Samotnej realizácii strešného odvodňovacieho systému by mal predchádzať dôkladný odborný návrh zohľadňujúci konkrétne danosti lokality, sklon strechy, jej tvarovú, povrchovú a rozmerovú náročnosť a možnosti odvedenia vodných zrážok. Viac o tejto téme si prečítate v článku Strešný odvodňovací systém.

2020 Pluvia fastening system web2

Súprava nosných podpier Geberit Pluvia

Nová súprava nosných podpier zvyšuje stabilitu odvodňovacieho systému Geberit Pluvia. Podpery výrazne obmedzujú riziko bočných vibrácií a kmitov spôsobených vysokou prietokovou rýchlosťou odvádzanej dažďovej vody.
image 97693 25 v1

Montáž odkvapového systému

Odkvapový systém možno montovať samostatne bežným náradím. Jednoduchosť montáže zabezpečuje použitie odkvapových spojok s tesnením EPDM. Takéto riešenie umožňuje eliminovať prácne a nie vždy vodotesné lepené či letované spoje.
image 95728 25 v1

Špičkové odvodnenie striech

Už viac než 40 rokov špičkový podtlakový systém Geberit Pluvia spoľahlivo odvodňuje strechy nákupných centier, futbalových štadiónov, skladových hál, letísk, múzeí a ďalších budov po celom svete.  
image 88288 25 v1

Prehľad strešných vpustov

Na správnu funkčnosť strešnej konštrkcie majú vplyv viaceré faktory. Jedným z nich je aj spráne navrhnutý a realizovaný odvodňovací systém. Jeho súčasťou sú aj strešné vpusty. Ich dostatočný počet a utesnenie môžu vašu strechu ochrániť pred zatečním počas …
system odvodnenia striech geberit pluvia

Systém odvodnenia striech Geberit Pluvia

Bezpečné odvodnenie veľkých strešných plôch Odvodnenie veľkých strešných plôch sa stáva čoraz dôležitejšou úlohou pri modernej výstavbe obytných, priemyselných, komerčných a výškových budov a v mnohých krajinách podlieha národným predpisom a normám. Časté zrážky s …
odvodnenie plochych striech a odvetravacie kominy

Odvodnenie plochých striech a odvetrávacie komíny

Pri rekonštrukcii a sanácii plochých striech sa musia realizačné firmy často vyrovnať s radom problémov a rozličných nárokov na technické riešenia, medzi ktoré patrí predovšetkým napojenie novej hydroizolácie na vnútorné dažďové zvody, spoľahlivé vyhotovenie odvetrávacích potrubí a prestupov rozličných …
podtlakove odvodnenie striech

Podtlakové odvodnenie striech

Geberit Pluvia je systém na odvodnenie striech, založený na podtlakovom sacom princípe. Na rozdiel od bežných odvodňovacích systémov ponúka Geberit Pluvia mnohostranné riešenia pre modernú architektúru. Vysokovýkonné strešné vtoky Geberit Pluvia sa spájajú priamo pod …
Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v budovách

Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v budovách

Hospodárenie s vodnými zdrojmi sa stáva nepochybne jednou z naliehavých otázok tohto tisícročia. Neustály nárast populácie a s tým súvisiace zvyšovanie potrieb pitnej vody spôsobuje celosvetový problém, preto sa hľadajú nové spôsoby čo najefektívnejšieho využívania zdrojov – a to nielen …
Plošná drenáž – drenážny základ vegetačnej strechy

Plošná drenáž – drenážny základ vegetačnej strechy

Realizácia vegetačných striech je rozšírená najmä v Nemecku. Tento trend sa postupne rozširuje a získava si obľubu aj u nás. Popularita v prípade vegetačných konštrukcií plochých, ale v poslednom období aj šikmých striech spočíva predovšetkým v jednoduchosti a zároveň technickej dokonalosti strešnej …