Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA

Samotnej realizácii strešného odvodňovacieho systému by mal predchádzať dôkladný odborný návrh zohľadňujúci konkrétne danosti lokality, sklon strechy, jej tvarovú, povrchovú a rozmerovú náročnosť a možnosti odvedenia vodných zrážok. Viac o tejto téme si prečítate v článku Strešný odvodňovací systém.