Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Samotnej realizácii strešného odvodňovacieho systému by mal predchádzať dôkladný odborný návrh zohľadňujúci konkrétne danosti lokality, sklon strechy, jej tvarovú, povrchovú a rozmerovú náročnosť a možnosti odvedenia vodných zrážok. Viac o tejto téme si prečítate v článku Strešný odvodňovací systém.