená, čierna, sivá, biela, hnedá, papierové vrece, 25 kg, od 8,53 €

Náradie a pomôcky
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
drôtené lanko
murárska lyžica
úzka murárska lyžica

 

TEXT: spracované z podkladov firmy quick-mix SK
FOTO: quick-mix SK

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2018.