Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Montáž solárneho kolektora na strechu

image 83283 25 v1

Solárne kolektory sa osadzujú na strechu na latovanie. Zo zásady sa majú kolektory montovať v blízkosti hrebeňa. Ako východisková lata sa stanoví tá, ktorá je vo vzdialenosti približne 2 600 až 3 000 mm od hrebeňa.

Horná hrana spodnej upevňovacej laty sa nachádza 190 mm nad hornou hranou východiskovej laty. Po určení polohy spodnej upevňovacej laty sa stanoví poloha kolektora:

 • od vodnej drážky (vonkajšej hrany škridly) sa odmeria 230 mm doľava(260 mm pri škridlách Max a bobrovkách),
 • v tomto mieste sa súbežne s vodnou drážkou (krokvou) označí šnurovaním lína – na túto líniu sa neskôr uloží pravý kraj oplechovania kolektora.

Šnurovaním od pravého kraja oplechovania sa rozmer A (BSD PRO 4E 4 – A = 1 180 mm, BSD PRO 6E – A = 1 630 mm, BSD PRO 8E – A = 2 155 mm, BSD PRO 10E 10 – A = 2 680 mm) prenesie doľava (stred kolektora). Stredovým značením sa kontroluje, či nebude potrubie vychádzajúce z kolektora zasahovať do krokvy. Ak potrubie vychádza na krokvu, musí sa kolektor posunúť o jeden rad škridiel doprava alebo doľava.

Kolektory sa pripevňujú k dvom upevňovacím latám. Tie musia byť z kvalitného reziva bez prasklín a uzlov. Majú rovnaký prierez ako laty na krytinu. Upevňovacie laty s prierezom 50/30 mm sú súčasťou balenia (dreveného roštu) a majú rovnakú dĺžku ako solárne kolektory (rozmer vrátane oplechovania). Minimálny prierez upevňovacích lát však závisí od snehovej a veternej oblasti, v ktorej sa stavba nachádza, od tvaru strechy a od miestnych podmienok. Na ich priskrutkovanie sa používajú skrutky do dreva 6 × 80 mm.

Ak by horná upevňovacia lata vchádzala do existujúceho latovania, je potrebné časť existujúcej laty v šírke kolektora vyzerať a nahradiť ju hornou upevňovacou latou.
Na spevnenie upevňovacej konštrukcie je možné použiť laty dlhšie, ako je vonkajší rozmer solárneho kolektora, tzn. predĺžiť upevňovacie laty až k najbližšej krokve (kontralaty).

01 | Priestupy v strešnom plášti
Po pripravení latovania sa na stred hornej upevňovacej laty zospodu priloží šablóna na vyrezanie otvorov (tzv. priestupov) na prechod strešným plášťom. Do poistnej hydroizolácie sa takéto otvory vystrihnú, prípadne sa vyvŕtajú do strešného debnenia. Časť latovania v mieste prechodu sa vyreže medzi krokvami.

02 | Upevnenie lana
Laná sa pripevnia na kolektor pomocou závesných ôk, ktoré sú priskrutkované na ráme kolektora. Laná sa upevnia krížovo.

03 | Zavesenie kolektora na lano
Lano sa zavesí do závesného háka žeriava tak, aby sa dal kolektor nakláňať. Kolektor sa z nákladného auta alebo z miesta uloženia nadvihne vo vodorovnej polohe pomocou žeriavového závesu, aby sa mohol rozbaliť približne do výšky 1 až 1,5 m.

04 | Rozbalenie kolektora
Po zdvihnutí kolektora do výšky približne 1 až 1,5 m vo vodorovnej polohe sa rozreže fólia, v ktorej je zabalený, a vybalí sa.

05 | Odskrutkovanie dreveného roštu
Transportný drevený rošt je priskrutkovaný bočnými šikmými skrutkami na bokoch kolektora na zadnú stenu kolektora. Na odskrutkovanie sa použije špeciálny bit, ktorý je súčasťou dodávky.

06 | Zloženie dreveného roštu
Následne sa zloží odskrutkovaný drevený rošt. Pod zavesený kolektor sa nesmie vstupovať. Laty na zadnej strane kolektora sa neodstraňujú, slúžia pri jeho osadzovaní na latovanie.

07 | Vyrovnanie lemovania
Lemovanie solárneho kolektora sa opatrne ohne dlaňou, a to zospodu dopredu. Pred zdvihnutím kolektora na strechu sa uvoľní ohybné potrubie, ktoré je prichytené na jeho zadnú stranu.

08 | Zdvihnutie kolektora na strechu
Kolektor sa zdvihne na strechu vo vodorovnej polohe. Pred uložením sa naklopí do šikmej polohy, približne o 10° strmšie ako sklon strechy. Umiestni sa presne do vopred vyznačenej polohy.

09 | Priskrutkovanie kolektora
Kolektor sa priskrutkuje na spodnú upevňovaciu latu AKU skrutkovačom skrutkami (6 × 125 mm) s gumovým krúžkom a kovovým krytom. Po prestrčení potrubia a hadice teplotného snímača sa spustí na hornú latu a pripevní sa skrutkami 6 × 150 mm s gumovým krúžkom a kovovou krytkou vo farbe krycieho rámu.

10 | Odskrutkovanie závesných ôk
Závesné oká sa po priskrutkovaní kolektora na spodnú a hornú upevňovaciu latu vyskrutkujú.

11 | Priskrutkovanie v mieste závesných ôk
Následne sa priskrutkuje kolektor aj v mieste závesných ôk.

12 | Kryty na zakrytie závesných ôk
Na spodnú stranu dolnej hliníkovej lišty sa zavesia hliníkové kryty.

13 | Zatlačenie krytov
Hliníkové kryty sa presne nastavia a zatlačia k hliníkovej lište. Kryt počuteľne zaklapne.

14 | Prichytenie oplechovania
Bočné oplechovanie sa prichytí na laty pomocou príchytiek s klinčekmi, ktoré sú súčasťou dodávky.

15 | Spodné lemovanie
Po položení krytiny na strešnú latu sa odtrhne ochranná páska z lepiaceho pásu na spodnom lemovaní.

16 | Vyformovanie lemovania
Škridly pod spodným lemovaním sa prichytia skrutkami do strešnej laty. Lemovanie sa starostlivo vyformuje na povrchu strešnej krytiny. Podklad musí byť pred nalepením lemovania suchý a bezprašný.

17 | Stranové krytie
Všetky škridly, ktoré sú na oplechovaní po bokoch aj zvrchu, sa prichytia skrutkami do strešných lát. Pri hornom krytí sa ako podpera použijú priložené hliníkové profily, ktoré sa zavesia na horné oplechovanie.

18 | Prípojky na potrubie
Pripojovacie potrubia z ušľachtilej ocele a hadica s teplotným snímačom sa prevlečú cez pripravené otvory v strešnom plášti.

Info o materiáli:

 • Vstavaný solárny kolektor s integrovaným oplechovaním, plocha kolektora: 4,1 m2 (model BKD PRO 4E), absorpčná plocha: 3,6 m2, vonkajšie rozmery (vrátane strešného rámu): 2,36 × 2,38 m, hmotnosť: 120 kg, objem náplne absorbéra (vrátane pripojovacieho potrubia): 3,7 l, sklon strechy: 20 až 80°, k dispozícii štyri modely

Čo budete potrebovať

Súčasťou dodávky je:

 • Solárny kolektor Bramac (BSD PRO 4E 4, BSD PRO 6E, BSD PRO 8E, BSD PRO 10E 10)
 • Montážny návod s vŕtacou šablónou
 • Drevený rošt z lát 50/30 mm
 • Skrutky do dreva na upevnenie kolektora 6 × 150 mm s gumovým krúžkom a kovovou doštičkou vo farbe krycieho rámu (vrchné upevnenie)
 • Skrutky do dreva na upevnenie kolektora 6 × 125 mm s gumovým krúžkom a kovovou doštičkou (spodné upevnenie)
 • Imbusový kľúč 3/8“ – vnútorný šesťhran
 • Bit Torex 20 na odskrutkovanie dreveného roštu
 • Príchytky oplechovania s klincom
 • Odvodňovací žľab
 • Hliníkové profily s dvoma lamelami (na uloženie krytiny v hornom oplechovaní)
 • Hliníkové kryty (zakrytie skrutiek do dreva v dolnej hrane)
 • Náradie a pomôcky: zdvíhacie laná pre solárne, kolektory Bramac, AKU skrutkovač alebo AKU vŕtačka, s uťahovacím momentom min. 10 Nm vŕtačka s vykružovákom (ak je na streche debnenie), píla „chvostovka“ (ak bude potrebné odstrániť strešné laty na zavedenie potrubia), pásmo, ceruzka, nôž, značkovacia šnúra

Pripevnenie kolektora

Kolektor sa necháva v priebehu upevňovania z bezpečnostných dôvodov zavesený na žeriave. Na upevnenie je potrebný iba AKU skrutkovač (vhodný nadstavec je súčasťou dodávky). Otvory na upevňovacie skrutky sa nachádzajú na hornej a dolnej časti rámu kolektora (štyri z nich zodpovedajú pozícii závesného oka žeriava, tie ďalšie sú vždy zvisle nad a pod hliníkovou zasklievacou lištou).

Krycia šírka krokiev

Krycia šírka kolektora zodpovedá násobkom krycej šírky škridiel – 300 mm (150 mm pri polovičnej škridle). Škridly netreba zrezávať. Polovičné škridly sú potrebné pri ploche kolektora 4, 6 a 10 m2. Pri kolektore s plochou 8 m2 nie sú potrebné.

Kladenie a skladovanie kolektora

Na ochranu oplechovania a krycieho rámu nie je povolené kolektor ukladať alebo skladovať inak ako vo vodorovnej polohe.

Umiestnenie kolektora

Pred montážou kolektora by mal inštalatér (kúrenár) odsúhlasiť jeho umiestnenie, aby nevznikli problémy s vedením potrubia vo vnútornom priestore.

Istiace laná

Kolektory majú veľkú plochu, na ktorú pôsobí náporový vietor. Preto treba pri montáži žeriavom dávať pozor na možné nebezpečenstvo spôsobené vetrom (kolektor sa môže veľmi rýchlo obrátiť). Je potrebné použiť istiace laná alebo montáž prerušiť a pokračovať neskôr.

Zdvíhacie laná

Na zdvíhanie kolektorov na strechu sa odporúča použiť originálne zdvíhacie laná pre daný typ solárnych kolektorov.

Ochrana pred bleskom

Rám kolektora musí byť napojený na bleskozvodový systém. Bleskozvod sa napája na oplechovanie (stojatá vodná drážka). Pripojenie musí vykonať autorizovaná firma v súlade s platnými predpismi vrátane uskutočnenia revízie.

Inštalácia

1. krok: Zariadenie sa musí tak dlho preplachovať, kým sa nevyplavujú žiadne zvyšky. Je nevyhnutné preplachovať ho nemrznúcou zmesou, nikdy nie iba čistou vodou.
2. krok: Zariadenie sa naplní čerpadlom s patričnými technickými parametrami (výtlak, teplotná odolnosť atď.). Nemrznúca zmes sa musí prispôsobiť miestnym klimatickým podmienkam. Odporúčané množstvo glykolu v nemrznúcej zmesi je 40 %, minimálne množstvo však musí byť 35 %. Odporúčaná hodnota pH nemrznúcej zmesi je 8, hodnota pH nesmie klesnúť pod 6,5.

Prečerpávanie zmesi sa musí vykonávať tak dlho, kým zo zariadenia neunikne všetok vzduch. Tento proces za normálnych okolností trvá približne pol hodiny. Prevádzkový tlak by mal pri teplote zmesi 20 °C dosiahnuť hodnotu 3,5 bar. Prevádzkový tlak závisí od teploty, a preto môže kolísať medzi minimálne 2,5 a maximálne 6 bar.

TEXT: spracované z podkladov firmy Bramac
FOTO: Bramac

KategórieStrecha